Mennyegzős ruha

Mennyegzős ruha? Az meg mi a csuda?

Ma hadd beszéljen egyedül Isten Igéje! Kommentár nélkül.

Örvendezve örvendek az Úrban, ujjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám; mint a vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, és mint a menyasszonyra, aki ékszereivel díszíti magát. (Iz 61,10)

Vesd le, Jeruzsálem, gyászod és nyomorúságod ruháját, és öltözzél annak a dicsőségnek díszébe és pompájába, melyet megad neked Isten örökre. (Bár 5,1)

Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust! (Róm 13,14a)

És öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! (Kol 3,12)

Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! (Kol 3,14)

  • charisz