Lejárt az idő

Amíg azt nem mondják, ma!


Hirdetem neketek, hogy lezártuk a 2005-ös, ménfőcsanaki János kurzusra való jelentkezést! Az idő el-, a létszám betelt.Aki még az idén szeretne János kurzuson résztveni, annak ajánlhatom a jászjákóhalmai János-kurzust, Bartha Angéla vezetésével. (részletek)

Szeretettel várom azokat, akik jelentkeztek, 2005. július 19., kedden 17:00 órakor. A többieknek pedig áldást, békességet kívánok a nyárra!

Kristóf

  • charisz

Pünkösd kurzus - Ménfőcsanak

Erővel és nagy hatalommal!

Mi kell ahhoz, hogy erővel és nagy hatalommal evangelizáljunk?

  • Először is az, hogy átjárjon bennünket az evangélium, hogy teljes nyíltsággal és mély meggyőződéssel tudjuk hirdetni Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását.
  • Másodszor az, hogy az evangélium hirdetője összhangban legyen a Szentlélekkel, hogy Istenünk jelekkel, csodákkal és erőmegnyilvánulásokkal kísérje az igehirdetést.
  • Végül, de nem utolsó sorban pedig, a testvéri közösségben megnyilvánuló szeretet igazolja, hogy Jézus valóban él!

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nekünk is szükségünk van a Szentlélek kiáradására, egy új pünkösdre, ami átformál bennünket!

Többre vagy kíváncsi? Találkozzunk augusztus 13.-án szombaton 17:00-kor Ménfőcsanakon!

Kezdés: 

2005. augusztus 13., szombat 17.00 –

Befejezés: 

2005. augusztus 17., szerda 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. július 22., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-6

A szomjúság adománya

2005. február 18-20-ig vettem részt Zákányszéken egy Fülöp kurzuson. Tudjátok tele voltam kérdéssel. Kell-e ez nekem? De mégis menni akartam. Hittem benne, hogy Jézus hív oda és szerepel az Ő tervében, hogy ott legyek.

Olyan meghatározó volt számomra ez a lelki gyakorlat, hogy még a mai napig is sokszor eszembe jutnak az ott megértett és megtapasztalt dolgok. Elég sokan küzdenek azzal, ami miatt én is sokat szenvedtem. Volt egy rossz Istenképem. Lelki fejlődésem során különböző állomásokra érkeztem. Ez a Fülöp kurzus is egy ilyen, méghozzá meghatá­rozó állomás volt. Végre találkozhattam Isten végtelen szeretetével. Találkoztam az ATYÁVAL, aki úgy szeret engem, ahogy vagyok. Rájöttem, hogy nem kell pedáloznom nála, és nem kell rettegnem tőle, hogy mi lesz akkor, ha rosszat teszek... No persze ez nem azt jelenti, hogy most mar aztán nyugodtan csinálhatok mindenféle rosszaságot.

„Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel.” Jer 31,3

A Szent András Evangelizációs Iskolának ez az első állomása, ez a lelkigyakorlat. Mindig engedélyt kérnek az Egyháztól a lelkigyakorlat megtartására. Sőt, ott Zákányszéken a plébánost is meghívták. Minden nap tartott nekünk szentmisét.

A tanítók úgy szóltak Istenről, hogy csak ittam és ittam a szavakat: Mintha csak egy száraz szivacs lett volna a lelkem. Megtapasztaltam, hogy nagyon-nagyon gyenge vagyok, Isten szeretetében újra átéltem összetörtségemet. De nem hagyott el kegyelmével az Úr: a közös imában átadtam neki az életemet! És ekkor a Szentlélek nagyon szépen, ahogyan akkor engem kellett, megérintett. Adománya a szomjúság volt. Szomjat kaptam Istenre, szomjat, hogy belőle táplálkozzam. Megismertem az élő, közeli és szerető ISTENT.

Ha valaki szeretne találkozni a Szeretet-Istennel és megfürödni az Ő végtelen szeretetében az nyugodtan menjen el egy Fülöp kurzusra!

Kiss László

  • kisslaszlo

Újdonság: Elektronikus jelentkezés!

