Evangelizációs Projekt

Kedves Testvér! Engedd meg, hogy bemutassuk a projektet, ami alapján a Szent András Evangelizációs Iskola létrejött.

Ez az oldal neked készült:

 • ha behatóbban érdekel a Szent András Evangelizációs Iskola,
 • ha szeretnéd meghívni az iskolát a saját közösségedhez vagy plébániádra,
 • ha szeretnél saját Szent András Evangelizációs Iskolát indítani,
 • ha Te is evangelizátorokat képzel valamilyen más módon.

Manapság már az Egyházban „mindenki” az evangelizációról beszél, és mégis oly kevesen vannak azok, akik valóban evangelizálnak. Ennek a projektnek az alapja nem egy új evangélium, hanem az elmúlhatatlan Evangélium új módszerekkel, új formákban és új lelkesedéssel való továbbadása. Ki kell vonulnunk ugyanis szokásainkból és rutinunkból, hogy új módszereket találjunk az evangélium hirdetésére. A projekt értéke mégsem az elmélet, hanem a több mint 30 éves tapasztalat és munka a világ öt kontinensén.

Az országnak az örömhírét pedig hirdetni fogják az egész világon, tanúságot tesznek róla minden nép előtt. Mt 24,14
András a jövőbe nézve Isten tervét szemléli

A projekt anyaga letölthető nyomtatóbarát PDF formátumban.

Bemutatás

Vízió nincs önmagában, csak olyan férfiak és nők, akiknek van víziójuk.

Miért terjed a Szent András Evangelizációs Iskola olyan mértékben, hogy már több mint 2000 iskola létezik 60 országban?

1980-ban Mexikó egy kis városában kihajtott az evangelizációs iskola első magja, amely mára egy lombos fává nőtt, mely több mint 2000 evangelizációs ágat hajtott a világ öt kontinensének 60 országában a szivárvány színei szerint. Olyan volt ennek a víznek a felfakadása, hogy lépésről lépésre megteremtette saját szervezetét és logisztikáját. A víz, mint az élet, nem szűnt meg folytatni saját útjának kiépítését, hanem ugyanaz a víz kivájta és kimélyítette saját medrét. Ez volt az élet erejének gyümölcse.

Ez azt jelenti, hogy több mint 28 éve tanuljuk azt, hogy kell jobban megvalósítani feladatunkat, így a tapasztalatunk megerősödött az evangelizációs iskola és a kurzusok sikerei, ill. kudarcai által.

Ma a Szent András Evangelizációs Iskola egy:

 • vízió, amely a Szent András Evangelizációs Terv,
 • módszertan, amely az András kurzus és a József Barnabás laboratórium,
 • logisztika, az Iránytű kézikönyvre támaszkodva,
 • képzési program, amely részletesen ezen az oldalon található.

Szent András Evangelizációs Terv

 • Projekt, mert nem statikus, hanem magába olvasztja a kort és helyet, ahol éppen megjelenik.
 • Evangelizációs, mert az evangelizációs munka lényege, hogy előre megmutasson egy víziót, melynek különböző elemei motiválnak és irányt mutatnak.
 • Szent András, mert egyesíti az összes evangelizációs iskolát, melyet arról az apostolról neveztek el, aki megkereste az új Pétert, hogy szolgálják, szeressék és hirdessék Urunkat, Jézus Krisztust.

Ez egy bemutatólevél arról, hogy kik vagyunk és mit teszünk. Különösen hangsúlyozzuk evangelizációs víziónkat – mely motivációnk forrása –, hogy válaszoljunk az Úr Jézus azon hívására, melyben evangelizálni küld bennünket a föld határáig és az idők végéig, illetve hogy bőséges és maradandó gyümölcsöt teremjünk.

