Közösség és küldetés

Mivel tehát a közösség közösséget teremt, és saját természeténél fogva annak közösségi küldetését hozza létre, Jézus ezért mondja tanítványainak: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, s arra rendeltelek, hogy elmenjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.”

A közösség és a küldetés egymással mélyen összekapcsolódnak és kölcsönösen átjárják egymást, valamint egybefonódnak olyannyira, hogy a közösség a küldetés forrása és gyümölcse, ezért a közösség missziós jellegű, a misszió pedig a közösségre irányul. Ugyanaz a Lélek, aki az Egyházat összegyűjti és egyesíti, küldi, hogy hirdesse az evangéliumot „a földkerekség végső határáig”.

Tehát az Egyház küldetését tekintve az Úr nagy felelősséget bíz az Isten népének többi tagjával közösségben lévő világi Krisztus-hívőkre, amint a II. Vatikáni Zsinat atyái is elismerték: „A fölszentelt pásztorok jól tudják, hogy a világi hívők mennyire javára vannak az egész Egyháznak. A pásztorok ugyanis tudják, hogy Krisztus nem arra rendelte őket, hogy egyedül hordozzák az Egyház üdvözítő küldetését a világ felé, hanem az ő nagyszerű hivataluk az, hogy úgy gondozzák a híveket és ismerjék el az ő szolgálataikat és karizmáikat, hogy valamennyien a maguk módján együtt munkálkodjanak a közös művön.

II. János Pál pápa CHRISTIFIDELES LAICI kezdetű szinodus utáni apostoli buzdítása a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről
  • Anita

Hozzászólások

Aközöség és az egyén, missziós meghívás. Tanuság tétel.

Krisztus felém hajolt, és eljött értem az elveszet bárányért. meg hívott Artur barátom által egy olyan misszióba ahova soha nem mentem volna el magamtól. Meghívott egy roma misszióba tim tagnak. Tanuságot teszek arról, hogy bár lelki pásztorok, és lelki vezetők minden kurzus elején elmondják, hogy mobiljainkat kapcsoljuk ki mert, Krisztus a mobilon keresztül nem üzen, velem ez nem így történt. Kaptam egy ESMS-t a következő szöveggel:,-Vitéz katonám vagy gyermekem, de ne feledd, szeretlek!- Atelefon számot a mai napig nem tudtam lenyomozni, hogy melyik barátom küldte? Nem válalta senki. Ezután történt a meghívás a misszióba, akkor amikor a magány annyira megszorította szívemet, hogy akísértő már éppen megszerzett magának. Gyermekeim segítettek felálni akiket pici koruktól istennek ajánlottam fel és neveltem. Egyik kurzustól a másik kurzusig vittek magukkal. Közöség szerető ember vagyok, és hobbim, hogy barátokat gyüjtök, és mégise vettem észre a leg igazabb barátot a testvért, Krisztust magam melett. Ő ajánlotta fel nekem ezt a közösséget, és egyben meghívott munkatársnak. Aleluja. Ő tanított meg arra, hogy addig nincs melletem közöség, amíg a tőle kapot adományokat nem a közöség szolgálatára, hanem a társak és barátok kritizálására használom fel. Vajon Mejik szolga hálásabb urának, akinek száz dénárt enged el vagy akinek ezret? Számtalan evangéliumi szakaszban tanítja jézus, hogy tanítványai csak közösségben maradhatnak meg szeretetében. Aleluja! Engem olyan emberek hívtak közöségbe, akikről soha nem gondoltam volna, és ezen történések elött el sem fogadtam volna. Ők azonban látták, hogy szükségemvan rájuk, és minden előítéletnélkül meghívtak közösségükbe, a boldeg El Pelé roma misszióba Decsre.Szégyeltem, hogy amikor meghívtak azt mondták:- "Hiába nem vagy roma ha közénk jössz, mindenki annak fog tartani, roma leszel." Hálát adok Krisztusnak ha megtudom örizni roma lettem. Dicsekedhetem az Úrban a közösség lehajolt hozzám.