XVI. Benedek pápa üdvözlete

XVI. Benedek Pápa levele

Vatikán, 2005. szeptember. 30.

Őszentsége XVI. Benedek Pápa,

szívélyes üdvözletét küldi a Szent András Evangelizációs Iskola tagjainak az iskola alapításának 25. évfordulója alkalmából, és kitárja lelkét az Úr kegyelmének működése előtt, ami bőséges gyümölcsöket termett ezekben az években, buzdítván önöket, hogy maradjanak meg ezen a felvállalt úton és kövessék azt továbbra is a Szentlélek által vezérelve, állhatatos tanújaként Jézus Krisztus megváltó üzenetének, résztvevén az apostolokhoz hasonlóan egy emberibb és emberhez méltóbb világ létrehozásában.

Ugyanakkor a Pápa lelkesíti önöket, hogy szenteljék magukat fáradhatatlanul az új evangelizáció munkájának, „minden hívőben igazi, heves vágyat ébresztvén a szentségre, erős vágyat a megtérésre és a személyes megújulásra, egy mindig egyre mélyebb imádságos légkörben, és a felebarát iránti szolidaritás és befogadás légkörében, különösen a leginkább szükséget szenvedők esetében” (TMA, 42). A Pápa szintén buzdít az egyházi egység táplálására és fenntartására tanúbizonyságként mások előtt, követvén „magának Jézusnak a tanításait, aki kinyilatkoztatta a tanítványainak Vele és egymás közötti titokzatos egységét” (Christifideles laici, 12).

Ezzel az erős vággyal a Szent Atya kéri a Szentlelket a Guadalupei Szűzanya közbenjárásával, hogy részesítse bőséges áldásban azokat, akik az Evangelizációs Iskolában dolgoznak és különösen a címzetteket apostoli áldásban részesíti.

Mons. Gabriele Caccia
ülnök

  • Jóbel