A Szent András Evangelizációs Terv részei:

 • általános cél: hogyan evangelizáltak az apostolok „nagy erővel”?
 • lelkület: maga az evangélium, vagy jobban mondva Jézus – aki Istennek a Jó Híre a világ számára –, aki minket azzal a küldetéssel bízott meg, hogy hirdessük az Ő Nevét,
 • szív: Isten Országa,
 • motiváció: a Szentélek tüze, amely bennünket tanúkká formál,
 • reménység: előkészíti az Úr Jézus második dicsőséget eljövetelét.

Jaj nekem, ha nem evangelizálok!

1. Történet

A Szent András Evangelizációs Terv az Úr Jézus hívására és küldetésére válaszol, hogy a föld határáig és az idők végezetéig hirdessük az evangéliumot.

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Mk 16,15

Úgyszintén II. János Pál új evangelizációra való meghívására is válaszol, hogy az evangelizáció új legyen lelkesedésében, új a módszereiben és új a kifejezőeszközeiben.

Az idő homokórája
 • 1980 – Mexikóban megszületik az első kérügmatikus evangelizációs iskola, akkori nevén „Apostoliskola”, egy katolikus világi, José H. Prado Flores, és egy pünkösdi lelkipásztor, William Finke látásmódjának és együttműködésének köszönhetően.
 • 1985 – José H. Prado Flores és Emiliano Tardif atya egyesítik erejüket és karizmáikat, hogy létrehozzák ennek az evangelizációs projektnek a profilját.
 • 1997 – Létrejön a nemzetközi iroda Guadalajaraban, Mexikóban. Kinevezik az igazgatót, José H. Prado Florest.
 • 1999 – Emmo. Sr. Cardenal Juan Sandoval Iñiguez kinevezi Pbro. Lic. Luis Alfonso Zepeda-t, a Szent András Evangelizációs Iskola egyházi felelősévé.

2008-ban 2000 evangelizációs iskolát számlálhatunk az öt kontinens 60 országában, amelyek ugyanabban a látásmódban, módszertanban és képzési programban osztoznak.

28 éve képzünk új evangelizátorokat
a harmadik évezred új evangelizációja számára.

2. Küldetés, célkitűzés és cél

A Szent András Evangelizációs Iskola evangelizációs tervének, mint Szent András apostolnak is, az a küldetése, hogy megkeresse Pétert, hogy szolgálja, szeresse és hirdesse az Úr Jézust.

A kettő közül, akik ezt hallották (Keresztelő) Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!” És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jelenti, hogy Péter (vagyis Szikla). Jn 1,40–42
András, mikor elviszi Pétert Jézushoz

Az a küldetésünk, hogy a Szentlélek nagy erejével evangelizáljunk, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk (Jn 15,8.16).

Ecclesia evangelizandi causa exstat.
Az egyház azért van, hogy evangelizáljon. Evangelii Nuntiandi 14
Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról. ApCsel 4,33
Az apostolok Az evangelizáció művét senki sem képes egyedül véghezvinni, még egy apostol sem, hanem mindannyiuk közössége, Péterrel az élen.
nagy hatalommal A Lélek parrésziájával* (az Ige kenete) és dünamiszával** (a karizmák ereje).
tanúskodtak a feltámadásról. A kérügma szintézise, ami az Úr Jézus halálának megvallása és feltámadásának hirdetése, amíg vissza nem tér.

Az a projekt általános célja, hogy válaszoljunk Jézus hívására, aki evangelizálni küldött bennünket a világ határáig új evangelizátorokat képezve a harmadik évezred új evangelizációja számára.

Férfiak, nők, európai, ázsiai, afrikai, amerikai - az Úr küldetésében körbejárják a földet

Célkitűzésünk, hogy evangelizációs iskolát hozzunk létre a Katolikus Egyház minden egyes plébániáján. Hogy a plébániák ne csak kulturális központok legyenek, hanem egy asztal is, amely Isten Szavának kenyerét osztja szét, evangelizátorokat formál, s így evangelizált és evangelizáló egyházzá váljék.