Kedves testvérek!

Kérésetekre egy újabb lehetőséggel bővült az oldal: a kurzusokra való elektronikus jelentkezéssel. Ezt elsősorban azoknak szánjuk, akik otthonosan mozognak az internet világában és könnyebbség számukra, hogy nem kell tollat ragadni, papírt kitölteni, postára adni, hanem „itt és most” gyorsan elintézhetik a jelentkezést. Ha ilyen vagy, akkor hajrá!

Azokra a kurzusokra lehet így jelentkezni, amelyek meghívója megtalalálható a honlapon. További információk a jelentkezés menüpont alatt.

János kurzus - Jászjákóhalma

Tanítványfaragás

Mit jelent Jézus tanítványának lenni?

Jézus személyesen hívta meg tanítványait, ahogy engem és téged is. Néven szólította őket, és azt mondta: „Kövess engem.” Jézus mellett új emberré lettek követői, amint elfogadták személyes Megváltójuknak, sőt Mesterüknek. Nekem is egyetlen és kizárólagos Mesterem van: Jézus, aki az életem.

Ha úgy látod, hogy növekedésre szorul Jézussal való tanítványi kapcsolatod, itt a helyed a kurzuson, amely a Szent András Evangelizációs Iskola „szíve” is egyben, mert megtanít arra, hogyan LEGYÉL a Mesterrel, hogy azután ugyanazt TEDD, amit Ő. Ez a tanítványság lényege.

A kurzus feltárja neked szíved indítékait és megmutatja, milyen mélységeket rejt még Jézus követése.

Megmutatja Igéje és Szentsége által, hogy milyen perspektívák állnak előtted, amire a mi Mesterünk hív.

Mert: „Elég a tanítványnak, ha olyan lesz mint a Mestere.” Mt 10,25

Számomra igen mély élmény volt elvégezni ezt a kurzust, de mialatt már többedszer vezettem, láthattam, hogy a résztvevők Isten-kapcsolata új erőre kapott de önmagukkal és másokkal való kapcsolatuk is, és ebből egy új látás, új döntés és új élet született.

János és András feltették a kérdést: „Mester hol lakol? Jézus pedig válaszolt: „Gyertek és nézzétek meg.” Vö.: Jn 1,38-39

Gyertek hát, nézzük meg mi is!

Bartha Angéla

Kezdés: 

2005. július 31., vasárnap 17.30 –

Befejezés: 

2005. augusztus 7., vasárnap 13.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. július 11., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-26

XVI. Benedek: Miért élünk?

Pontosan így van: azért létezünk, hogy megmutassuk Istent az embereknek.

Nincs semmi sem szebb annál, amikor elér és meglep bennünket az Evangélium, Krisztus. Semmi sem szebb, mint ismerni Őt és közölni másokkal a vele való barátságot.

A Pápa számít(ott) rád!

Kedves fiatalok, az Egyháznak szüksége van rátok, szüksége van elkötelezettségetekre az Egyház szolgálatában. A pápa is számít rátok. Fogadjátok az Úr Lelkének tüzét, hogy az evangélium lelkes hírvivőivé váljatok!

II. János Pál Pápa szentbeszéde a VI. Ifjúsági Fórum résztvevőinek a St. Étienne du Mont templomban 1997. augusztus 23-n (XII. Ifjúsági Világtalálkozó, Párizs)
  • Jóbel

Ballada a kis i-ről

Ha ismernéd az Isten ajándékát,
és hogy ki az, aki mondja neked:
„adj innom”, talán te kérted volna őt,
és ő élő vizet adott volna neked. (Jn 4,10)

Ballada a kis i-ről *

Kis i. Gyök alatt mínusz egy.
A matematikának itt vége lett.
Igaz titok tárul fel ehelyett.
Csak egy szám, itt!

Kettő meg kettő adna négyet?
Vannak, akik tudni vélik,
De ez nem hagy nyugtot nékik.
Csak egy szám, itt!

Feltárul majd előttük is,
Megtudja egyszer mindenki
A megoldás: kettő meg két i.
Csak egy szám, itt!

