SZJA 1% 2018

Kedves Testvérek, akik már voltatok az iskola kurzusain! Ti ismertek bennünket, a kurzusainkat, az odaadásunkat, a szolgálatunkat és annak értékét. Kérünk, támogassátok a magyarországi iskola szolgálatát az SZJA 1%-ának felajánlásával. Ez a figyelmesség ajándéka, hogy mi is fontosak vagyunk a számotokra. Csak néhány perc odafigyelésbe kerül.

Az így összegyűlt összeg nem hatalmas, mégis segít abban, hogy legyen az iskolának egy központi irodája. A tavalyi évben 525 352 Ft érkezett a Szent András Evangelizációs Alapítvány számlájára 143 adózótól. Ha idén több érkezik, jobb esély van arra, hogy továbbra is fennmaradjon a szolgálatunk.

A kedvezményezett adószáma: 18257616–1–43
A kedvezményezett neve: Szent András Evangelizációs Alapítvány

 • bubu

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

10. Az emberi nyelven szóló Isten

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
10. rész: Az emberi nyelven szóló Isten

Engem személy szerint lenyűgöz a következő téma: Hogyan kommunikál Isten emberi nyelven?
Ezt az igencsak összetett témát mi nagyon egyszerűen tekintjük most át. Ezért is szeretem ezt a témát. Isten ugyanis azon a nyelven akarta kinyilatkoztatni magát, amelyet mi használunk: szavakkal, jelekkel, eseményekkel, képekkel, példázatokkal, álmokkal, sőt, még a csönd által is - ahogyan a zenében is van a csöndnek jelentőssége. Azt mondja az Ige a Zsid 1,1-ben: „Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz.” Sokszor és sokféle módon kommunikált Isten. Vegyük számba az alapvető módjait annak, ahogyan Isten érintkezik az emberrel!

Fotók a Szombathelyi Új élet Krisztusban kurzusról

A Százötvenhárom Iskolaközösség ez új esztendő első Új Élet Krisztrusban kurzusát Szombathelyen a ferences plébánián tartotta. Noha a résztvevők száma nem érte el a153-at, lelkesedésük annál inkább! Mindannyiunk örömére a kolostorban élő ferences szerzetesek is részt vettek a kurzuson. A hétvégén szemtanúi voltunk annak, hogy hogyan cselekszik az Úr a meghívottak életében, hogyan gyógyítja be lelki sebeiket, hogyan lesznek a meghívottakból küldöttek, és nem utolsó sorban, hogyan árad ki...

Új élet Krisztusban kurzus Zalaszentivánon

CC0 - https://www.pexels.com/photo/abstract-art-blue-close-up-383613/

Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről és a te életedről szól, amit az ő gondviselő szeretetével eltervezett. Nem fogsz ezen a kurzuson semmi mást megtudni Istenről, csak a legfontosabbat.

Ha kereszténynek tartod magad, mégsem elégedsz meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel; ha jobban meg akarod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd fedezni, milyen örömöt ad ő az életedbe; ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha gyengének látod a hited; ha szeretnéd megtudni, mit jelent találkozni Isten Lelkével; ha magányos vagy keresztényként is; ha még nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel új életet elkezdeni, ez a kurzus neked szól.

Ezen a hétvégén Istennel együtt járva nem csak megtudod, de meg is tapasztalhatod előadásokon, imákon, énekeken, gyakorlatokon keresztül mindazt, amiről szó van.

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:

 • Milyen ajándékot szánt Isten a számodra?
 • Isten valóban szeret-e téged?
 • Miért nem tapasztalod ezt mindig?
 • Kicsoda Jézus Krisztus?
 • Miért fontos a hited?
 • Mi jelent a megtérés?
 • Miért Úr Jézus?
 • Ki az a Szentlélek?
 • Miért lényeges a szerepe az életedben a közösségnek és az Egyháznak?

Kezdés: 

2018. március 2., péntek 16.30 –

Befejezés: 

2018. március 4., vasárnap 13.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. február 26., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-7

New Life in Christ Course - first time in English!

