Mi a Szent András? – csak röviden…

Mi a Szent András Evangelizációs Iskola?

Mi a Szent András küldetése?
A Szent András Evangelizációs Iskola küldetése, hogy evangelizátorokat adjon a Katolikus Egyház számára.
Miért?
Az Egyház egyetlen küldetése az evangelizáció. Ma Európa és maga az európai Egyház is újra missziós terület. Ehhez a küldetéshez az Egyházban van sok képzett pap és katekéta – akik a megtérőket tovább vezetnék –, de alig vannak evangelizátorok, akik az érdeklődőket előbb megtérésre tudnák vezetni.
Ki az evangelizátor?
Az evangelizátor olyan egyszerű, a világban élő hívő, aki a mindennapi élete során az ismerőseinek és idegeneknek is képes az Örömhírt – vagyis Jézus személyét – hirdetni, és a Vele való életátalakító találkozásról bátran tanúságot tenni, megtérésre vezetni.
Iskola? Nem egy újabb mozgalom?
Az előttünk álló célért evangelizációs iskolát hoztunk létre. Iskolát, hogy tanítsuk, képezzük a hozzánk érkezőket, és utána visszaküldjük, hogy abban a közösségben legyenek evangelizátorok, ahonnan jöttek. Nem vagyunk mozgalom, nem gyűjtjük be a hozzánk érkezőket és nem alapítunk primer közösségeket. Az iskola az Egyházban világi hívők magántársulása.
Miért pont Andrásról lett elnevezve?
András apostol nevét vettük fel, mert ő az evangéliumok egyik legjelentéktelenebb apostola, aki mégis különleges, mert miután elsőként felfedezte a Mestert (Jn 1,37–42), rögtön elvitte hozzá a testvérét, Pétert, akiből az első apostol lett. András az, aki keresi a nála nagyobb apostolokat. Mivel az Egyház elfelejtette, hogyan kell a keresztre feszített Krisztust hatalommal hirdetni, mi Andrások akarunk lenni: keressük és neveljük azokat, akik utánunk jőve már jobban szeretik, követik és hirdetik a Mestert, mint mi.
Mi az iskola stratégiája?

Hogy bő és megmaradó termést hozzunk Pál apostol multiplikációs elvét alkalmazzuk (2Tim 2,2).

Így tehát nem csupán egy evangelizációs szolgálat vagyunk – hogy mindenfelé minket hívjanak evangelizálni –, hanem egy evangelizációs iskola, hogy minden katolikust megtanítsunk evangelizálni.

Sőt, a felnevelt evangelizátorok és az apostolok közül az alkalmasakat meghívjuk, hogy megismervén az iskola szolgálatát, vízióját, rendjét, átadjuk számukra az egész iskolát: hogy apostolok és evangelizátorok kiképzőivé váljanak egy új iskolaközösségben.

Hogyan lesz valakiből evangelizátor és apostol?
Az iskola egy világos útvonalat követ: az evangélium atlétáinak (2Tim 2,5) edzési programját. Hogy a keresztény ember tanú és tanítvány, evangelizátor, apostol legyen.
  1. Ma újra kénytelenek vagyunk felfedezni: a világ csak a tanúknak hisz, azoknak, akik hitelesen be tudnak számolni a Jézussal való találkozásukról és a megtérésükről. Ezért az első: tanúnak lenni. A kezdő kurzusok, az Új élet kurzus, a Fülöp kurzus célja, hogy az első evangelizációban részesülve higgyünk az Örömhírben és térjünk meg Jézus Krisztushoz – vagyis legyünk krisztusiak, azaz keresztények.
  2. Jézus a követőit tanítványokként vette maga mellé. A tanítvány az, aki olyan – úgy él –, mint a Mestere (Mt 10,25). Ez a János kurzus témája: együtt élni a Mesterrel, aki élni tanít. Az evangelizáció ugyanis nem propaganda vagy reklám: azt hirdetjük, amit élünk; azért hirdetjük, mert kipróbáltuk és meg vagyunk győződve róla; és valóban hirdethetjük, mert körülöttünk van Isten Országa. Jézus a küldötteit, apostolait csak a tanítványai közül választja (Mt 10,1a).
  3. Minden valódi tanítvány – mint az evangéliumi 72 – küldetést kap arra, hogy hirdesse az Örömhírt. Ez az a bizonyos elfeledett és elhanyagolt küldetés, amit újra kell tanulnia az Egyháznak. A Pál kurzus nagyon gyakorlati: evangelizálni nem iskolapadban, hanem evangelizálva tanulunk meg. A képzés során elsajátítjuk az evangelizáció folyamatából az örömhír első meghirdetést: a jó hírt (kérügma), a meghalt és feltámadt Jézus Krisztust hirdetni, és megtérésre vezetni – ami minden megkeresztelt küldetése.
  4. Az első igehirdetésen túl, szükségesek még – és ezért Isten kiválaszt magának – apostolokat. Az apostolok megszervezik a missziót: az evangélium tervezett, szisztematikus terjesztését. Az ilyen apostolok születésére, belső mentalitásuk kialakítására és képzésére jött lére nagy kincsünk, a Pál titka kurzus, mely az iskola egész foglalata is: Pál apostol kiindulópontja, célja, pályafutása, stratégiája hatja át ezt az iskolát.
Hogyan épülnek egymásra és miről szólnak a kurzusok?
Sok kurzusunk van, tekints meg a listát!
Hogyan dolgozik az iskola?
Kurzusokat szervezünk mi magunk is egy-egy helyszínen, de várjuk azon közösségek, plébániák meghívását is, akik szeretnék, hogy nekik helyben tartsunk kurzusokat.
  • Jóbel