Új evangelizáció

Mi az új evangelizáció? Számunkra nem egy elmélet, amit újra és újra meg kellene határozni, hanem egy világos és sürgető feladat, amit meg kell tenni.

Amikor 30 éve Isten elindította az iskolát, nem vesztegettük az időnket elméletekre, vitákra, mások meggyőzésére vagy megnyerésére, egyszerűen félreálltunk a hivatalos, felső egyházi élet reflektorfényéből és elkezdtünk valamit máshogy csinálni: elkezdtük a kérügmatikus evangelizációt. Ekkor még II. János Pál sem beszélt új evangelizációról és csak egy jelentéktelen mustármag volt az iskola egy jelentéktelen mexikói városkában. Az Istentől kapott feladatunk és küldetésünk az volt, hogy átéljük, eltanuljuk, átimádkozzuk, végiggondoljuk, kikísérletezzük, megérleljük és elterjesszük a kérügmatikus első hirdetést (első evangelizációt). Ma harminc év esszenciáját adjuk tovább: mi nem csak beszélünk róla, nem csupán elméleteink vannak, hanem konkrét tapasztalatunk és működő módszerünk, mely sokszorozható is.

Amink van az új evangelizációból, ajándékként kaptuk Istentől, ezért most az ő ránk áradt kegyelmével dicsekszünk, amikor továbbadjuk. Senkinél, aki az új evangelizációban kapott küldetést, nem vagyunk többek; amink van, amit továbbadunk, azért a miénk, mert Isten igen nagy szeretetében bennünket választott ki erre a feladatra. Sőt, sok barátunk van, akikkel közösen jártuk be a kérügmatikus első hirdetés felfedezésének útját. De nem is birtoklunk mindent, ami az új evangelizációhoz szükséges; az evangelizáció ugyanis az Egyház közös feladata. De pont ezért: megosztjuk a kérügmatikus első evangelizációban szerzett tapasztaltunkat minden, közösséggel, plébániával, testvérrel, paptestvérrel, világi munkatárssal, aki meg akarja azt tanulni.

Miért nevezi az Egyház újnak ezt az evangelizációt? Új evangéliumot kellene hirdetni? Új médiamódszereket kellene tanulnunk és az interneten kellene evangelizálnunk, azért új? Nem, tapasztalatunk szerint nem, nem erről van szó.

II. János Pál szavait idézve Isten egy új evangelizációt készít elő, ami attól új, hogy amikor kibontakozik:

 1. Új lendülettel és lelkesedéssel történik. Ez a lendület pedig nem más, mint a pünkösdi Szentlélek által táplált tűz, lelkesedés és lendület. Egy olyan evangelizáció, ahol a Lélek a főszereplő, mert ő győzi meg a világot a bűnről és az evangéliumról és Ő térít meg. Olyan evangelizátorok hordozzák ezt az új evangelizációt, akik nem akarnak a maguk erejéből téríteni vagy meggyőzni – szemben állva ezzel az elmúlt századok intellektualista evangelizációjával –, hanem megengedik Istennek azt, amit csak Ő tud megtenni: megtalálni a szíveket, megtéríteni és újjászülni. Visszaadják Istennek a neki járó helyet az evangelizációban is. És ettől lesz nagy lelkesedésük és lendületük: mert meglátják Isten nagy tetteit. Az új evangelizáció mozgatórugója a Szentlélek.
 2. Új a kifejezésmódja, a nyelvezete; máshogy, figyelemfelkeltő módon szólal meg a világban. Az egyházi beszédeink hiába igazak, mégis ódon és dohos illatot árasztanak magukból. Az evangélium ellenségei pedig már azt is elhitették velünk, hogy már beszélnünk sem kell a jó hírről. Egy új evangelizátor nemzedék után kiállt e szükség. A világ híreit riporterektől kapjuk meg, de az evangélium jó hírét riporterek nem képesek átadni. A tanítókra, akik nem ismerik Isten közvetlenül, nem kíváncsi a világ. Tanukra van szükség, akik találkoztak Istennel, ismerik Őt és be tudják mutatni Őt személyesen a világnak és el tudnak vezetni a Vele való találkozásra. A tanuk másképpen beszélnek. Ezek azok a tanúk, akiknek tettei és szavai figyelemfelkeltőek és élettel teliek, mert maguk is üzenetté lesznek. Az új evangelizáció a tanuk ajkáról szól új nyelven.
 3. Új módszereket alkalmaz. Az Egyház hagyományos módszereiről vizsgaeredményt a mai egyházi helyzet állít ki. Nem az evangéliumot kell megváltoztatni, hanem a módszert, ahogy hirdetjük: nem elég csupán nevelni, előbb megtérésre kell vezetni; nem elég csupán a katekézis, előbb a kérügma is kell; nem elég csupán megismertetni az igazságot, találkozásra kell vezetni; nem elég hallgatni, részt kell venni; nem elég csupán felismerni, dönteni is kell; nem elég csupán az értelmet megszólítani, a teljes embert kell az üzenet elérje; nem elég hallgatni, látni is kell; nem elég egyedül, közösségben kell... Mi az Szent András karizmája, amit Istentől kapott? A mód, ahogy evangelizálunk.

