Minden nagy „Péter” mögött egy „András” áll

Gratuláció Szent Adrás napra

Nagy ünnepre készülünk. Szent András ünnepére. Jézusnak ez a tanítványa, aki nevével, magatartásával és tanúságtételével inspirált minket az evangelizációs iskolában, mely nevét viseli. Miért? Mert János elbeszéli, hogy elvitte Pétert, testvérét Simont Jézushoz. Ki volt András? A Biblia Péter testvérének nevezi. De milyen testvér? Szent Péter a pünkösdkor megtért 3.000 embert testvérnek nevezi. Pál a korintusiakat, akiknek levelet ír, testvérnek nevezi. András ezek közé a testvérek közé tartozott, akiket Péter és Pál említ? Vagy valami más? A Biblia nagyon szépen jelzi ezt. Azt mondja a Biblia, hogy nem csak testvére volt Péternek, hanem "saját tulajdon testvére" volt Péternek. Mindent megosztottak egymással. Anyát és apát. Házat: Jézus a zsinagógából "Péter és András házába" megy. Osztoztak a hajón is, közösségi hajójuk volt. Osztoztak halászaton, sikeren és kudarcon. Még a vértanúságon is osztoztak. Saját testvére volt. Bocsánat, egy valamin nem osztoztak: az anyóson. Boldog András.... aki nem osztozott az anyóson. De azon kívül minden mást megosztott testvérével. Foglaljuk össze röviden, hogy mi volt András életében Jézus előtt és után. Előtte Andrásnak hívták, saját nevén. Azután, mikor Simon híre növekszik, már nem Andrásnak hívják, hanem Péter testvérének. Pétertől függ. Már nincs saját arca, saját személyisége, most már egyszerűen és "csak" Péter testvére. Én ebben csodálatos dolgot látok pünkösdkor: mikor Péter pünkösdkor prédikált és egy 3 perces prédikációval 3.000 lelket térített meg, András nem prédikált, hallgatott. Nem tudjuk, hogy ült-e, vagy a függöny mögött állt, de tudjátok, mire gondolt? "ezt; akinek szavára 3.000 ember tér meg, én hoztam ide". Ő ennek örült! Péterre szegeződnek a szemek, ráirányulnak a reflektorok, nála van a mikrofon, de ha András nem hívta volna... Ezért András öröme ugyanaz, mint a miénk az evangelizációs iskolában: meghívni a "Pétereket", hogy hirdessék jobban és többet Jézust, mint mi magunk, hogy jobban szeressék Jézust, mint mi magunk. András, Péter testvére... Péter saját testvére. Ezért van ma ünnep, ezért neveztük el Szent Andrásról az evangelizációs iskolánkat, és ezért hívunk titeket, legyetek részesei Szent András kalandjának, követve Jézust tanítványként, apostolként, és más Pétereket odavíve Jézushoz! Boldog Szent András ünnepét, Isten áldjon meg titeket!

Fordította: 

Beke Tünde-Lidia OSB Obl.

Eredeti megjelenés: 

2016. november
  • Jóbel