Ceterum censeo

Ceterum censeo - Egyébként az a véleményem

Plutarchos Cato római szenátronak (i.e. 234-149) tulajdonítja ezt a mondást, aki arról híresült el, hogy akármiről szólalt is fel a szenátusban, mindig ezekkel a szavakkal zárta a beszédét:

Cetrum censeo Carthaginem esse delendam
Egyébként az a véleményem Karthagót le kell rombolni!

Természetesen ez volt a római birodalom érdeke, és bár Cato nem érte meg, Karthagót lerombolták, felszántották, és sóval beszórták a helyét.

Szent Pálnak, atyánknak a hitben, is van egy ilyen "ceterum censeo"-ja, amit a fogságból ír újra és újra a Filippi levélben (3,1 és 2,18;4,4), ma hallgassuk meg újra:

Egyébiránt, testvéreim, örvendezzetek az Úrban!
Nekem nem terhes, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket viszont megerősít.

Természetesen ez volt a filippiben élő egyház érdeke, és a mi érdekünk is, mert Isten Országa nem itt van, vagy ott van, hanem bennünk és közöttünk.

  • charisz