És a lényeg: Mikor lesz képes a Katolikus Egyház így evangelizálni? Amikor egészen megújul. Ezért új ez az evangelizáció.

A tapasztalataink a kurzusainkban van összefoglalva. Ha szeretnéd a kincseinket megismerni és elvinni, erre ez a weboldal, könyvek, képek, videók nem alkalmasak, gyere és vegyél részt a kurzusainkon. A kurzusok maguk is bemutatják, mint jelent új módon evangelizálni. Legnagyobb kincsünk maga az a világos kérügma, amellyel nem csak kurzuson lehet evangelizálni, hanem képessé tesz bármilyen szervezett vagy személyes, spontán evangelizációban hirdetni olyanoknak az örömhírt, akiknek szívét a Lélek megnyitja.


Nem véletlenül nem vagyunk könyvírók, mivel nem elméletet adunk tovább. Jelmondatunk: Evangelizálni evangelizálva tanulunk meg. De ha egyszer Isten kéri tőlünk, majd összefoglaló könyvet is írunk a kérügmatikus első evangelizációról. Ilyenek lennének benne:

 • A két legnagyobb evangelizációs eretnekség: sola katekézis és sola kérügma. Mit jelent hirdetni és mit jelent nevelni? Ellentétesek? A pusztán neveléses első evangelizáció elégtelensége.
 • Az evangelizáció akadályai: Nagyobbnak lenni, mint a Mester? Sikeresebbek akarunk lenni, senkit sem akarunk elveszteni. Ezért inkább nem is hívjuk őket megtérésre. Ez túl radikális és elvesztenénk a nyájunkat. Inkább még az evangéliumot is meghamisítjuk. Pedig Jézus nem volt sikeres, többen utasították el, mint ahányan követték.
 • Az evangelizáció akadályai: Nincs is kérügma. Vagy ha van, akkor az valami homályos, amit nekünk kell kitalálni. Avagy mit tesz a hírvivő, aki útközben elvesztette a hírt, amit kézbesítenie kellett. Miért szükségszerű, hogy a kérügma egy világos, jól körülhatárolt üzenet?
 • Új, első, elő, újra… Mi van?
 • Az evangelizáció 6 szakasza.
 • A kérügmatikus első evangelizáció folyamata: inkulturáció → érdeklődő → tanúságtétel → nyitott → hirdetés → megtérésre hívás…
 • Mi az első megtérés? És mi az értelem/gondolkodás megújítása?
 • Kiket hívunk megtérésre? Hogyan vezessek valakit találkozásra Istennel? Melyiket előbb?
 • Mi a ma kérügmájának tartalma? Miért nem szimplán az apostoli kérügma a ma kérügma? Mit jelent az hogy szentháromságos, üdvtörténeti a ma kérügmája? Miért szükségszerű, hogy így legyen?
 • Inkulturáció, a mai emberképek és szubkultúrák, valamint a kortárs evangelizáció.
 • A kérügma emberképe: a bűnbe esett (és megkereszteletlen...) ember valamint a hitre jutott, megtért, újjászületett és megkeresztelt ember közti különbség.
 • Szervezett és személyes evangelizáció viszonya
 • Mi a személyes első evangelizáció módszere?
 • Bevált szervezett, kérügmatikus első evangelizációs módszerek
 • Kik azok az evangelizátorok? Az evangelizátorrá válás lépései.
 • Az evangelizáció három aspektusa, mely együtt hiteles: Prófétai, papi és királyi evangelizáció. Mit jelent az általános papság az első evangelizációban?
 • Stb. …
 • Jóbel