Jónás próféta Jehova tanúja volt?

Isten az ellenségeim ellensége?
Cethal

Jónás ninivei prédikációja hasonlít arra, amit néha otthonunkban hallhatunk: „meg kell térni, mert közel a büntetés.” Fenyegetéssel és félelmet keltve akarnak életünk változtatására rávenni anélkül, hogy Jézus nevét kiejtenék a szájukon. De ha Jónás 40 napnyi időt hagyott rá, Jehova Tanúi pontos dátumokkal érkeznek.

A niniveiek képesek voltak messzebb látni a lázadó próféta kiáltásainál…

Valamivel azelőtt ők lerohanták Izraelt, lerombolták Szamáriát, kifosztották kincseit, megerőszakolták a nőket és elhurcolták a lakosokat.

Nagy harag és ellenszenv volt ellenük a zsidókban, az is lehet, hogy maguk a jámbor zsidók is kérték Istent, hadd „verje gyermekeik fejét a sziklához” (Zsolt 137,9).

De Isten, aki irgalmas és kegyelmes (Kiv 34,1kk), bosszú helyett prófétát küld hozzájuk, hogy elkerüljék a romlást.

– A niniveiek nem a büntetéstől való félelem miatt térnek meg, hanem mert felfedezik Isten jóságát és szereteté, aki nem megbüntetni akarja őket, hanem prófétát küld nekik így második esélyt adva nekik.

– A niniveieket megragadja az, hogy annak a népnek Istene, melyet ők tönkretettek, meg akarja menteni őket. A személy hangosabban szólt a szavaknál: az irgalmas Isten küldte, hogy megmentse a lakosok életét, a gyermekeket és az állatokat is.

– A niniveiek felfedezik, hogy Isten nem ellensége népe ellenségeinek.

Az igazi megtérés nem a büntetéstől való félelemből születik, hanem akkor, amikor érezzük Isten szeretetét. A fenyegetések megváltoztathatják a tetteinket, az erkölcseinket is, de nem a szívünket. A szív csak akkor tér meg, ha érezzük Isten szeretetét.

Jónás pont azért nem akart Ninivébe menni, hogy Isten büntesse meg őket, álljon bosszút rajtuk azért, hogy lerohanták és lerombolták Izrael királyságát. Biztos volt abban, hogy Isten teljesíti az ő bosszúvágyát.

Tehát végül leginkább az engedetlen és haragvó prófétának van szüksége megtérésre. Mikor Isten eláll a bosszútól és megbocsát a niniveieknek, felfedezi, hogy Isten nem ellensége az ő ellenségeinek.

Mint Jónásnak, nekünk is szükségünk van megtérésre: „Térj meg, Jónás, Isten nem ellensége a te ellenségeidnek!”

Jehova Tanúi azt hirdetik, hogy Isten büntetése közel van, a vég elérkezett. Megfélemlítéssel és fenyegetéssel ijesztgetik a bűnöst, hogy megtérjen. Az emberek változtathatnak erkölcseiken emiatt, de az igazi megtérés csak akkor jön el, amikor Isten szeretete buzdít minket, aki új esélyt ad nekünk még akkor is, ha terveinek ellenségei vagyunk.

Isten annyira jó, hogy még az ellenségeimnek sem ellensége.

José H. Prado Flores

Fordította: 

Beke Tünde-Lidia

Eredeti megjelenés: 

2015. január
  • Jóbel