A Magyarországi iskola

A. Magyarországi történetünk
Ha ez a terv vagy mű embererektől van, elenyészik. ApCsel 5,38

Rómában, az 1994-es nyári szemináriumon találkoztunk először mi, magyarok az Iskolával. Itthon 1995 végén jött létre az első kurzus és alakult meg az első iskola a bencések támogatásával Ménfőcsanakon KEKAKO néven. Az iskola meghatározó kurzusait 1999-ig vettük át a nemzetközi iskolától és az első lelkesedés éveiben spontánul ott szolgáltunk amerre csak lehetőségünk és erőnk engedte.

Az első hullám után, a 2001-2004-es években zajlott a magyarországi iskola identitásának a tudatos kiformálása, a nemzetközi iskola valódi küldetését szem előtt tartva. Ekkor vettük fel a Szent András nevet.

A magyarországi fennállás 10. évére kialakult az erős identitás- és küldetéstudatú magyar iskola, és 2005-től megindult az új, egyházmegyei iskolák megalakítása és felnevelése: egyházmegyei iskolák az egyházmegyei lelkipásztorkodás szolgálatára. Egy nagyobb növekedés időszaka volt ez mind létszámban, mind pedig a szolgálatokban.

B. Számokkal

Mi nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. (…) Mert nem az érdemel hitelt, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. 2Kor 10,12.18

A magyar regionális iskolának (Magyarország, Délvidék, Erdély, Felvidék) jelenleg, 2008-ban 11 egyházmegyében 17 iskolaközössége van összesen 219 taggal.

A rendszerváltás óta a világiak által tartott egyházi felnőttképzés egyharmadát iskolánk végezte Magyarországon.

1995. és 2008. között 446 kurzust, 1 konferenciát és 28 munkatársi képzést tartottunk. A kurzusok évenkénti száma 2004-ig kb. 30 volt, onnantól kezdve ez a szám közel megduplázódott. 2007-ben ez 51 kurzust jelentett, 2008-ban pedig 68-t.

  • Jóbel