Boldog Szent András napot!

Ünnepi köszöntés

Ünnepnapunk van ma! Szent András ünnepe. Jobban mondva: a Szent András család ünnepe! Mindazoké, akiket ez a nagy evangelizátor inspirál, aki elhívta testvérét, Simon Pétert, hogy mi is evangelizáljunk és evangelizátorokat képezzünk.

Amikor a Szent András Iskolában prédikálok, szinte mindig felteszek egy kérdést: Mennyi az idő? ‒ közben pedig az órámra nézek, csakhogy félrevezessem a hallgatóságot. Az emberek ekkor mindig megmondják a helyi időt. Én meg azt felelem: Nem, nem ennyi az idő. Az evangelizálás ideje van! Aztán újra megkérdezem: Mennyi az idő? ‒ és ekkor már kórusban felelik: Az evangelizálás ideje van!

De ma szeretnék nektek mondani valamit: 2015. június 11-én, a Szentatyánál magánaudiencián tett látogatásunk alkalmával óraátállítást hajtottunk végre. És már nem az evangelizálás idejét írjuk. Ha felteszem a kérdést: Mennyi az idő? És ha erre azt válaszolják: Az evangelizálás ideje van, akkor azt mondom: Nem! Már nem az evangelizálás ideje van. Az evangelizátorképzés ideje van! Már az evangelizátorképzés idejét írjuk. Óraátállítás volt. Tehát jegyezzétek meg: Mennyi az idő? Az evangelizátorképzés ideje van! Vagy méginkább: Az új evangelizátorok képzésének ideje van az új evangelizáció számára.

Mégis, a kérdés továbbra is fennáll: Hogyan képezzük ki ezeket az új evangelizátorokat? Erre azt mondanám, ezt négy olyan folyóhoz hasonlíthatjuk, amelyek hatalmas folyammá folynak össze, és az az evangelizáció tengerébe ömlik. Négy forrása Máté, Márk, Lukács és János.

Képezzük ki őket Szent Máté evangéliumával, amely Isten Igéjére összpontosít, a Szentírásra. Mi is erre összpontosítunk. Ez a szenvedélyünk, ez a mániánk: a Szentírás, a szent Biblia. Az evangelizációban ez A Könyv, amelyhez a világon semmi más, egyetlen magánkinyilatkoztatás sem hasonlítható. Isten Igéje!

A második: Szent Márk evangéliuma, amely az örömteli Jézust mutatja be, aki az Örömhír hirdetője, miközben gyógyít és megszabadít. Azaz bemutatja a hatalmának jeleit. Az új evangelizátorok képzésének ezt a területet is magában kell foglalnia. Hogy evangelizációnkat jelekkel és csodákkal kísérje Isten! Ez a karizmatikusnak nevezett dimenzió egyben szabadító is, mert itt Isten legyőzi, elpusztítja és kihajítja a gonoszt. Mindezekben pedig legyen miénk a Szent Márk evangéliumára annyira jellemző vonás: az öröm! Az evangelizálásban rejlő öröm. „Örömtelen evangelizáció” ‒ ez két ellentmondó kifejezés!

A harmadik folyó: Lukács. Isten irgalmassága. Ezt találóbb lenne a vérhez hasonlítanunk, amely az evangelizáció egész testét átjárja: Isten irgalmassága. Ezt először meg kell tapasztalnia az evangelizátornak, hogy azután tanúja lehessen, hogy így mások is megtapasztalják: Isten irgalmas és szeret minket. Annyira szeret minket, hogy elküldte egyetlen Fiát, aki elmondta nekünk: Legyetek irgalmasok, ahogy én irgalmas vagyok. Ez a kegyelem evangéliuma. A mi világunknak arra van leginkább szüksége, hogy ezt az örömhírt hallhassa. De nem olyanoktól, akik fejből ismételgetik ezt, még ha bibliai idézetekkel tűzdelve, akár görög nyelven is, hanem olyanoktól, akik tapasztalatból beszélnek, mert maguk is részesei Isten irgalmas szeretetének.

Végül a negyedik: Szent János evangéliuma. Ez a jó pásztor evangéliuma. Arról szól, amilyennek mi magunknak is lennünk kell. Nem főnökök és igazgatók kellenek ide, ez nem egy nagyvállalati szervezet, nem. Ez egy mező, amelyen nyáj legel, és ezért a nyájért a pásztor felel, a jó pásztor. S milyen a jó pásztor? A jó pásztor nem olyan, mint a béres, aki elfut, amikor a farkas közeleg. A jó pásztor önként adja oda az életét a juhokért. És senkiben nincs több szeretet annál, aki életét adja oda a juhokért. Mert tudja, hogy nem azért él, hogy kiszolgálják őt, hanem, hogy ő szolgáljon. Annyi de annyiszor hangsúlyozza ezt kedves Ferenc pápánk.

Ahol tehát ezt a négy forrást egyesítjük, ott találunk rá arra a folyómederre, amelyben az új evangelizátorok képzése zajlik az új evangelizáció számára. Azoké az evangelizátoroké, akik pontosan olyanok akarnak lenni, mint Szent András apostol, akik megkeresik a Simonokat, Pétereket, akik majd jobban fogják hirdetni az evangéliumot, mint ők maguk, akik ráadásul még Jézust is jobban szeretik, mint ők maguk. Már nem csupán az evangelizáció ideje van ‒ amely ugyanis soha nem szűnik meg ‒, már ránk köszönt az evangelizátorképzés ideje is, hogy Mátéhoz, Márkhoz, Lukácshoz és Jánoshoz hasonló evangéliumhirdetőket képezzünk: akik Isten Igéjével, Isten hatalmának jeleivel, Isten irgalmával jó pásztorként hirdetik az evangéliumot.

Köszöntelek, Szent András! Járjunk innentől ezen az új úton, ebben az új időszámításban! Eljött az evangelizátorképzés ideje, ebben a négy dimenzióban, hogy fussunk tovább, hogy Isten Igéje fusson, terjedjen ez által a Firenzébe tartó vonat által. Nagy szeretettel ölelem az egész Szent András családot, mindazokat, akik dolgoznak, minden kurzusrésztvevőt, mindenkit, aki együttműködik ebben imái által, hogy ez a mű felépüljön, amely, bár emberi erőfeszítéseinkből áll, az alkotás mégis Istentől van, mert ha nem így lenne, nem hozná azokat a gyümölcsöket, amelyeket pedig látunk. Isten áldása legyen a tiétek, nagyon szeretlek titeket. Gyerünk tovább előre! Ölellek titeket!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2015. november
  • Jóbel