Pepe húsvéti üzenete (2017)

Boldog húsvétot!
Pepe húsvéti üzenete (2017)

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

Boldog húsvéti feltámadás-ünnepet! A 'húsvét' szó héber megfelelője a 'peszah', amely vonulást jelent, Isten keresztülvonulását népe életén és történetén át. Két húsvétról beszélhetünk, amelyek kölcsönösen kiegészítik egymást: a zsidó és a keresztény húsvét. Ez utóbbi az előbbiben gyökerezik, ezért megnézzük a zsidó húsvét három fő jellemzőjét, és azt, hogy ezek miként vannak jelen a keresztény húsvétban. Istennek a népe történetén való keresztülvonulásának jellemzői tehát a következők:

1. jellemző: A fáraó rabszolgaságából való megszabadulás. A nép ugyanis 430 éven keresztül a fáraó által elnyomva élt. Ám amint Isten keresztülvonult az életén, felszabadította népét a rabszolgaság alól. Az Újszövetségben szintén szabadulás történik egy sokkal hatalmasabb fáraó elnyomása alól, aki nem más, mint a bűn. Ám a húsvétnak, a peszahnak, azaz Isten életünkön való átvonulásának köszönhetően megszabadultunk a bűntől, és már nincs kárhozatra kényszerítő ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Mert Isten átvonulása felszabadított a törvény, a bűn és a halál alól is!

2. jellemző: Az Ószövetségben Isten átvonulása a népével való szövetségét és a nép Istennel való szövetségét jelenti. „Istened leszek, te pedig az én népem leszel”. És Isten törvényt ad a Sinai-hegyről. Az Újszövetségben Isten átvonulása szintén szövetségben valósul meg, új és konkrét szövetségben a Kálvária-hegyen, ahol már nem törvény adatik, jobban mondva maga Jézus Krisztus lesz a törvény. És ebben a szövetségben jön el a Szentlélek is, hogy segítsen valóra váltani ezt a törvényt, az Újszövetség törvényét, amely új és egyetlen közvetítő által valósul meg, aki maga Jézus Krisztus.

3. jellemző: A peszah, azaz Isten átvonulása népe történetén keresztül rögtön e nép 40 éves vándorlásával kezdődik, amely sok nehézséggel jár, de mégis győzelmes menet, ahogyan a Vörös-tengeren való átkelés is az. A keresztény peszah-ban is Isten átvonulása visz el minket az Ígéret Földjére. Vándorolnunk kell nekünk is, de tudjuk, hogy van egy garanciánk: Biztosan célba érünk, mert Jézus előttünk jár ezen az úton halálával és feltámadásával. Saját helyet foglal le számunkra, névre szóló helyet. Személyes hely vár ránk az Atya jobbján Jézus Krisztusban!

Ez hát a három fő jellemzője Isten átvonulásának Izrael népe életén és Jézus átvonulásának a mi életünkön, akinek neve azt jelenti: Isten velünk van! Ezek az események nem vesznek el a múlt 3200 vagy 2000 éves történetében sem. A peszah, Isten keresztülvonulása ma történik! Mert Isten ma akar átvonulni az életeden, ahogyan keresztülvonult Bartimeus életén, Zakeus, vagy a vakon született ember életén, vagy Lázár életén, akinek vissza is adta az életét. Ma van peszah, mert Jézus a mi húsvétunk. A Zsidókohoz írt levél 13,8: „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”. Ma, igen ma vonul át Jézus a te életeden! Élj hát a lehetőséggel, hogy ez a húsvét, Istennek átvonulása a te népeden megszabadítson, szövetségre lépjen veled, és elvezessen téged az Ígéret Földjére, ahol már megvan a számodra lefoglalt hely, hála Jézus húsvétjának! Mert ő átment a halálból az életbe, és életet ad, bőséges életet mindenkinek, aki hisz az ő nevében! Erről a lehetőségről van itt szó!

Ezért mondom neked: boldog húsvétot! Mert Isten vonul át az életeden, Jézus halad át az életeden, és ezt az áldást kínálja neked. Fogadd el, hogy örömben élhesd át a peszah-ot, Isten átvonulását életeden, a néped életén, családod életén át, a te történeteden át. Peszah - boldog húsvétot!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. április
  • obo