Plébánia evangelizációs iskolával
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Mk 16,15

* παρρησία – parrészia:
nyílt beszéd, ill. szó, mely semmit sem rejt el; a szólás bátorsága (ógörög).
** δύναμις – dünamisz:
erő, képesség, hatalom, erőmegnyilvánulás (ógörög).

3. Mi nem és mi a projekt?

A. Nem hivatalos egyházi szerv

Fáraó a piramison

Ha van valami tekintélye, akkor az erkölcsi tekintély, mely az általa az Egyháznak ajánlott evangelizációs szolgálatából ered.

A tekintély azoknak van fenntartva, akikre Isten rábízta az evangelizációt (a püspökökre). Mi munkatársak vagyunk, akik képzési programot, módszertant és logisztikát adunk.

B. Nem egy mozgalom, és nem is azonosul egyikkel sem

Kapcsolatok köre

Ez nem egy további mozgalom az Egyházban és nem is azonosul egyikkel sem. Sokak gazdagságával bír, mert nem lehet egyikre sem lehatárolni, mivel hogy mindegyiket szolgálnia kell.

Nem jobb és nem rosszabb, mint a többi evangelizációs rendszer vagy módszer. Egyszerűen különböző, mint a test egy másik tagja, mely a többieknek szolgálatára áll, pont azért, mert különböző.

C. Mik vagyunk?

Szolgáltató állomás
 1. Egy evangelizációs vízió: nagy hatalommal evangelizálni (ApCsel 4,33).
 2. Egy szolgáltató állomás új mentalitással.
 3. Egy pedagógia módszertannal és tanítási technikákkal.
 4. Egy stratégia: hatványozó faktor.
 5. Egy képzési program: 21 kurzus.
 6. Egy szerkezet.

4. Vízió: KEKAKO

András az árbócrúdon kuksol és kémleli a messzeséget

Minden projekt minőségét víziójának világossága határozza meg. Egy projekt annyiban értékes, amennyiben a stratégiája arról ismert, hogy eléri célját.

A Szent András Evangelizációs Iskolának a víziója három bensőséges dimenzió egységén és együttműködésén alapszik.

Az evangelizáció tüzét három lángnyelv alkotja:

KE – kérügma
Minden idők evangelizációjának szíve és alapja, mert magát Jézust mutatja be.
KA – karizma
Az Úr hűségének jelei melyek által tapasztaljuk, hogy Jézus él.
KO – koinónia
Az evangelizáció gyümölcse és a környezet, ahol megéljük Isten Országát.

A Szent András Evangelizációs Terv az Evangélium három elemének egysége és integrációja. Ezek egymással való kapcsolata, nem csak összeadása a projekt lényege. Hirdetjük az üdvözítő Úr Jézust, a Szentlélek erejével és a karizmák használatával, hogy Krisztus Testét építsük a közösségben.

Ez az összekapcsolás megvolt az Apostolok Cselekedetei által leírt ősegyházban is.

Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról. ApCsel 4,33

Amikor ezek a különálló elemek összeadódnak, az eredmény az erővel való evangelizáció. De amikor ezek az elemek kapcsolatai meghatványozódnak, az eredmény a nagy hatalommal való evangelizáció. Amikor ezeket az elemeket egyesítjük, létrejön Isten Országa.

A. Kérügmatikus dimenzió

a. Mi a kérügma?

