200×3000

200×3000

600.000 Ft Helyzet van! De nem azért, mert a Fenntartói Klub tagjai csökkentek volna, nem! Ők Istennek hála hűségesen kitartanak a rendszeres adományozásban!
Azért van helyzet, mert márciussal megszűnik az EFOP pályázat, amely a Fenntartói Klub mellett 3 évig fedezte a Szent András Iskola főállású szolgálatának és irodafenntartásának költségeit. Ezzel havi fenntartásunk 1/3-a kiesik, azaz 600.000 Ft hiányunk lesz.
Ennek további biztosítására keresünk 200×3000 Ft havi felajánlást.

→Csatlakozz te is a Fenntartói Klubhoz!
Vállalj be a havi 3000 Ft-okból, amennyit szeretnél!
Segíts megtartani, ami már megvan a Szent András javára!

Az evangéliumot ingyen kaptuk és ingyen adjuk tovább, és a kurzusokon való szolgálat mindig is önkéntes.
Az országos Iskola hatékony működéséhez ugyanakkor főállású munkára és országos irodára is szükség van.

A főállású szolgálók tevékenységei:

  • az Iskola összefogása, rendszeres kapcsolattartás az iskolaközösségekkel, hírlevelek írása
  • képzési anyagok, kurzusvázlatok, fordítások, együttműködési projektek kidolgozása
  • országos kurzusok és programok szervezése
  • országos iroda, kurzuskellék- és plakátraktár fenntartása
  • a Krisztus Király Missziós Központ és szálláshely működésének biztosítása és pénzügyeinek kezelése
  • kapcsolattartás társ szervezetekkel és a nemzetközi Szt. András iskolákkal
  • jelentős arányú részvétel helyi kurzusokon való szolgálatban, szervezésben, igazgatásban

106/308 Az elmúlt 10 évben 308 kurzusból 106-nak főállású kurzusigazgatója volt a titkárságról.

→Csatlakozz te is a Fenntartói Klubhoz!
Vállalj be a havi 3000 Ft-okból, amennyit szeretnél!
Segíts megtartani, ami már megvan a Szent András javára!

A Fenntartói Klub az egyik büszkeségünk!
Tagjai magánszemélyek, akik önkéntes rendszeres adományaikkal lehetővé teszik a főállású szolgálatot. Közel 10 éve hoztuk létre, és ennyi idő alatt bizonyította, hogy Isten a szívből jövő adakozást áldja meg, mind az adakozót, mind azt, aki számára adakozik.

Nem az összeg mérete, hanem az adakozás rendszeressége jelent hosszú távú stabilitást a főállású szolgálat számára. Valamennyi rendszeres támogatónk saját belátása szerinti összeggel segíti az Iskolát, amennyit jó szívvel ajánl fel.
Ezért most a Fenntartói Klub erősítésére van szükség, hogy ugyanúgy tudjuk folytatni a jövőben is: 3 fős főállású szolgálattal és országos irodával a Missziós Központban.

→Csatlakozz te is a Fenntartói Klubhoz!
Vállalj be a havi 3000 Ft-okból, amennyit szeretnél!
Segíts megtartani, ami már megvan a Szent András javára!

Az evangelizációt adakozással is tudod támogatni! Szolgálatunkban tudsz részt venni ezáltal.
A meglévő rendszeres adományok mellett mostantól havonta 200×3000 Ft-ra van szükségünk a folytatáshoz.

Vállalj be te is egyet, vagy amennyit szeretnél, a hiányzó 3000 Ft-okból!

→Csatlakozz te is a Fenntartói Klubhoz!
Vállalj be a havi 3000 Ft-okból, amennyit szeretnél!
Segíts megtartani, ami már megvan a Szent András javára!

„Aki áldásban részesít, maga is gyarapít.” • Péld 11,25 – „A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt.” • 2Kor 8,2 – „Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak.” • 2Kor 8,3 – „Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében.” • 2Kor 8,4 – „Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is.” • 2Kor 8,7 – „Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.” • 2Kor 8,9 – „A készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon.” • 2Kor 8,11 – „Ha az akarat készséges, aszerint tetszik Istennek, amije van, nem aszerint, amije nincs.” • 2Kor 8,12 – „Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért.” • 2Kor 8,13 – „Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így a javak kiegyenlítődjenek.” • 2Kor 8,14 – „Az Írásban is ez áll: Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.” • 2Kor 8,15 – „Ismerem készséges szíveteket.” • 2Kor 9,2 – „Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat.” • 2Kor 9,6 – „Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti” • 2Kor 9,7 – „Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden jótettre.” • 2Kor 9,8 – „Az Írásban ezt olvassuk: Osztogat, adakozik a szegényeknek, és jósága mindvégig megmarad.” • 2Kor 9,9 – „Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.” • 2Kor 9,10-11 – „Ha ebbe a szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk” • 2Kor 9,12 – „Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget.” • 2Kor 9,13 – „Imádkoznak is majd értetek.” • 2Kor 9,14 – „Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” • 2Kor 9,15 – „Aki kicsiben hű, a nagyban is hű.” • Lk 16,1 – „A szenteknek való gyűjtésről fölösleges többet írnom.” • 2Kor 9,1

→Csatlakozz te is a Fenntartói Klubhoz!
Vállalj be a havi 3000 Ft-okból, amennyit szeretnél!
Segíts megtartani, ami már megvan a Szent András javára!

  • Jóbel