Pünkösd plusssz

Az élethez szükséges plusssz *

Mit csinálnak a tanítványok, miután találkoznak a feltámadt Jézussal? Mit csinálnak azután, hogy Jézus rájuk lehel és így szól: vegyétek a Szentlelket? (Jn 20,22)

Halászni mennek! Nem embereket, halakat. (Jn 21,3kk)

Jézus mennybemenetele után az apostolok imádkoznak, megválasztják Mátyást, hogy teljes legyen a tizenkettő, és aztán imádkoznak és imádkoznak. (ApCsel 1,12kk)

De mi van a nagy misszióval?

Aztán elérkezik a pünkösd napja, bumm! (ApCsel 2,1)

Az életükből hiányzó plusz megérkezik, összeáll a kép, amihez nem volt elég a Feltámadott Jézussal való találkozás, azt kipótolja a Szentlélek!

Az utolsó vacsoránál mondja Jézus:
Sok mondanivalóm volna számotokra, de még nem vagytok hozzá elég erősek, amikor azonban eljön a Szentlélek, ő majd... (Jn 16,12)

...most megérkezett!

Amikor Jézust a feltámadásról faggatják a szaddúceok, tesz egy kitételt:
Azért tévelyegtek mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! (Mt 22,29) 

A Szentlélek ereje Isten hatalma, hiába ismerjük az írásokat és tudunk mindent, Pünkösd nélkül erőtlenek vagyunk és tévelygők!

Jöjj el Szentlélek és hozd el az életünkbe azt a szükséges pluszt, ami élővé, működőképessé tesz bennünket, az életünket, a tudásunkat, a szolgálatunkat!

* Plusssz tabletta reklám

  • charisz