Kereszttény

Keresztény vagy keresztyén? Szerintem kereszttény!

Mert a kereszttény, olyan ember, akinek az életében a kereszt tény!

A kereszt igéje nekünk, Isten ereje. Mert Jézus Krisztus békességet szerzett keresztjének vérével. Így aztán távol van tőlem másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világnak. És nem akarok másról tudni közöttünk, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. *

* (vö 1Kor 1,18; Kol 1,19k; Gal 6,14; 1Kor 2,2)

  • charisz