Ti tehát

Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48)

A héber nyelvben a hit, hűség, bizalom szavaknak egy közös gyöke, alapja van, ez az ÁMEN (szó).*

A Szentírásban a mi (alá-fölé rendelő) gondolkozásunkkal ellentétben mellérendelő viszonyokkal találkozunk, ezért lehet, hogy ugyanarra szóra a héberben elég egy szó, a mi nyelvünkben viszont többre van szükség.

Ennek a gondolkodásmódnak megfelelően Isten (aki a nagyobb), nem hűséges, hanem megbízható, az ember (aki a gyengébb) pedig erre adja a bizalom és az ebből fakadó hűség válaszát, ez a hit.

Mit jelent tehát, hogy legyünk tökéletesek?

A mi mennyei Édesapánk tökéletesen megbízható, és mi akkor vagyunk tökéletesek, ha feltétlenül megbízunk Benne!

Így nyer értelmet a következő ige:

(...) de ha hűtlenek leszünk, ő akkor is megbízható marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13)

Az Ő megbízhatósága, legyen a kiút a hűtlenségünkből, orvosolja hűtlenségünk sebeit, tegyen minket hűségessé, és tökéletessen Őbenne bízókká!* Raj Tamás (2003): Biblia Iskola – A Szentírás kulcsszavai és szállóigéi, Makkabi, Budapest

  • charisz