Sátrat vert közöttünk

Boldog Karácsonyt!
„Az Ige testté lett és közöttünk lakott/élt.” • Jn 1,14

Az evangélium úgy mondja ezt a „közöttünk lakott” kifejezést, hogy ἐσκήνωσεν (ejtsd: eszkénószen) vagyis, hogy „sátort vert” köztünk. Ez egy nomád életmódra utaló kifejezés: jön, itt van egy darabig és megy tovább. Amikor már vagy ezer éve letelepedett életmódot élnek és házakban laktak Izrael fiai, ilyet nem véletlenül ír egy evangelista.

Nem azt mondja, hogy az Ige dicsőséges városa leereszkedett az égből és elfoglalta Sion hegyét. Nem azt írja, hogy örök hajlékot épített magának köztünk. Nem azt rója papírra, hogy közénk tette át uralkodásának székhelyét.

Lesátorozott. Átutazóban van köztünk. Nem költözött ide örök időkre. Átmenetileg jött. Sátort vert a világunkban, hogy meginvitáljon bennünket az ő országába: hogy mi menjünk vele. Abba az országba, ahol neki van háza.

A sátra nyitott, amíg itt van.

Boldog Karácsonyt!

Gyuris Gellért

  • Jóbel