Iskola az evangelizációért

A. Küldetés

Küldetés és cél

A Szent András Evangelizációs Iskola előtt világos a küldetése: evangelizátorokat képezni az Egyháznak: a plébániáknak, a közösségeknek.

B. Cél

Célunk, hogy minden hívő katolikus evanglizátor legyen, hogy minden plébánia-közösség evangelizáló legyen.

a. Evangelizátor

Az evangelizátorok az új evangelizáció előfeltétele: olyan egyszerű hívők, akik egy közösség tagjaként a mindennapi életük során ismerőseiknek és ismeretlenek számára is képesek tanúságot tenni Jézus Krisztusról, hirdetni Őt egyetlen Megváltóként és elvezetni a keresőket a megtérésre, majd ezután a közösségbe.

Az új evangelizáció elsősorban az evangelizátorokon múlik.

Ugyanis sok szakemberünk van az Egyházban – papok, szerzetesek, katekéták, teológusok – akik az evangelizáció más szakaszaiban munkálkodnának, de jelenleg nincsenek olyanok, akik elvégeznék az első evangelizáció szolgálatát. Ha lesznek a közösségeknek, plébániáknak evangelizátoraik, beindul a gépezet.

Nem gondoljuk, hogy néhány evangelizációs szakemberrel máris minden a helyére kerül. Sokkal több evangelizátorra van szükség, mint katekétára vagy papra: minden katolikus evangelizátorrá kell hogy váljon. Ez a keresztségi és a bérmálási küldetésünk, mert „az első igehirdetésre minden keresztény meghívást kap.” (KÁD 61)

b. Helyünk az evangelizáció folyamatában

A Szent András az evangelizáció folyamatában

Iskolánk az evangelizáció folyamatában néhány kritikus lépést valósít meg: az első hirdetés területén és a folyamat végén, az evangelizációra való felkészítésben. Mindkettő hiányzó és pótolható láncszem Magyarországon.

Az Iskola nem végzi el az evangelizáció teljes küldetését, hogy mi evangelizáljunk az Egyház, a (plébánia)közösségek helyett. Az evangelizáció a teljes Egyház küldetése. Mi egy iskola vagyunk, hogy megtanuljon Isten népre újra evangelizálni.

C. Szent András

Szent András és Péter Jézusnál

Az iskola névadója András apostol, aki az evangéliumok egyik legjelentéktelenebb apostola. Mégis különleges, mert miután elsőként fedezte fel a Mestert (Jn 1,37–42), rögtön elvitte hozzá a testvérét, Pétert, akiből az első – és nálánál sokkal nagyobb – apostol lett. András az, aki keresi a nála nagyobb apostol jelölteket.

Ha elneveznénk még valakiről iskolánkat az József Barnabás lenne, a ciprusi származású levita, aki felfedezte Pált, felnevelte, vele apostolkodott és közben engedte, hogy nálánál nagyobbá váljon, és elengedte amikor már felnevelte, hogy egy másik apostol nevelésébe kezdjen, egy olyanéba, akiben más nem látott fantáziát: Márkéba, aki később az első evangéliumot lejegyezte és szintén nagyobbá lett nála. Ő egy igazi apostolnevelő volt.

Ezt jelenti számunkra „Andrásnak” lenni. Nem akarunk sztárapostolok lenni, akik nem engednek másokat felnövekedni, hanem tudatosan evangelizátor- és apostolutódokat nevelünk, nálunknál nagyobbakat.

a. Lelkiség?

Az iskolának tudatosan nincs saját lelkisége, amely egy meghatározott karakterű személy akarna kiformálni. Az iskola evangelizáló szívvel erősíti meg és értelmezi újra az önálló vagy mozgalmakhoz kötődő lelkiségeket: az örömhír hirdetésének pünkösdi lelkesedésével, mely sarkalló belső tűz, és a készséggel a nyílt hirdetésre, hogy Pállal együtt kiálthassuk: „Jaj nekem, ha nem evangelizálok!” (1Kor 9,16).

D. Egyházi státusz

A Szent András Evangelizációs Iskola egyházjogilag világi hívők magántársulása, melyet 1980-ban egy laikus teológus, José H. Prado Flores alapított Mexikóban.

II. János Pál és az iskola fennállásának 25. évfordulóján XVI. Benedek pápa is apostoli áldásában részesítette az iskola munkatársait 2000-ben ill. 2005-ben.

II. János Pál pápa levele XVI. Benedek pápa levele

Cardenal Juan Sandoval Iñiguez approbációjaAz első, Mexikóban alapított iskolát a helyi illetékes kardinális, Juan Sandoval Íñiguez részesítette approbációban 2003-ban.

Iskolánk egyházi hatását jól mutatja, hogy alapítónk José H. Prado Flores (Pepe Prado) előadó volt 2008. júniusában a 49. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a kanadai Quebecben.

Magyarországon az iskola első támogatója Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát volt, akinek területén, Ménfőcsanakon jött létre az első evangelizáció iskola. Azóta már több egyházmegyében van iskolaközösségünk, néhol írásbeli, máshol szóbeli jóváhagyással vagy támogatással.

  • Jóbel