Ászáf kurzus Pomázon

Fotó: Dino Reichmuth https://beta.freelyphotos.com/Collections/Worship/i-jdDpjNB/A

A kurzus célja, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely szüntelenül magasztalni akarja az Urat. A kurzus szól mindazokhoz, akik vágynak az Úr szenvedélyesebb dicséretére, tehát nem csak a dicsőítésvezetőket, illetve a dicsőítésben szolgálóknak készült. Hisszük, hogy az a pár nap, amit Isten magasztalásában és imádásában töltünk el, személyes ébredést hoz. Ez a kezdete annak, hogy a Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét, és hatalommal megújítsa az Ő népét!

Kezdés: 

2018. november 23., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2018. november 25., vasárnap 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. november 16., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-22
 • bubu

Új igazgató

Kedves Testvérek, Barátok, Elöljárók, Szövetségesek, Társak az Úr szőlőjében!

Joanovits Miklós Róbert

Örömmel mutatom be a magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola új igazgatóját, Joanovits Róbertet, akit mindenki csak Obonak szokott szólítani. Obo 38 éves, négy leány édesapja, családjával Velencén élnek. A teológiai tanulmányok mellett portugál és orosz szakot végzett és multicégeknél dolgozott azelőtt. Az Iskolával 2010-ben találkozott először és még abban az évben munkatársunk is lett, 2014-től a magyarországi iroda titkára, majd később igazgatóhelyettese. Akik voltak az elmúlt években kurzusokon, azok sok helyen megismerkedhettek vele.

 • bubu

Fotók a téglási Új élet kurzusról

Különös jellegzetessége volt a kurzusnak, hogy a résztvevők közel egyharmadát a szomszédos Hajdúsámsoni roma alapítvány munkatársai adták. Minden különleges moderálás nélkül, maga a kurzus, a közösen megélt tapasztalatok – a Szentlélek – gondoskodott alról, hogy a kurzus végére jelentősen, még a kívűlállók (a kurzusnak helyet adó általános iskola személyzete) szerint is jelentősen mérsékelték a kezdeti kölcsönös tartózkodást, előítéleteket. A visszajelzések nagyon pozitívak. Ez volt a debreceni...

Mózes kurzus Zalaegerszegen

Mózes kurzus Zalaegerszeg 2018 - Kép: (CC) Szerző: schmitzduisburg, forrás: https://pixabay.com/photo-3126461/

Ez a kurzus a vezetők iskolája. Ó, nem, nem vezetéstechnikát tanít, hisz nem amiatt dőlnek ki a vezetők. A kurzus Mózes példáján át mutatja be a vezető szívének a formálását, mely őrlődik az Úr és a rá bízott nép között az Ígéret Földje felé vezető úton. Mózessel bejárjuk életének három nagy szakaszát: a fáraó iskoláját, Midián iskoláját és a puszta iskoláját.
Kik a vezetők? Családfők, közösségvezetők, szolgálatvezetők, missziósok, papok... gyertek!

A kurzus témái:

Isten csendje és Mózes türelmetlensége
• Mózes kivonulása, Isten kinyilatkoztatása és a Nagy küldetés
• Minden kezdet nehéz, Főszereplők és Menekülés
• Szomjúság, Zúgolódások és Kígyók
• Manna és fürjek
• Szövetség
• Megfutamodás a nagy kihívás elől
• Mózes kérései
• Mózes munkatársai
• Mózes halála

Kezdés: 

2018. október 19., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2018. október 23., kedd 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. október 12., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-21

Ászáf kurzus Balatonbogláron

Fotó: Rachel Walker (@rachelwalker), Unsplash

A kurzus célja, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely szüntelenül magasztalni akarja az Urat. A kurzus szól mindazokhoz, akik vágynak az Úr szenvedélyesebb dicséretére, tehát nem csak a dicsőítésvezetőket, illetve a dicsőítésben szolgálóknak készült. Hisszük, hogy az a pár nap, amit Isten magasztalásában és imádásában töltünk el, személyes ébredést hoz. Ez a kezdete annak, hogy a Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét, és hatalommal megújítsa az Ő népét!

A kurzus témái

 • Isten megismerése, jelenléte
 • A dicsőítés formái
 • Szabadság a dicsőítésben
 • Dicséret, imádás
 • Hallani és megcselekedni Isten hangját
 • Elhívásunk a dicsőítés
 • A dicsőítés, mint szellemi harc
 • A dicsőítő élete, mint áldozat
 • A szövetség

Kezdés: 

2018. október 12., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2018. október 14., vasárnap 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. október 5., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-34

Boldogok vagytok kurzus Békéscsabán

Fotó: CC0 freeGraphicToday https://pixabay.com/photo-2979107/

Ennek az új kurzusnak a témája bár nagyon alapvető, mégis annyira elkerüli a figyelmünket. Hogy Isten a boldogságra alkotott bennünket, ez valahogy nem áll hitünk középpontjában. Pedig valójában mindenki a boldogságot keresi az életben.