Az Úr Jézus halálának hirdetése és feltámadásának megvallása, ami a keresztény élet alapja; ez az első lépés az újjászületés felé az evangelizáció folyamatában. Ezáltal az annyira egyszerű prédikáció által jelenvalóvá és hatékonnyá válik az üdvösség. Ezért kiált fel Szent Pál:

Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! 1Kor 9,16
Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, mert Isten ereje az mindenkinek az üdvösségére, aki hisz. Róm 1,16
…úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés oktalansága által üdvözítse a hívőket. 1Kor 1,21

b. A kérügma tartalma: JÉZUS

Dávid csillaga: Jézus, aki Megváltó, Úr, Messiás, mert meghalt, feltámadt és megdicsőült

c. A kérügma célja

Egy személyes és közösségi üdvösség, valamint társadalmi felszabadítás egy személyes találkozás által a feltámadott Jézussal, aki eltölt minket Szentlelkével, karizmáival, hogy hatalommal tegyünk tanúságot róla és felépítsük Isten Országát ebben a világban.

B. Karizmatikus dimenzió

„Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. Azok pedig elmentek és hirdették az igét mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, a tanítást az azt kísérő csodajelekkel megerősítette. Mk 16,17–20

a. Mik a karizmák?

A Lélek megnyilvánulásai, melyek a Jó Hír hirdetését kísérik, hogy jó közösség és Krisztus Testének jó építménye legyünk.

Maga az Urak Ura a Szentlélek, Ő az evangelizáció főszereplője és a karizmák forrása.

b. A karizmák célja

Hogy minden időkben építsük az Egyházat, megmutatva Isten erejét, szeretetét és hűségét.

c. Hogyan használjuk a karizmákat?

Mindig kapcsolódva Jézus Evangéliumának hirdetéséhez, mely a szentségi életben csúcsosodik ki.

Három láncszem: evangelizáció, karizma, szentségek

Ugyanazon lánc három láncszeme

Amikor Jézus elküldi tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot (evangelizáció), aláhúzza a hitnek és a szentségeknek a szükségességét (szentségek), és bevégzi azokkal a jelekkel, amelyek elkísérik ezt a folyamatot (karizmák).

C. Közösségi dimenzió

a. Mi a közösség?

Isten maga is közösség: Atya, Fiú és Szentlélek szeretetközössége.

 • Isten nem különálló embereket akart megváltani, hanem egy népet hozott létre, mellyel egy szövetséget kötött, s azt a próféták által formálta.
 • Jézus egy új népet hozott létre, melyet nem osztanak meg a rasszok, nyelvek és határok, hanem egyesít a hit és az ígéret földje felé zarándoklás.
 • A Szentléleknek köszönhetően születik meg Pünkösd napján Isten új Izraelje.

Az Egyház azért születik, hogy evangelizáljon, és azért evangelizál, hogy felépítse Isten Országát, hogy mindenben Krisztus legyen a fő (Ef 1,10).

b. A közösség két fontos pólusa:

 • A család kis közössége.
 • Az egyház nagy közössége: katolikus, egyetemes és egyházmegyei dimenzió.

c. Ökumenizmus

Ez a projekt ökumenikusnak született és igyekszik teljesíteni Jézus sóvárgását:

… Atyám… egyek legyenek, hogy higgyen a világ. Jn 17,21

Krisztus Testének egységében hatalmas evangelizációs erő rejlik.

D. A három elem kapcsolata

A közösség háza, mely hirdető és a Szentlélek tüze száll le rá

A Szent András Projekt mindhárom elemének saját értéke van
Együtt segítik a hatékony evangelizációt.
De EGYSÉGBEN van nagy hatalmuk.

Ha mindháromnak 9 az értéke, akkor:

 • Külön, csak kilencet érnek 9
 • Együtt összeadódnak 9+9+9=27
 • Egységben hatványozódnak 999≈4.281e+369693099, ami kiírva egy kb. 3000 km hosszú szám.