Ajánlás:
Pistának ajánlom, ki közben felnőtt
Megérkezik a vég, a nap már eljött!
Csak egy számít! ez a lényeg:
Van Isten és szeret Téged!


* Francois Villon balladái ihlették

  • charisz

i-lyen nincs

i-lyen nincs és mégis van!

Biztos emlékeztek az 1988-as sidney–i olimpiára, ahol a 14 éves Egerszegi Krisztina győzelmét, Török László így kommentálta:

Ilyen nincs és mégis van!” *

Van a matematikában egy (számomra legalábbis) igen érdekes fejezet, a komplex számokról szóló rész.

Egy komplex szám a következő képpen néz ki:

z (komplex szám) = x + yi

Ahol az x és az y tetszőleges valós számok (pl.: 2),
és most jön a lényeg:
Az i olyan számot jelöl, amelynek a négyzete -1.
Tehát i2= -1. **

Na de mennyivel egyenlő a „kis i”?
Négyzetgyök alatt -1-gyel?
Ki halott már olyat, hogy egy negatív számból négyzetgyököt vonunk?
Negatív számból nem lehet négyzetgyököt vonni!

Mégis a gyakorlati, mérnöki matematikában használják a komplex számokat, a „kis i”-t és van megoldása ezeknek az összefüggéseknek, egyenleteknek.

Isten Országa is hasonló!

Talán megválaszolhatjuk azt a kérdésünket is, mennyi 2 + 2?

Az ember beletesz 2-őt, Isten beletesz 2i-t,
az eredmény így nem 4, hanem 2 + 2i.

Ez a jó megoldás. Istenünk mindig kiszámíthatatlan marad egy kicsit:

A tanítványok is megrendülnek, amikor Jézus arról beszél, hogy milyen nehéz a gazdag embernek bejutni Isten Országába. (Mt 19,24kk)

- Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték:
»Akkor hát ki üdvözülhet?«

- Jézus rájuk tekintett és így szólt:
»Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges«

Ebben a számban: i minden benne van!

Sokszor tudni véljük, mit, miért, hogyan, ki üdvözülhet, meg vannak a patent-receptjeink, de amikor szembe találjuk magunkat Jézus valóságával, csak azt tudjuk kérdezni:

Uram mennyivel egyenlő a i? Akkor hát ki üdvözülhet?

Jézus pedig válaszol:

Neked lehetetlen, nekem lehetséges
Mennyi legyen a végeredmény, 4 vagy 2 + 2i?

Neked (úgy tűnik) nem sikerül, nekem biztosan!

Te akarod megoldani, vagy oldjam meg inkább én?


*   http://www.sportforum.hu/olimpia.asp?newsid=4311&cat=18
** Blázsovics József (2000) Matematika – Ennyit kellene tudnod. Panem-Akkord, Budapest.
  • charisz

Ti tehát

Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48)

A héber nyelvben a hit, hűség, bizalom szavaknak egy közös gyöke, alapja van, ez az ÁMEN (szó).*

A Szentírásban a mi (alá-fölé rendelő) gondolkozásunkkal ellentétben mellérendelő viszonyokkal találkozunk, ezért lehet, hogy ugyanarra szóra a héberben elég egy szó, a mi nyelvünkben viszont többre van szükség.

Ennek a gondolkodásmódnak megfelelően Isten (aki a nagyobb), nem hűséges, hanem megbízható, az ember (aki a gyengébb) pedig erre adja a bizalom és az ebből fakadó hűség válaszát, ez a hit.

Mit jelent tehát, hogy legyünk tökéletesek?

A mi mennyei Édesapánk tökéletesen megbízható, és mi akkor vagyunk tökéletesek, ha feltétlenül megbízunk Benne!

Így nyer értelmet a következő ige:

(...) de ha hűtlenek leszünk, ő akkor is megbízható marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13)

Az Ő megbízhatósága, legyen a kiút a hűtlenségünkből, orvosolja hűtlenségünk sebeit, tegyen minket hűségessé, és tökéletessen Őbenne bízókká!* Raj Tamás (2003): Biblia Iskola – A Szentírás kulcsszavai és szállóigéi, Makkabi, Budapest

  • charisz

Oldalak