Karizmatikus Országos Tanácson

A hétvégén (már péntek este felmentem Pestre az itteni képviselővel, Lele Robival) részt vettem az MKKM Országos Tanácsának ülésén. Szombat délelőttől vasárnap délutánig tartott. Nem tagként voltam jelen, mivel az iskola nem tagja az MKKM-nek, hanem mint együttműködő partneri meghívott. Először történt ilyen, hogy az iskola igazgatója meghívást kapott az OT-ra. Szóval egy mérföldkő volt ez.

Magam is elcsodálkoztam: A karizmatikus közösségvezetők közül keveseket ismertem eddig. Számomra ez a hétvége a helyzettel való ismerkedésről szólt: hogyan működik a megújulás vezetősége, kik a vezetők, mi van az érdeklődésük középpontjában, mivel foglalkoznak, hogyan történnek a dolgok.

Összességében annak örültem a legjobban, hogy meggyőződhettem arról, hogy egy közösségi vezetés van, amely - szerintem is - jó irányba terelgeti a magyarországi karizmatikus megújulást.

Tartottak egy prezentációt a közösségeik állapotáról. Ez igen érdekes volt, noha magam is tudom, hogy a statisztika nem ad pontos képet a valóságról. Ebből kiderült, hogy a közösségek megalakulásában a Fülöp kurzus csupán 7%-os tényező. Az is kiderült, hogy az evangelizáció nincs azon szempontok között, amit a karizmatikus közösségek fontosnak tartanak magukról. Következtetések magunkra nézve: nem gyakoroltunk komoly hatást az MKKM-ra, tényleg (ott is) peremen vagyunk. Az evangelizáció a MKKM közösségeire nem jellemző, számszerűen nem kimutatható. Persze több evangelizáló karizmatikus közösségről is tudok, nem kérdés ez, de akkor így kellene fogalmazni: a karizmatikus közösségek közül csak a nagyobbak evangelizálnak.

Ami még érdekes volt. Az esemény középpontjában az MKKM víziója állt, többször is sok szó esett róla. Kész mondatként hozta az NSZB az ülésre. Íme, így hangzik az MKKM 7 szempontból álló víziója: "Istentől kapott látásunk az, hogy a feltámadt Krisztus által az életszentségre törekvő közösségek a Szentlélek erejével evangelizálják az egész országot; szem előtt tartva az egységet, ehhez szükség van a testvérek adakozására, a tizedére is, amelyből főállásó szolgálat is fakadhat."

  • Jóbel

Hozzászólások

Ha "az evangelizáció nincs

Ha "az evangelizáció nincs azon szempontok között, amit a karizmatikus közösségek fontosnak tartanak magukról", a 7 szempontú vízió viszont célul tűzi ki, h. "evangelizálják az egész országot", akkor ez az evangelizáció irányába történő változtatás szándékát jelzi? Ha igen, ebben kellene a SzAndrásnak komolyabb szerepet betöltenie?

