Sürgető felhívás

A misszió „egy mindenkinek szánt ajándék örömteli hirdetése, amely mindenki számára nyitva áll, mindenki szabadságának legnagyobb tiszteletben tartásával: a Szeretet-Isten kinyilatkoztatásának ajándéka, aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16)... Az Egyház ezért nem vonhatja ki magát a népek javára végzett missziós tevékenységből. A missio ad gentes elsődleges feladata továbbra is annak hirdetése, hogy az emberek Krisztusban találják meg az üdvösséget, aki „Út, Igazság és Élet” (Jn 14,6) (Novo millennio ineunte 56). Ez mindenkinek szóló meghívás, olyan sürgető felhívás, amelyre haladéktalanul nagylelkű választ kell adni. Indulni kell! Késlekedés nélkül el kell indulni, mint Mária, Jézus Anyja, mint a pásztorok, akiket felébresztett az angyal szólítása, vagy mint Mária Magdolna, miután találkozott a Feltámadottal. „Ezen új évszázad kezdetén lépéseinknek még fürgébbeknek kell lenniük, miközben a világ útjait újból bejárjuk... A feltámadt Krisztus meghív minket, hogy újra találkozzunk vele a Felső Teremben, ahol a ’hét első napjának’ estéjén (Jn 20,19) megjelent övéinek, hogy rájuk ’lehelje’ a Lélek éltető ajándékát és elindítsa őket az evangelizáció nagy kalandjára” (uo. 58).

Kedves Testvéreim! A misszióhoz imádságra és konkrét elköteleződésre van szükség.

  • Anita

Hozzászólások

Nagy lelkesedéssel

Nagy lelkesedéssel böngészem, az oldalt, és mit találok? Egy sürgető felhívást a missziós munkára. Végig olvasom, és kerekre nyílik a szemem. Csak csodálkozom azon, hogy itt valami nem stimmel. Nem értek valamit, kérem valaki, rágja a számba, hogy miről -beszélünk- ! Konkrét esetem az érthetetlenség oka. Szívesen látogatom ezt a honlapot, hogy találjak rajta olyan oldalt, ahol hasznos, gyakorlati tanácsokat, útbaigazítást kapok arról, hogy kihez forduljak, vajon ki tud segíteni nekem tapasztalataival a missziós munkában, ugyanis a B. El Pelé roma missziónak vagyok a tim tagja, és Jézustól kapott elkötelezettségemnél fogva nagyon komolyan veszem ezt a küldetést. Valószínűnek tartom, hogy a számítógépes tapasztalatlanságomnak köszönhetem, hogy olyan rovatra nem bukkanok, ahol missziós munkát végző keresztények ki cserélhetnék, tapasztalataikat, illetve, információikat a munkával kapcsolatban. Ha van ilyen, akkor örülnék neki, ha megkaphatnám azt, hogy hol keresem. Azért most bemutatnám a missziót. A misszió Tolna megyében működik, Szekszárdtól délkeletre 13km-re Sárpilisen. Ebben a faluban a katolikus egyház nincs képviselve hivatalosan, azonban az emberek sóvárognak Isten szeretete után. Elesett, munkanélküli egyszerű emberekről van szó, akik között megtalálható, a lelki és testi betegség minden formája. A misszió már 5 éve működik kisebb nagyobb sikerrel. Azért szóltam hozzá ehhez a rovathoz, hogy ezt más is tegye meg aki ilyen munkát végez, és örülnék neki, ha felvenné velem a kapcsolatot.