5. Pedagógia, módszertan és tanítási technikák

Az új evangelizáció hálója a következő részekből áll:

András halászhálója 6 vastag kötélből, 5 keresztkötélből és 12 csomóból

a. Hat vastag kötél: pedagógiai alapelvek

 1. A tarzusi Pál teológiai alapelve
  Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. (1Kor 3,6 – tarzusi Pál)
 2. Jézus evangéliumi alapelve
  Tanít engem. Jézus a tanítás legnagyobb Mestere.
 3. Ismeretelméleti alapelv
  Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu.
  Semmi sincs az értelemben, ami nem az érzékek által jutott oda.
 4. Jeremiás prófétai alapelve
  Nem fogják egymást tanítani, mert ismerni fog engem mindenki. (vö.: Jer 31,34)
 5. Pragmatikus alapelv
  Új bor új tömlőkbe: új mentalitás.
 6. Pedagógiai alapelv
  Oktatás (ex ducere). Didaktika és matétika.

b. Öt keresztkötél: Módszertani rendszerek az üzenet átadásához

 1. Aktív-résztvevő
  A tanítvány résztvevő.
 2. Jelentéshez kötött tanulás
  Abból indulni ki, amit a résztvevő már tud és arra építeni rá a következő tanítást.
 3. Személyt a közösségi dimenzióval képezni
  Képezni mind az egyént, mint a közösségi dimenziót.
 4. Berobbanás-kirobbanás
  Szintetizálni és összefoglalni azért, hogy kézbe adható legyen a tanítás.
 5. A Szentlélek kinyilatkoztatása
  Evangelizálva tanítani evangelizálni.

c. Tizenkét csomó: Didaktikai technikák

 1. Megismerni először a személyt, akit tanítani fogunk.
 2. Növelni az önbecsülést.
 3. Motiválni és bevonni az előadásokkal.
 4. Zene.
 5. Olyan környezetet teremteni, ami alkalmas arra, hogy tanulóközösséget formáljon.
 6. Kreativitás.
 7. A gyakorlattól az elméletig.
 8. A résztvevők aktivitása: bemérés, értékelés, dicséret, kihívás.
 9. Ismételni és összefoglalni a könnyebb megértésért és megjegyzésért.
 10. Magyarázó példák és tanúságtételek a megélésre.
 11. Összefoglalni, hogy az üzenetet a kézbe adja.
 12. Holisztikus képzés az egész testtel, különösen az érzékek és az érzelmek.

A Szent András Evangelizációs Iskola válasz II. János Pál pápa új evangelizációs felhívására; különösen is új módszertanával.

A XX. század nagy pedagógusaira alapozva (Montesori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire) kidolgoztunk egy egyszerű de hatásos módszert, amit már a Mesterünk, a názáreti Jézus Krisztus is használt.

Az eredeti karizma, éppúgy a titok, ami az evangelizációs iskolák virágzásához vezetett, egy szóban foglalható össze: a módszertan.

Az üzenetet nem lehet megváltoztatni, de megtalálhatjuk az átadás legjobb módját.

Az egyház nem vallhat kudarcot az üzenet miatt amit hirdet, de kudarcot vallhat a módszerrel, amivel az üzenetet át akarja adni.

6. Stratégia: hatványozó elem

A Szent András Evangelizációs Terv stratégiája az, hogy hatványozó elemmel dolgozzunk, bemutatva Szent András keresztjét:

 • Nem elég evangelizálni. Evangelizátorokat kell képezni, vagy még inkább kiképzőket.
 • A témák és a kurzusok megismételhetők, melyeket a résztvevők képesek továbbadni.
 • Minden evangelizátornak ki kell képeznie saját utódját, amint azt Mózes (Józsue) és Pál (Timóteus) tette.
Magvető vet a szántóföldön

A magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd:

A mag, mely jó földbe hull, 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termést hoz. Mitől függ ez, ha ugyanaz a magvető, a mag és a mező?

Attól függ, hogy hogyan törődsz Isten Igéjének a magjával:

 • 30×1= evangelizálva,
 • 60×1= evangelizátorokat képezve,
 • 100×1= kiképzőket képezve.

A Szent András Evangelizációs Terv egy katalizátor, mely segít százszorosat teremni.