Köszi Gellért a

Köszi Gellért a beszámolót... most van kis időm, ezért hozzászólok. Fontos szempont a KKM-ről: mivel nem mozgalom, nem szervezet, hanem MEGÚJULÁS, vagyis a Szentlélek műkködése az Egyházban (egyházakban), ezért nagyon nehéz meghatározni, miben is áll pontosan. Világszinten kontinensenként, országonként, sőt közösségenként, imacsoportonként változik, hogy kiket-hol-mire hívott el a Lélek. Legtöbb helyen személyek életét újította meg, akik a közvetlen környezetükre vannak hatással, még ha nem is nevezik ezt evangelizációnak... Az OT-k, akárcsak az ICCRS főként kapcsolatok építésével, közösségek, vezetők segítésével, helyenként szervezettebb, másutt egészen laza "rendszerben" vannak jelen. Sok országban nincs is ilyen! És ahol van, ott sem fedi az egész "karizmatikus valóságot", hanem csak bizonyos közösségek, szolgálatokkal vannak kapcsolatban, de a Szentlélek ennél sokkal tágabban "működik"... Az evangelizáció nem minden közösség elhívása, vagy legalábbis nem elsődleges. Talán szempont az is, hogy mit nevezünk evangelizációnak, mert Bandi mentalitásban ez egyrészt a személyes evangelizációt (Pál) ez is nagyon szűken az "első evangelizációt", másrészt a szervezett (kurzusok) evangelizációt jelenti. Viszont az evangelizáció ennél sokkal tágabb fogalom, amit nem kéne leszűkíteni... Ha úgy vesszük, egy közbenjáró (pusztán imádkozó) imacsoport is evangelizál, hiszen megtéréseket eszközöl ki szellemi szinten... Kétségtelen, hogy a Bandi kurzusok nagyon hatékonyak, de talán azt is át kéne gondolni, hol mire van lehetőség, milyen irányba lehetne alakulni, hogy a közösségeket, plébániákat jobban szolgáljuk... Én nagyon örülök a kapcsolatnak! Adja meg az Úr, hogy ez a kapcsolat mélyüljön és mindenki számára áldást hozzon! Végülis ha úgy vesszük, a Bandi is teljesen karizmatikus, mégsem "tartozik" az MKKM-hez, akárcsak sok más szolgálat, közösség, imacsoport... Pedig elvileg ott van. És van egy nemzetközi katolikus evangelizációs iskolákat összefogó szervezet is, amelyhez szintén nem tartozik, gondolom legtöbben nem is tudnak róla, pedig a Bandi is nemzetközi, mégsincs ott (sem) jelen... Itt találjátok az europai iskolák listáját: http://www.evangelization2000.org/europe.htm Érdekes dolgok ezek... pax+ éva

evangelizációs iskolák szövetsége

Kedves Éva! Uh, ezt melléfogtad :-) A KEKAKO/Szent András történetében megtalálod az Evangelizáció 2000 Projektben való részvételt 1987-1993 között. Hogy maradandó hatást gyakoroltunk erre a projektre, mi sem mutatja jobban, mint a képzéseik listája a dél-amerikai szekcióban: elég ismerősek a kurzusok nevei és témái. :-) De nekem ez nem tűnik egy kat. evang. isk. szövetségének. Ez is egy hasonló projekt. Él ez a projekt Európában (2006-os az utolsó eseményük...)?

Ennek nagyon

Ennek nagyon örülök!!! Csak akkor nem értem, hogy az iskola miért nincs felsorolva a többi között. Igaz, csak az európai és amerikai (dél és észak) iskolákat néztem meg, de azok között nem szerepel... és egy europai vezető mondta, hogy bár az elején volt kapcsolat, ez nem élő... vagy lehet, hogy ő is rosszúl tudja, hiszen nem tudhat 1 személy mindent, ami a világon evangelizáció és kapcsolatok szintjén folyik :-P Ezért sincs a KKM-nek világ szinten rögzített szerkezete: lehetetlen. A KKM "hivatalos szervezetei" (=OT-k, nemzetközi tanácsok, stb.) igazából csak próbálják követni a Szentlélek működését és felvenni a szálakat, kapcsolatokat teremteni a különféle "megújulási mozzanatok" között (igazából nem is tudom hogyan nevezni hiszen nincs is gyüjtő szó a Szentlélek működésének eredményeként megszületett közösségek, szolgálatok, irányzatok, stb.megfogalmazására. :-) És válaszolva a kérdésedre: él Európában, idén 2 vezetővel beszéltem róla, mert sergítséget keresünk ifi-evangelizációban, evangelizátor-képzésben. Lehet, hogy netten nincs frissítve, de vannak s ha minden igaz néhány hét múlva meglátogatom a legnagyobb katolikus karizmatikus nemzetközi ifjúsági vezetőképző székhelyét (Kerygma Teams) :-) Majd utána beszámolok... pax+ éva