Kép: (CC) https://www.pexels.com/photo/red-and-white-gift-box-with-ribbon-bow-697224/

The course is presented as spiritual retreat in which participants hear, experience and share the power of the Gospel message proclaimed. This dynamic retreat employs a unique teaching methodology to engage the participants and bring them to a personal/intimate encounter with Jesus Christ. “New Life” is the beginning of a new life for the believer.

Goal: To experience God’s salvation through a personal encounter with Jesus resurrected and a new infusion of the Holy Spirit, in order to be born again, and to live as children of God and heirs of his Kingdom.

If you desire to bring your baptism to life, you are willing to encounter Jesus as profoundly alive, you are hungry to know God's love personally, you are eager for your faith to grow, and you hope to have your life renewed by the Spirit of God...   ...this is the course for you!

Come to experience the love of God the Father Almighty, and come to know something you may have never truly known!

Come and be fed physically, spiritually, emotionally.

Meet some great people and make some new friends.

Bring your Bible, and be hungry and open, to be blessed by this amazingly powerful faith changing course! Possibly One of THE BEST weekend investments of your time and energy you can make for 2018!

Kezdés: 

2018. február 16., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2018. február 18., vasárnap 15.30 –

Jelentkezési határidő: 

2018. február 6., kedd

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-5

Szőregi Üdvösségtörténet kurzus

Fotó: CC0 https://www.pexels.com/photo/binocular-country-lane-filter-focus-1421/

Az Üdvtörténet kurzuson végignézzük Isten népe történetének nagy fejezeteit, de nem csupán azért hogy biblikusan műveltek legyünk, hanem hogy megértsük ezekben Isten üdvözítő tetteinek motívumait és alapigazságait.

És miközben így szemléljük Ádámot, Ábrahámot, Mózest, Sámsont, Dávidot, a názáreti Jézust, Pált – mintegy észrevétlenül – magunk életét ismerjük föl Isten embereinek történetében: múltunkat, jelenlegi helyzetünket, jövőnket – és legfőképpen Isten üdvözítő szándékát ezekben. És Isten szándékát ismerni saját magunkról jó és sok esetben gyógyító.

Neked való ez a kurzus:

 • ha Istenkapcsolatod sivatagot él át,
 • ha sokat siránkozol keserű élettapasztalatod felett,
 • ha keresed, „mit vár tőlem Isten?”,
 • ha szeretnéd megismerni a Szentírás ívét,
 • ha megtértél, és szeretnél tovább lépni…

A kurzus témáiból:

 1. Teremtés, bűnbeesés és ígéret
 2. Pátriárkák
 3. Rabság, kivonulás és honfoglalás
 4. Bírák
 5. Királyság
 6. Szakadás, fogság és hazatérés
 7. Próféták
 8. JHWH szegényei
 9. Jézus
 10. Egyház és parúzia

Kezdés: 

2018. március 14., szerda 18.00 –

Befejezés: 

2018. március 18., vasárnap 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. március 7., szerda

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-9

Fiataloknak fiatalokról... Az evangélium hét fiatalja kurzus Budapesten

Frissítés: 

2018, február 20. 20:54: A kurzus betelt, több jelentkezőt már nem tudunk fogadni!

Fotó: CC0 https://pixabay.com/photo-3049884/

A kurzus hét személyt vizsgál az evangéliumokból, akikben az a közös, hogy fiatalok és mind találkoznak Jézussal:

 1. a naimi özvegy fia;
 2. Salomé, Heródiás lánya;
 3. az ifjú az öt kenyérrel és a két hallal;
 4. a gazdag ifjú;
 5. az ifjú, aki mezítelenül szalad el a Getszemáni kertből;
 6. az ajtónálló lány; végül pedig
 7. a fehér ruhába öltözött ifjú az üres sírnál.

