3. Mi nem és mi a projekt?

A. Nem hivatalos egyházi szerv

Fáraó a piramison

Ha van valami tekintélye, akkor az erkölcsi tekintély, mely az általa az Egyháznak ajánlott evangelizációs szolgálatából ered.

A tekintély azoknak van fenntartva, akikre Isten rábízta az evangelizációt (a püspökökre). Mi munkatársak vagyunk, akik képzési programot, módszertant és logisztikát adunk.

B. Nem egy mozgalom, és nem is azonosul egyikkel sem

Kapcsolatok köre

Ez nem egy további mozgalom az Egyházban és nem is azonosul egyikkel sem. Sokak gazdagságával bír, mert nem lehet egyikre sem lehatárolni, mivel hogy mindegyiket szolgálnia kell.

Nem jobb és nem rosszabb, mint a többi evangelizációs rendszer vagy módszer. Egyszerűen különböző, mint a test egy másik tagja, mely a többieknek szolgálatára áll, pont azért, mert különböző.

C. Mik vagyunk?

Szolgáltató állomás
  1. Egy evangelizációs vízió: nagy hatalommal evangelizálni (ApCsel 4,33).
  2. Egy szolgáltató állomás új mentalitással.
  3. Egy pedagógia módszertannal és tanítási technikákkal.
  4. Egy stratégia: hatványozó faktor.
  5. Egy képzési program: 21 kurzus.
  6. Egy szerkezet.