Egy szilárd pont

Adjatok egy szilárd pontot és kimozdítom sarkaiból a világot!*

Jézus az a kő, amely szegletkő lett! (ApCsel 4,11:Zsolt 118,22)
Ki kőszikla a mi Istenünkön kívül? (Zsolt 18,32b)

Arkhimédesz! Jézus a biztos szikla, ő a szegletkő! Ha rajta állsz kimozdíthatod a sarkaiból a világot!

Tudjátok Kedveseim, Arkhimédész nagyon szerette az emelőket és hihetetlen dolgokat tudott a segítségükkel megmozdítani.

Neki nem volt alkalma kipróbálni, de előttünk ott áll a lehetőség, hogy ha Jézusra támaszkodunk és a bizalmunkat belé vetjük, kimozdítsuk a sarkaiból a világot! Hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére!


*Arkhimédész

  • charisz