Aktuális letöltések

 • Győr térkép (2,2Mb)››› ill. a Centrum megközelítése >›››
 • a Pál kurzus szórólapja ›››
 • az Ászáf kurzus szórólapja ›››
 • 2004-es országos kurzusok szórólapja ›››
 • 2004-es jelentklezési lap ›››
 • Evangelizációs Centrum: Támogató Kör felhívó levél ›››
 • Evangelizációs Centrum: Támogató Kör adatlap ›››
 • Evangelizációs Centrum: 1%-os lap ›››
 • Jóbel

Munkatársi képzések

A Igazgatói csoport azt látta jónak, hogy szeptembertől az év végéig a munkatársak képzésével foglalkozzon, majd ha minden team fejlődött akkor velük - a saját helyükön - közösen kurzust vezessünk. Nem csupán az a fontos ugyanis, hogy a kurzusok megtörténjenek, hanem hogy az evangelizátorok is fejlődjenek, mert így terjed jobban az evangélium.
Jelenleg ez az elképzelés kidolgozás alatt áll és a nyári iskola után lesznek új hírek ezzel kapcsoltban.
Ha van kérésetek, hozzászólásotok, hogy merre menjen a dolog, jelezzétek a fórumban!
 • Jóbel

„Új” nevünk

Az iskola eredetileg Szent Andrásról lett elnevezve, de eddig az evangelizációs projekt elnevezését használtuk nevünkként. Pepe – az alapító – kérésére vettük fel az Iskola igazi nevét. Az Iskola alapszemlélete, hogy folyamatosan új munkatársakat keressünk, és vezessünk a Megváltónkhoz. Olyan munkatársakat, akik jobbak nálunk, akikre az Úr Jézus többet bíz majd. Úgy ahogy András odavezette Pétert Jézushoz, és akiből egyházunk Kősziklája lett.
 • Jóbel

Buzdítás a 2004-es kurzusokhoz

Kedves Testvéreink az Úrban!

Kegyelem nektek és békesség a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól!

Örömmel adunk hálát értetek, testvérek, mert Krisztusban vigasztalás vagytok számunkra a megpróbáltatások között, és örömünk a kegyelem idején. Küzdelem van ugyanis a világban, és a mi nagy örömünk az, hogy ti velünk együtt sorakoztok fel a mi Urunk, Jézus Krisztus győztes zászlaja alatt.

De imádságainkban arról is megemlékezünk, hogy nehogy kiessetek ebből a kegyelemből, hanem állhatatosan kitartsatok az evangélium igazsága mellett. Kérünk is benneteket, hogy haladjatok tovább az úton. Nem elég ugyanis megmaradni, tovább kell lépni! A mi Atyánk, a legjobbat adta oda értünk, egyszülött Fiát, ezért Ő megérdemli, hogy tőlünk a legjobbat kapja. A következő évben, 2004-ben, ezért rátok gondolva állítottuk össze a csanaki kurzusokat, azt remélvén, hogy buzgón mindenki továbblép a neki megfelelő kurzussal az evangelizációban. Buzdítunk benneteket, hogy ne legyetek késedelmes szívűek, testvérek, hanem jöjjetek a kurzusokra. Sőt, a ránk bízott – irántatok való – felelősségnél fogva el is várjuk, hogy jöjjetek és együtt növekedjünk, együtt legyünk jóillatú áldozattá a mi Atyánk nagyobb dicsőségére.

Információk a 2004-es kurzusokhoz

KURZUSOK HELYE:

Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum, 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas, u. 4.
Megközelíthető a Csanakon keresztülhaladó, vagy oda érkező buszokkal; a „malom”-nál, vagy a plébániánál kell leszállni, onnan rövid, öt-tíz perces séta. További információ a győri autóbusz-pályaudvaron.
Térkép a Centrum megközelítéséről, ill. részletes Győr térkép 2,2Mb PDF – Az Evangelizációs Centrum az F11-es szektorban – bejárat a Horgas u. és a Népfőiskola út sarkán.

Oldalak