Képzés: Hogyan lesz valakiből evangelizátor?

A. Hogyan lesz valakiből evangelizátor?

Fiam, … amit tőlem számos tanú által megerősítve hallottál,
bízd azt hűséges, mások tanítására is alkalmas emberekre. 2Tim 2,2

Az iskola egy világos útvonalat követ: az evangélium atlétáinak (2Tim 2,5) edzési programját, hogy a keresztény ember tanú és tanítvány, evangelizátor, apostol legyen.

 1. Fülöp kurzus

  Ma újra kénytelenek vagyunk felfedezni: a világ csak a tanúknak hisz, azoknak, akik hitelesen be tudnak számolni a Jézussal való találkozásukról és a megtérésükről. Ezért az első: tanúnak lenni. A kezdő kurzusok, az Új élet kurzus, a Fülöp kurzus célja, hogy az első evangelizációban részesülve higgyünk az Örömhírben és térjünk meg Jézus Krisztushoz – vagyis legyünk krisztusiak, azaz keresztények.

 2. János kurzus

  Jézus a követőit tanítványokként vette maga mellé. A tanítvány az, aki olyan – úgy él –, mint a Mestere (Mt 10,25). Ez a János kurzus témája: együtt élni a Mesterrel, aki élni tanít. Az evangelizáció ugyanis nem propaganda vagy reklám: azt hirdetjük, amit megélünk; azért hirdetjük, mert kipróbáltuk és meg vagyunk győződve róla; és valóban hirdethetjük, mert körülöttünk van Isten Országa. Jézus a küldötteit, apostolait csak a tanítványai közül választja (Mt 10,1a).

 3. Pál kurzus

  Minden valódi tanítvány – mint az evangéliumi 72 – küldetést kap arra, hogy evangelizátor legyen, hogy hirdesse az Örömhírt. Ez az a bizonyos elfeledett és elhanyagolt küldetés, amit újra kell tanulnia az Egyháznak. A Pál kurzus nagyon gyakorlati: evangelizálni nem iskolapadban, hanem evangelizálva tanulunk meg. A képzés során elsajátítjuk az evangelizáció folyamatából az örömhír első meghirdetést: a jó hírt (kérügma), a meghalt és feltámadt Jézus Krisztust hirdetni, és megtérésre vezetni.

 4. Pál titka kurzus

  Az evangelizátorokon túl az evangelizációhoz szükségesek apostolok is, akiket az Úr a tetszése szerint válasz ki magának. Az apostolok gondoskodnak az evangélium tervezett, szisztematikus terjedéséről, ennek minden előfeltételével és munkatársaival együtt. Sőt az igazi apostol maga is apostolokat nevel. Ilyen apostolok születésére, belső mentalitásuk kialakítására és képzésére jött lére nagy kincsünk, a Pál titka kurzus, mely az iskola egész foglalata is: Pál apostol kiindulópontja, célja, pályafutása, stratégiája hatja át ezt az iskolát.

 • Jóbel