Szent András nap a találkozás napja

„Győződjél meg róla!” (Jn 1,46)

A Szent András név az evangelizációs iskola küldetésére utal. Az apostol történetében látjuk, hogy a küldetés a Jézussal való személyes találkozásban gyökerezik. A Jn 1,35-50-ben ötféle személyes találkozást látunk Jézussal, valamennyi újevangelizációs, hiszen vallásos emberek Jézushoz téréséről szól.

Keresztelő János és Jézus egész életükben ismerték egymást, mint unokatestvérek akár együtt játszhattak gyerekkorukban. Mégis eljött János életében a pillanat, amikor Jézusban Isten Bárányát ismerte föl. Ebben őt a Szentlélek belülről vezette.

András és (a későbbi evangélista) János olyan hívő fiatalok voltak, akik beleszülettek a hitbe, de többre vágytak a megszokottnál, ezért a Keresztelő tanítványaivá szegődtek. Amikor azonban mesterük Jézusra mutat, felé fordulnak, és hívására vele is mennek, hogy eljussanak a vele való személyes találkozáshoz. Jézus lenyűgözte őket. Innentől ők már nem a Keresztelő, hanem Jézus követői: elhagyják a mestert a Mesterért.

Simon érdeklődését testvére tanúságtétele keltette föl, el is ment Andrással Jézushoz, és amint ő rá emelte tekintetét, saját maga is átalakult a Krisztus szavára.

Fülöp életében teljesen váratlan ajándék, hogy megismerte Jézust. Neki akár úgy tűnhetett, Jézus csak belé botlott út közben, de a Messiás valójában rátalált, hogy ő is személyes kapcsolatba kerüljön azzal az Istennel, akit korábban csak a vallás tárgyaként ismert, mint valaki, akiről Mózes törvénye, meg a próféták írtak.

Natánael minden bizonnyal olyan vallásos ember lehetett, akit a sok hittani ismeret nemhogy motivált volna a személyes találkozásra, hanem kifejezetten akadályt jelentett számára. Fülöp ujjongása a názáreti Jézusról, aki Józsefnek a fia, csak kételyt ébreszt benne, hiszen igazi izraelitaként meg volt győződve arról, hogy Názáretből nem szokás jóra számítani. Fülöp azonban kitart a lelkesedésben, és noszogatja Natánaelt, aki erre föl mégis hajlandó némi bizalmat szavazni. Számára a Jézussal való találkozás karizmatikus tapasztalat, elsöprik kételyeit a Rabbi prófétai szavai, és felkiáltva ismeri föl benne Izrael Királyát! Épp ő, legkételkedőbb kapja a legkülönösebb tapasztalatot!

Jézus tudja, hogy személyes tapasztalásra, találkozásra újra és újra szüksége van az embernek, ezért meg is ígéri, hogy fogunk még nagyobb dolgokat is látni! Ezt az is kifejezi, hogy újra és újra a 'másnap' kifejezés szerepel a leírásban: Isten új és új esélyeket ad a találkozásra.

Különös, hogy ez a szakasz 10 különféle néven is említi Jézust. E nevek nem szinonimák, nem az ő becenevei, hanem isteni valóságának más és más megközelítési módjai. Mert Istennel minden egyes ember más- és másképpen találkozik. Ugyanaz a Jézus más és más személyes tapasztalatban részesít és mindig egyedi személyes kapcsolatot létesít mindenkivel.

Mi, evangelizátorok, ebben az időszakban, amikor nem lehet kurzust tartani, saját új és új személyes Jézus-találkozásunk lehetőségének idejét éljük. Te hol találkozol vele újra? A folyóparton, az otthonodban, valakinek a szavára adva indulsz találkozni vele, vagy kételyeid vannak és Jézus különleges jeleit várod, hogy meggyőzzön újra?

Küldetésed a Jézussal való személyes találkozásodban gyökerezik és a vele való találkozásaidból táplálkozik. A magyar Szent András Iskola evangelizációs küldetése is a te Jézussal való találkozásaidból táplálkozik. Most, amikor nem evangelizál, táplálkozik. Találkozz Jézussal újra, ne a még nagyobb dolgokra várj, hanem a maiakban ragadd meg a személyes találkozás lehetőségét! A nagyobb dolgokat pedig ő készíti.

Joanovits Róbert, Obo

  • Jóbel