5. Pedagógia, módszertan és tanítási technikák

Az új evangelizáció hálója a következő részekből áll:

András halászhálója 6 vastag kötélből, 5 keresztkötélből és 12 csomóból

a. Hat vastag kötél: pedagógiai alapelvek

 1. A tarzusi Pál teológiai alapelve
  Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. (1Kor 3,6 – tarzusi Pál)
 2. Jézus evangéliumi alapelve
  Tanít engem. Jézus a tanítás legnagyobb Mestere.
 3. Ismeretelméleti alapelv
  Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu.
  Semmi sincs az értelemben, ami nem az érzékek által jutott oda.
 4. Jeremiás prófétai alapelve
  Nem fogják egymást tanítani, mert ismerni fog engem mindenki. (vö.: Jer 31,34)
 5. Pragmatikus alapelv
  Új bor új tömlőkbe: új mentalitás.
 6. Pedagógiai alapelv
  Oktatás (ex ducere). Didaktika és matétika.

b. Öt keresztkötél: Módszertani rendszerek az üzenet átadásához

 1. Aktív-résztvevő
  A tanítvány résztvevő.
 2. Jelentéshez kötött tanulás
  Abból indulni ki, amit a résztvevő már tud és arra építeni rá a következő tanítást.
 3. Személyt a közösségi dimenzióval képezni
  Képezni mind az egyént, mint a közösségi dimenziót.
 4. Berobbanás-kirobbanás
  Szintetizálni és összefoglalni azért, hogy kézbe adható legyen a tanítás.
 5. A Szentlélek kinyilatkoztatása
  Evangelizálva tanítani evangelizálni.

c. Tizenkét csomó: Didaktikai technikák

 1. Megismerni először a személyt, akit tanítani fogunk.
 2. Növelni az önbecsülést.
 3. Motiválni és bevonni az előadásokkal.
 4. Zene.
 5. Olyan környezetet teremteni, ami alkalmas arra, hogy tanulóközösséget formáljon.
 6. Kreativitás.
 7. A gyakorlattól az elméletig.
 8. A résztvevők aktivitása: bemérés, értékelés, dicséret, kihívás.
 9. Ismételni és összefoglalni a könnyebb megértésért és megjegyzésért.
 10. Magyarázó példák és tanúságtételek a megélésre.
 11. Összefoglalni, hogy az üzenetet a kézbe adja.
 12. Holisztikus képzés az egész testtel, különösen az érzékek és az érzelmek.

A Szent András Evangelizációs Iskola válasz II. János Pál pápa új evangelizációs felhívására; különösen is új módszertanával.

A XX. század nagy pedagógusaira alapozva (Montesori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire) kidolgoztunk egy egyszerű de hatásos módszert, amit már a Mesterünk, a názáreti Jézus Krisztus is használt.

Az eredeti karizma, éppúgy a titok, ami az evangelizációs iskolák virágzásához vezetett, egy szóban foglalható össze: a módszertan.

Az üzenetet nem lehet megváltoztatni, de megtalálhatjuk az átadás legjobb módját.

Az egyház nem vallhat kudarcot az üzenet miatt amit hirdet, de kudarcot vallhat a módszerrel, amivel az üzenetet át akarja adni.

 • Jóbel