Mire jó az iskola egy plébániának?

Néhány ötlet:

  • Szervezett első evangelizációkat vezetünk kurzus vagy más formában (plébánia-misszió), amely után elindítható egy katekumen csoport.
  • A kurzusok beépíthetők a katekumenátusba. Kezdésnek kiváló a Fülöp kurzus, míg a beavatás előtt a leginkább lelkigyakorlatszerű János kurzus.
  • A plébánia aktív tagjainak éves lelkigyakorlat formájában egy-egy Biblia kurzus adható „szinten tartás” jelleggel.
  • Meglévő, érett közösségek evangelizációs gondolkodásformálás és csak a számukra tartott képző kurzus segítségével valódi evangelizációs közösséggé formálhatók.
  • Ha csak egyének mozgathatók, akkor a képző kurzusokon végzettekből összeállhat egy plébániai első-evangelizációs stáb.
András a távolba lát
Hogy egy közösség számára evangelizátorokat képezzünk, ahhoz hosszú távú együttműködésre van szükség.

A legtöbbet mégis akkor ér az iskola egy közösségnek, ha nem csupán egy-egy kurzust adunk, hanem egy hosszú távú, több éves együttműködés keretében az iskola programját az adott közösség igényeire szabva adjuk le, hogy valóban kiképződjenek a közösség számára az evangelizátorok, és az evangelizáló közösséggé váljon.

Az Iskola nem csupán egy evangelizációs szolgálat, amelyet meg lehet hívni, hogy valaki helyett elvégezze az első evangelizációs munkát. Ott kezdünk bele szívesen első evangelizációba, ahol végig is tudjuk vinni az adott közösséget.

a. Iskola, nem mozgalom

Az Iskola nem mozgalom, nem halásszuk el a hozzánk érkezőket. Iskola, hogy tanítsuk, képezzük a tanulókat, és utána visszaküldjük, hogy abban a közösségben legyenek evangelizátorok, ahonnan jöttek.

Ha első evangelizációs szolgálatot végzünk, akkor sem alapítunk primer közösségeket, ez a meghívók joga.

b. Meghívás

Ha egy plébánia igényli a szolgálatunkat, akkor a megismerkedés után közös stratégiát dolgozunk ki a programunk plébániára való alkalmazásáról. A konkrét kurzusok előkészítését 3 hónappal a tervezett időpont előtt kezdjük meg.

A meghívást az országos vagy az egyházmegyei vezetőink irányába várjuk.

c. Csatlakozás, saját iskola

Ha az általános missziós küldetésen túl Isten meghív valakit arra, hogy a mi módunkon képezzen evangelizátorokat és apostolokat, azok csatlakozhatnak hozzánk. Ehhez előbb meg kell ismerni az iskola evangelizációban elfoglalt helyét és munkáját (ez leginkább kurzusokon történhet), majd a szabályzat szerint egyéves próbaidővel lehet az iskola tagja, később elkötelezettje egy iskolaközösségben.

Ily módon a plébániáknak saját evangelizációs iskolájuk lehet.

  • Jóbel