Pásztori vízió

A Szentatyának személyesen átadott üzenet, a Szent András hozzájárulásaként a püspöki szinódushoz
http://www.flickr.com/photos/lwr/101662854/

Jézus Krisztusnak a tanítványai számára adott „Menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" küldetése mára ilyenné alakult: „Menjetek és hirdessétek az evangéliumot a megkeresztelteknek", vagyis azokat, akik már megkapták a szentségeket, de nem evangelizálták őket a Kerügma első meghirdetésével. A népek missziója (Ad Gentes), vagyis a pogányok udvarának evangelizációja egy belső (ad intra) misszióval kezdődik – mert valóban csak az evangelizált egyház képes evangelizálni – de, sajnos, a pogányok udvara kiterjesztette falait a papok udvarára, és sok szolgáló, Sámuelhez hasonlóan, az Úr szőlőjében dolgozik, anélkül, hogy személyesen ismerné a szőlősgazdát.

Nem elegendő olyannak lenni, mint a tanítványok, akik Emmauszba mennek: Jézus életének, csodáinak és kereszthalálának tanúi, de ugyanakkor a feltámadásának csak egyszerű riporterei, akik azt ismétlik, amit az asszonyoktól hallanak arról, amit az angyalok mondtak. Ahhoz, hogy Emmauszból visszatérjenek Jeruzsálembe és megvallják: „valóban feltámadt az Úr Jézus", előbb arra van szükség, hogy a szív az Ige tűzétől lángra lobbanjon és találkozzon Jézussal a Kenyértörésben. Az Egyháznak és a világnak tanúkra van szüksége, nem egyszerű riporterekre.

Az Egyház kihívása, problémája nem az, hogy nem evangelizálna, hanem az, hogy olyanok próbálnak evangelizálni, akik nem élték át a Pünkösdjüket vagy a Damaszkuszukat: a személyes találkozást az Élő Jézussal. Valószínűleg katekézisben, de szentségekben mindenképpen részesítettük őket, azonban a Názáreti Jézus, az egyetlen Megváltó és Úr élete, üzenete és küldetése nem bűvöli el őket.

Az első, ami az első: az első az Örömhír kerügmatikus Hirdetése, és utána, csak utána következik a Katekézis az értékes hitletéteménnyel.

Az Új evangelizació nem egy fogalom, amit el kellene mélyíteni és meg kellene határozni, hanem egy sürgős cselekedet, amibe bele kell vágni, mert Krisztus szeretete sürget bennünket, anélkül, hogy megfeledkeznénk arról, hogy evangelizálás közben tanulunk meg evangelizálni, egy új módszertan segítségével, ahogy azt már Boldog II. János Pál prófétálta.

A Szent András Evangelizációs Iskolák evangelizálnak, evangelizátorokat képeznek, és evangelizátorok képzőit készítik fel immár 31 éve. Rendelkezik Guadalajara nyugalmazott érsekének, Juan Sandoval Bíboros Úrnak az aprobációjával és imprimatúrával az egész, három részre osztott, 21 kurzusból álló képzési programra.

Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot (1Kor 9,16)

José H. Prado Flores
a Szent András Evangelizációs Iskola nemzetközi igazgatója

Fordította: 

Maán Éva

Eredeti megjelenés: 

2012. február
  • Pepe