Képzés: Evangelizációs titkunk: KEKAKO

C. Evangelizációs titkunk: KEKAKO

Az Apostolok Cselekedeteinek ősegyháza ihletett bennünket, akik evangelizáló tevékenységén jól megfigyelhető három alapérték folyamatos működése:

Az apostolok nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról. ApCsel 4,33
Az apostolok (Koinónia)
Az evangelizáció, természeténél fogva, nem egyéni tevékenység. Az evangelizáció alapfeltétele a közösség, melyből kiindul és közösséget is hoz létre.
nagy hatalommal (Karizma)
Nagy erővel, a Lélek hatalmával cselekedtek: a Szentlélek friss jelenléte vezette őket, a Lélek adott nekik bátorságot a nyílt hirdetéshez. A Lélek kiáradt és megtérítette a szíveket.
tanúskodtak Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról. (Kérügma)
Üdvösséget hirdettek a meghalt, de feltámadt Jézus nevében. Nem erkölcsi tanokkal nyomultak, hanem hitet és megtérést vártak az igehirdetés hallgatóitól. A kérügma bejelentése elköteleződést váltott ki: vagy elfogadták vagy elutasították.

a. Kérügma

A kérügma tartalma nem lehet más, mint Jézus és az apostolok kérügmája a saját üdvösségtörténeti értelmezési helyzetükben. Nem tehetünk hozzá, és nem vehetünk el belőle semmit: Jézus áll a kérügma középpontjában!

  1. Isten személyesen szereti az embert, akit jónak alkotott. Engem szeret.
  2. Csakhogy ezt nem tapasztalom, mert elszakadtam Istentől. Ez a bűn, mely rám telepedve fogva tart.
  3. Isten elküldte a Fiút, Jézust, hogy megmentse a bűnöst. Halála és feltámadása győzelmet szerzett a bűn felett, megdicsőülése megnyitotta az Istenhez visszavezető utat.
  4. A felkínált üdvösséget, mint ígéretet a hitemmel fogadom be, és életem gyökeres megváltoztatásával, a megtéréssel indul el, melyben Jézus ismerem el Úrnak felettem.
  5. A Szentlélek a hívők számára tartogatott ajándék, aki a bensőmbe kiáradva alakít át. Ez az újjászületés Isten Országára.
  6. A közösség nem csupán következménye a kérügmának, hanem része: helyreáll a bűn által széttört egység és szeretet körülöttem.

A kérügma természete megköveteli, hogy elköteleződést kiváltó örömhírként jelentsük be! Ha csupán tanítunk a „hitigazságokról”, nem hirdetünk örömhírt.

Világos számunkra, hogy a magyar egyházban a kérügma nagy hiánycikk. A nálunk tanult evangelizátorok egyértelmű jellemzője, hogy kérügmatikus mentalitásúak.

b. Karizma

A Szentlélek nélküli evangelizáció csupán propaganda. „A Szentléleknek az egész Egyház életében döntő szerepe van, de elsősorban az evangelizáció munkájában nyilatkozik meg.” (EN 74) Az evangelizáció főszereplője sem mi vagyunk, hanem a Lélek, aki egyedül képes a szíveket megtéríteni. Az evangelizátornak ezért létkérdés a Szentlélekkel való élő személyes kapcsolat: A Lélek adja a bátorságot, a buzgóságot az evangelizációhoz. A pünkösdi tüzes lelkesedés az ő ajándéka és működése. A Lélek adja a nyíltságot, hogy kertelés nélkül hívjuk fel megtérésre a keresőket. Ez a Lélek adta parrészia (παρρησία – parrészia: nyílt beszéd ill. szó, mely semmit sem rejt el; a szólás bátorsága [ógörög]) ajándéka. (RM 45)

Számunkra úgy tűnik, ezt a mentalitás egyelőre kevesek sajátja. Az iskola ezért folyamatosan pünkösdöt kér minden tanulójára.

c. Koinónia

Az evangélium hirdetése a testvéri közösségben születik meg, mert bemutatja Isten Országát. Minden valódi krisztusi közösség önkéntelenül is misszionál.

Örülünk, hogy sokan mások is felismerik a közösség kulcsfontosságát az evangelizációban.

d. KEKAKO

KEKAKO hatványozódása

E három elem jelenléte, egymásra hatása, egymás erejének megsokszorozása, és egysége az a látásmód, mely meghatározza tevékenységünket. Ott a legerősebb az első evangelizáció, ahol a kérügma, a karizma és a koinónia együtt jelen van és egymás erejét megsokszorozzák.

  • Jóbel