Isten Országa és az apostolok

http://www.sxc.hu/photo/1036127
De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok az Isten Országa.
Lk 11,20

Az evangelizáció nem propaganda. Amit hirdetünk, az tapasztalható kell legyen.

Jézus örömhíre, kérügmája így szól: „Forduljatok vissza Istenhez, mert Isten királyi uralma közétek érkezett. Amire vártatok, lássátok, most beteljesedett. Higgyetek az elérkezett Országban!”

De hogyan jött el Isten Országa? Mi az, ami eljött? Lehet erre bonyolultan is válaszolni, de végül is egyszerű: csupán Jézus jött el. Körülötte volt Isten Országa, Isten királyi uralma. (Ezért a Király Jézus…) Isten Országa nem hely, nem föld, nem állam, hanem a Jézus körül lévő, az Országot váró és hittel fogadó közösség. Jézus körül létrejön. Amerre Jézus körüljár, ott megjelenik Isten Országa. Amelyik faluban Jézus elmegy, ott megjelenik, amit hirdet. Isten Országa Jézussal megy.

Jézus amikor elküldte a hetvenkét követőjét hírnökül maga előtt, azt várta tőlük, hogy hirdessék, jelentsék be, kiáltsák ki, kürtöljék körbe: Isten Országa megjelent, sőt, néhány nap múlva – amikor a názáreti Jézus ide érkezik – hozzátok is elérkezik. Aztán Jézus megérkezett és vele az Ország is.

Amikor Jézus hirdette Isten Országát, nem volt szüksége bizonyítékra, jelre. Körbemutatott a járó sántákon, a látó vakokon, a meggyógyult betegeken, a megszabadult elnyomottakon: látható volt. Jézus úgy hirdette Isten Országát, hogy az körülötte jelen volt.

Mitől volt jelent Isten Országa körülötte? Attól, amilyen ő maga volt. Ő volt a isteni királyság kulcsa.

Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél; valaki akkor tökéletes, ha olyan, mint a Mestere.
Lk 6,40

Jézus ezért nevelt tanítványokat és nem csak hírnököket. Mert más az, aki egy hírt bejelent valamint tanúskodik róla és más az, aki körül meg is valósul a jó hír. A tanítvány körül ott van Isten Országa. Nem önmaga érdemeiért, hanem azért, mert olyan, mint Jézus.

Ezért igaz az, hogy minden valódi tanítvány „apostol” lesz. Le sem tagadhatja, hogy Jézushoz tartozik. Mert kiderül, világos, látható hogy ott van körülötte is az Ország.

Tehát vannak:

  • Némák: mert nem tapasztalták még meg Isten Országát.
  • Hírnök-apostolok: akik bejelentik az örömhírt és tanúskodnak arról, hogy ő megtapasztalták.
  • Tanítvány-apostolok: akik körül megjelenik Isten Országa.

Arra vagyunk hivatva hogy tanítványok és apostolok legyünk. És Isten Országa fennáll, míg el nem jön dicsőségben a Király.

Gyuris Gellért

CsatolmányMéret
PDF ikon PDF verzió281.19 KB
  • Jóbel