Ők mind fiatalok, a jövő még előttük állt, még formálódás alatt álltak. Mindegyikük találkozott az evangéliummal és mind más választ adott rá. A kurzuson feltárjuk e válaszokat és ezek fontosságát, hogy ráébredjünk, nekünk is találkoznunk érdemes az Úrral és az életünk a válaszunktól függ.

Figyelem! A kurzust csak fiataloknak tartjuk: olyan 18 év és 35 év közötti lányoknak és fiúknak, akik még a fiatalság életritmusával élnek.

Kezdés: 

2018. február 23., péntek 18.00 –

Befejezés: 

2018. február 25., vasárnap 15.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. február 16., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-6

Missziós Kiáltvány

A missionmanifest.online-on közzé tett kiáltvány fordítása, mely a 2018-as MEHR konferencián Augsburgban jelent meg.

Preambulum – Emberi léptékkel mérve az egyház Németországban, Ausztriában és Svájcban néhány éven belül aligha játszik társadalmilag észrevehető szerepet. Ez nem az egyháznak, hanem azoknak az embereknek lesz káros, akik elvesztik Istent, vagy soha nem ismerik meg Jézust. Mi osztrák, német és svájci katolikusok, a Ferenc pápa által emlegetett „hit eróziójától” szenvedünk. Tudjuk, hogy hazánk missziós országgá vált. Készen állunk a küldetésre. Szeretnénk, ha hazánk megtalálná Jézust. Hívunk mindenkit, hogy velünk együtt vegyen részt egy imahullámban. Azokat szeretnénk összehozni, akik bátrak a szokatlan lépések megtételére.

 • Titusz

Plusz kurzusok 2018-ra

Még új kurzusok jönnek hozzá a 2018-as naptárhoz! A 2018-as kiadott szórólaphoz képest új kurzusok tehát:

 • Új élet kurzus, Békéscsaba: 2018. április 13–15.
 • Új élet kurzus, Szentes: 2018. május 25–27.
 • A Pál kurzus helyszíne és ideje: Kecel, 2018. augusztus 4–12.
 • Emmausz kurzus, Szentes: 2018. szeptember 28–30.
 • Boldogok vagytok kurzus, Békéscsaba: 2018. október 5–7.
 • Ászáf kurzus, Kaposvár: 2018. október 12–14.

Örömmel vesszük a meghívásokat, jókedvűen hirdetjük az evangéliumot ott, ahol nyitott szívvel fogadják. Aki szeretne bennünket idén meghívni, az igyekezzék, mert az aratás sok, de a munkás kevés.

 • bubu

Emmausz kurzus Veszprémben

Kép: (CC) https://www.pexels.com/photo/red-art-blue-pattern-50721/

Az Istennel való találkozásból és a vele való megismerkedésből fakad a boldog élet.

Istent meg lehet ismerni. Ő nem egy hallgatag valaki, hanem egy beszédes személy, akinek van mondanivalója. Életadó mondanivalója. Hallod, hogy Isten beszél hozzád? Jézus Isten hozzánk intézett szava. Az Emmausz kurzus megismerkedés Isten szavával – Isten Igéjével –, hogy életet adjon számunkra az olvasása, hallgatása, követése, életre váltása által.

A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől Emmauszig vezető utat, hogy nekünk is lángra gyúljon a szívünk Isten Igéjének tüzétől.

Ez a kurzus megváltoztatja a kapcsolatunkat az Igével. Ha még nem olvasod naponta, vagy ha úgy érzed, nem érted, amit olvasol, vagy nem ismered eléggé az Igét, gyere el! Várunk! Isten Igéje ezen a kurzuson a te szívedet is lángra tudja gyújtani, mivel hordozza Istent.

A kurzus témáiból:

 • Az emmauszi út
 • Az Ige hét képe
 • Az Ige hét hatása
 • Szövetségkötés az Igével
 • Izrael zsinagógája
 • Emmauszi Eucharisztia

Kezdés: 

2018. március 2., péntek 16.30 –

Befejezés: 

2018. március 4., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. február 23., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-8

Oldalak