Normál:30×1 Erővel:60×1 Nagy erővel:100×1
    Evangelizátorok kiképzőinek képezése
  Evangelizátorok
képzése
Az apostol apostolokat képez
Evangelizálás Az evangelizátor evangelizátorokat képez Hogy az evangelizátor apostol legyen.
Az evangelizált evangelizál Hogy a tanítvány evangelizátor legyen.  
Hogy a megkeresztelt tanú és tanítvány legyen.    
Fiam,… amit tőlem számos tanú által megerősítve hallottál, bízd azt hűséges, mások tanítására is alkalmas emberekre. 2Tim 2,1–2

7. Képzési program: PEPSI

A. PEPSI program

 • Permanens,
 • Progresszív,
 • Szisztematikus és
 • Integrált.

a. Permanens

Két módunk van arra, hogy szilárd gyökereket hozzunk létre:

 • Állandó iskolák, melyek kiterjesztik gyökereiket a világ öt kontinensének több mint 60 országába.
 • Utazó szolgáló csapatok, akik bármely néphez elmehetnek, hogy iskolákat hozzanak létre.

Jelenleg a következő nyelveken tarthatunk kurzusokat: spanyol, francia, angol, olasz, lengyel, magyar és portugál.

Fa mély gyökerekkel

b. Progresszív

Három szint:

 • Első szint, a nyilvános szolgálatunk, a három fokozatú evangelizációs iskola
  • Alap fokozat: Felkínálja a keresztény élet alapjait (6 kurzus).
  • Növekedés fokozata: Kiképzés az evangelizációs küldetés teljesítéséhez (8 kurzus).
  • Kiegészítő fokozat: Kiképzés az evangelizációs szolgálat vezetéséhez (8 kurzus).
 • Második szint, iskolák alapítása és kiképzése, „József Barnabás” laboratórium és „Iránytű” kézikönyv:
  • Olyan személyek kiképzése, akik beteljesítik az evangelizációs küldetésüket a Szent András Evangelizációs Iskola sémája szerint.
  • Evangelizációs ügynökök képzése:
   • szolgáló csapatok,
   • a képzési program tanítói,
   • az iskolák igazgatói.
 • Harmadik szint, Nemzetközi Szent András Szeminárium (SISA).
  Regionális szemináriumok minden évben és egy világtalálkozó minden negyedik évben.
Evangelizátor a lépcsőn felfelé kúszik.

c. Szisztematikus

Különböző, egymással összefüggő programokat fog össze egyetlen képzési rendszerben:

 • Biblikus program: hitünket eredeti forrásában, Isten Igéjében tanulmányozzuk.
 • Történeti program: tanulmányozzuk fejlődését Izrael népében és az Egyházban.
 • Lelkipásztori program: feleletet adni a mai világnak és építeni a szeretet civilizációját.
Könyvmoly

d. Integrált

Összefoglalja és egyesíti a különböző elemeket, melyek átfogják a személyes fejlődést.

Az evangelizációs iskola olyan, mint az evangéliumi mustármag, mely kezdetben kicsiny, de megnővén nagy lesz, és ágain madarak laknak.

B. Képzési program

Az evangelizáció atlétája és edzési programja

I. fokozat: a keresztény élet alapjai

 1. Új Élet: alapvető evangelizáció
 2. János: tanítványok képzése
 3. Emmausz: találkozás az Igével
 4. Jézus a négy evangéliumban
 5. Az üdvösség története: a mi saját történetünk
 6. Isten Országa: a közösségi élet iskolája

II. fokozat: hogyan evangelizáljunk?

 1. Pál: evangelizátorok képzése
 2. (Dániel: az evangelizátor imája)
 3. Timóteus: hogyan olvassuk, húzzuk alá és tanuljuk meg a Bibliát?
 4. Pünkösd: evangelizáció nagy hatalommal
 5. Lukács: apologetika
 6. Bevezetés a Bibliába
 7. Mózes: felszabadítók képzése
 8. Mária: Krisztus levele
 9. Apolló: prédikátorok képzése