Talán a húsvéti szenvedése miatt látjuk mi keresztények Jézust sokkal inkább szomorúnak, meg nem értettnek, elhagyottnak, boldogtalannak, mint egy életvidám és boldog galileai Mesternek.
A keresztény eszményképünk is inkább a szenvedésre épül, mint a boldogság elérésére. Pedig Isten azért alkotta az embert, hogy az boldog legyen: boldog, amint Ő, Isten boldog. A boldogság pedig nem valami misztikus szellemi tökéletesség, hanem egyszerűen csak boldogság.

E kurzus a nyolc boldogságban rejlő jézusi tanítást dolgozza fel, hogy ráleljünk, mitől volt Jézus boldog ember. Az ő élettapasztalata és tanítása nem konvencionális. Különleges. Meglepő és ellentétes a bevett emberi boldogságkereséssel. Csak olyan sokféleképpen magyarázták, túlozták vagy üresítették ki, hogy már magunk sem értjük miről szólnak. Ez a kurzus bevezet a boldogmondások eredeti értelmébe, hogy mi magunk is a boldog Jézus tanítványaivá váljunk.

Kezdés: 

2018. október 5., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2018. október 7., vasárnap 17.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. szeptember 30., vasárnap

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-33

Emmausz kurzus Szentesen

Fotó: CC0 PDPics https://pixabay.com/photo-166421/

Az Istennel való találkozásból és a vele való megismerkedésből fakad a boldog élet. Istent meg lehet ismerni. Ő nem egy hallgatag valaki, hanem egy beszédes személy, akinek van mondanivalója. Életadó mondanivalója. Hallod, hogy Isten beszél hozzád? Jézus Isten hozzánk intézett szava. Az Emmausz kurzus megismerkedés Isten szavával – Isten Igéjével –, hogy életet adjon számunkra az olvasása, hallgatása, követése, életre váltása által.

A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől Emmauszig vezető utat, hogy nekünk is lángra gyúljon a szívünk Isten Igéjének tüzétől. Ez a kurzus megváltoztatja a kapcsolatunkat az Igével. Ha még nem olvasod naponta, vagy ha úgy érzed, nem érted, amit olvasol, vagy nem ismered eléggé az Igét, gyere el! Várunk! Isten Igéje ezen a kurzuson a te szívedet is lángra tudja gyújtani, mivel hordozza Istent.

A kurzus témáiból:

 • Az emmauszi út
 • Az Ige hét képe
 • Az Ige hét hatása
 • Szövetségkötés az Igével
 • Izrael zsinagógája
 • Emmauszi Eucharisztia

Kezdés: 

2018. szeptember 28., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2018. szeptember 30., vasárnap 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. szeptember 21., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-32
 • bubu

Emmausz kurzus Esztergomban

Fotó: CC0 manuel1rueckert1 https://pixabay.com/photo-260196/

Ebben a kurzusban átéljük, amit az Emmauszi tanítványok megtapasztaltak: Jézus mellénk szegődik… És azt is átéljük, hogy csupán attól, hogy Jézus szól hozzánk, és Isten Igéje megszólít bennünket, megváltozik a szívünk: feltüzesedik, élettel telik el és lángol. A kurzus Isten Igéjének, a Szentírásnak az erejéről, ránk gyakorolt hatásáról szól; segít, hogy felfedezzük az Írások középpontját, értelmét, hogy megszeressük, hogy hallgassuk, hogy megéljük. Hogy felfedezzük az Ige, nem egy könyv, hanem egy élő személy. Hogy szeressük Őt, aki szól hozzánk és Szavával életed ad nekünk.

Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból,
hogy valósággá váljon benned, amiről szól a kurzus.

A kurzus témáiból

 1. Az emmauszi út
 2. Az Ige hét képe
 3. Az Ige hét hatása
 4. Szövetségkötés az Igével
 5. Izrael zsinagógája
 6. Emmauszi Eucharisztia

Kezdés: 

2018. szeptember 28., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2018. szeptember 30., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2018. szeptember 18., kedd

Iktatószám/Azonosító: 

HU-18-37
 • bubu

Fotók a debreceni János kurzusról

Hatalmas hálával és örömmel tesszük közzé a Debrecenben 2018. augusztus 15–20. között tartott János kurzus fotóit. Jézus Mester nagy erővel és szeretettel formálta minden meghívott tanítványát: a teamtagokat éppúgy, mint a résztvevőket. Időnként a mélyre evezett velünk, hogy utána felmehessünk Vele a hegyre. Úgy is mondhatnánk, hogy volt némi hepehupa! :-) A Lélek nagy kreativitással, szabadsággal, jó kedvvel és sok humorral ajándékozott meg bennünket, még egy új kurzushimnusz is született...

Fotók a keceli Pál kurzusról

Kecelen egy jó kis csapat tanult evangelizálva evangelizálni. Épp most fejezzük be a kurzust. Tanultunk evangelizációs, kérügmát, lelkiséget, imát, gyakorlatot szereztünk személyes és szervezett evangelizációt és minden nap egyre bátrabbak lettünk! Olyan megható evangelizációs élményeket szereztünk, amikért egyenként is érdemes lett volna ezt a kurzus és missziót megszervezni. Arra figyelve tettünk mindezt, hogy mit használja az embernek, ha az egész világot megnyeri, de önmaga kárát vallja....

Oldalak