Nem egy eszme, tény!

Mivel a feltámadás nem egy eszme, hanem tény, ezért a kereszténység nem egy ideológia, hanem maga az élet. *

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor értelmetlen a mi igehirdetésünk, és értelmetlen a ti hitetek is! (1Kor 15,14)

A közhiedelemmel ellentétben Jézus nem egy, a vallásalapítók közül, aki szép eszméket képviselt, csak sajnos belehalt!

Jézus Krisztus ugyan meghalt a kereszten, de Isten feltámasztotta őt!

Ez a lényeg, emiatt más! Mert mit várhatunk egy 2000 éve halott zugprédikátortól?!

De az élő Jézus új életet ad, és az életünk értelmet nyer!


* Kirkegaard

  • charisz