III. fokozat: hogyan képezzünk evangelizátorokat?

 1. Pál titka
 2. Biblikus teológia
 3. Péter: egyháztan
 4. Maranatha: apokalipszis
 5. Jetró: ökumenizmus
 6. Melkizedek: liturgia
 7. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása

Választható kurzusok:

 • Az evangélium hét fiatalja
 • Jézus uralma: az evangelizátor tizede
 • Boldogságok: út a boldogsághoz
 • Ászáf: dicsőítő élet

8. Struktúra

Minimális struktúra a maximális hatékonyságért:

 • a projekt egyházi jóváhagyása,
 • nemzetközi iroda,
 • nemzetközi igazgató,
 • szolgáló teamek.

A. Tekintély

Ennek az evangelizációs tervnek a felhasználása, éppúgy mint a „Iránytű” logisztikája és a képzési program kidolgozása, a projekt általános igazgatójának van fenntartva.

A nemzetközi igazgató feladata és felelőssége koordinálni a munkát nemzetközi szinten, megőrizve az eredeti karizmát és egységbe foglalni az iskolákat.

B. Nemzetközi Szent András Iroda

Igazgató:
José H. Prado Flores.
Weboldal:
www.evangelizacion.net
Cím:
Calle Juan Álvarez #803. Zona Centro. Guadalajara, Jalisco.
Postacím:
Calle Juan Álvarez 813.,
C.P. 44200 Zona Centro.
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel./Fax:
+52 (33) 3826 0274, +52 (33) 3826 0275
Weboldal:
www.evangelizacion.com
E-mail:
evangelizacion@kukac@evangelizacion.com

C. Egyházi felelős

Pbro. Lic. Luis Alfonso Zepeda

D. Regionális irodák

Mexikói iroda

Igazgató:
Dexter A. Reyes Villanueva
Cím:
Isidro Fabela 300.
Col. Ferrocarriles Reforma.
Toluca, Estado de México. C.P. 50080.
Tel./Fax:
(722) 214 6621
Mobil:
(722) 410 4827
E-mail:
sanandresoficinamexico@kukac@hotmail.com

Kolumbiai iroda

Igazgató:
Laura Victoria Luna Cortés
Cím:
Parroquia La Divina Providencia.
Carrera 44 78-60.
Bogotá, Colombia.
Tel./Fax:
(571) 63 10665
Mobil:
(571) 310 895 11 77
E-mail:
sanandrescolombia@kukac@terra.com.mx

Magyar iroda

Igazgató:
Gyuris Gellért
Cím:
H-1116 Budapest,
Fehérvári út 168-178. C lépcsőház, földszint 35. ajtó
Tel.
+361 877 4805
Fax:
+361 877 4804
E-mail:
titkarsag@kukac@ujevangelizacio.hu

Olasz iroda

Igazgató:
Carlos Macías de Lara
Cím:
Via Lazzaro Spallanzani 4B.
97100 Ragusa, Italia.
Tel./Fax:
(932) 623495
E-mail:
santandrea@kukac@nuovaevangelizzazione.it

Brazil iroda

Igazgató:
Ângela Chineze
E-mail:
angelachineze@kukac@hotmail.co

Kanadai iroda

Igazgató:
Mons. Gérald Cyprien Lacroix
E-mail:
gclacroix@kukac@videotron.com

Egyesület Államok irodája

Igazgató:
José Romero
E-mail:
peperomero@kukac@aol.com

Argentín iroda

Igazgató:
Padre Roberto Scali
E-mail:
sr2004@kukac@speedy.com.ar
Portugál iroda
Igazgató:
Joao Marques Almeida
E-mail:
joaomarquesaleida@kukac@sapo.pt

9. Hogyan lehet részt venni?

A Szent András Evangelizációs Terv nyitott minden plébánia, mozgalom, szervezet és személy felé, aki nagy erővel akar evangelizálni.

