Kérügmatikus mentalitás

Mit nevezünk kérügmatikusan evangelizáló mentalitásnak, más szóval kérügmatikus gondolkodásmódnak?

Egy olyan látásmód az első evangelizációról, melynek

  • tartalma: a kérügma, egy üdvözítő üzenet;
  • célja: a kérügmában hirdetett Isten megtapasztalása, ill. megtérésre hívás;
  • módja: személyes tanúságtétel és meghirdetés (nem nevelés, tanítás vagy teológiai fejtegetés);
  • ideje: aktuális, „itt és most”;
  • primer jellemzői: rövid és lényegre törő, örömteli, megszólító („érintett vagyok”).
  • Jóbel