Részt vehetnek mindazok a személyek és intézetek, amelyek egyetértenek a küldetésben és célban és átveszik a módszertant, ill. a programot.

Senki előtt sem zárul be az ajtó, mert ez a projekt lényegével ellenkezne, mely Krisztus Teste különböző tagjainak egységét és együttműködését kívánja elősegíteni.

A. Mit kérnek az országos irodák?

Ami egy projekt születéséhez és növekedéséhéhez szükséges. Elsősorban:

 • Evangelizátorok, akik képesek és hajlandóak életüket az Evangéliumért áldozni.
 • Képzett személyzet az irodai munkára.
 • Anyagi források a költségek fedezésére.

B. Mit biztosítanak az országos irodák?

 • Nemzetközi iroda, mely mintegy idegrendszerként összehangolja a különböző tevékenységeket.
 • Egy egyházilag jóváhagyott struktúra (folyamatban).
 • Törvényesen bejegyzett Szent András név és embléma.
 • Evangelizációs szolgálatok: prédikáció és tanítás.
 • A kurzusok vázlatai a tanítók segítésére és a fordítási engedélyek.
 • Engedély a rajzok használatához (be kell jegyeztetni a szerzői jogokat, nemzetközi).
 • Alkalmi előadók lelkigyakorlatokra és kongresszusokra.
 • Tanítók az iskolák kurzusaihoz.
 • Honlap az interneten, hogy az egész világ megismerhesse a projektet, hét nyelven.
 • Lelkipásztori tanácsadás és gyakorlati segítség evangelizációs iskolák és közösségek elindításához.
 • Team-kiképzések a kurzusok továbbadása érdekében.
 • Nemzetközi szemináriumok, a vízió megismerésére és a módszertan, ill. a kurzusok aktualizálására.

Kérd a szolgálatunkat: segítünk neked a saját evangelizációs iskolád létrehozásában!

Befejezés

A Szent András Evangelizációs Terv az evangelizációs munkánk bemutatkozó levele, amely inkább azt mutatja meg, hogy kik vagyunk, mint hogy mit teszünk. Ez a Szent András Evangelizációs Terv megrajzolja víziónk általános körvonalait, mely azért van, hogy beteljesítsük azt a küldetést, amellyel Isten bízott meg minket.

A legjobb formája annak, hogy bemutassuk kik vagyunk és mit teszünk, ha részt veszel az evangelizációs iskola egyik kurzusán, így kipróbálhatod és megízlelheted mindazt, ami most teóriának és hideg fogalomnak tűnhet.

További segédanyagok

 1. PROJEKT SZÓRÓLAP
  Összefoglalja, hogy mi és mit tesz a Szent András Evangelizációs Iskola.
 2. IRÁNYTŰ
  Operatív kézikönyv, egy evangelizációs iskola logisztikájának bemutatása.
 3. DA VINCI
  Rajzolási útmutató és segédlet a grafikák módszertan szerinti felhasználásához és a Szent András Evangelizációs Iskola jellemző adatai.
 4. FŐSZEREPLŐK ALBUMA
  A képzési program minden egyes szereplőjének és főszereplőjének profilja.
 5. ÖRVENDJ MÁRIA
  Az animációs szolgálat a résztvevők kiegyenlítésére, hogy vidámak legyenek és képesek legyenek koncentrálni.
 6. ANDRÁS KURZUS
  A szolgáló csoport képzéséhez, hogy megismerjék a képzési program módszertanát.
 7. JÓZSEF BARNABÁS LABOR
  Evangelizátor képzők képzése, paradigmaváltás és feltárása annak, hogy miért ezen a módon dolgozunk.
 8. RÓMA
  Az evangelizációval kapcsolatos egyházi dokumentumok szintézise.