Pepe videótanítása: A Biblia személy

1. Az Írást az Írás magyarázza

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
1. rész: Az Írást az Írás magyarázza.

Most kezdődő sorozatunkban belépünk a Biblia csodálatos világába! Hogy lenyűgözzön minket a Szentírás annyira, hogy belé is szerelmesedjünk!

Ahogyan egy szimfóniának is megvan a nyitánya, és ahogyan egy filmnek, vagy könyvnek is van címe, amely tudtunkra adja, hová is akar elvinni bennünket, úgy én is a legfontosabbal szeretném kezdeni: Melyik a létező legeslegjobb bibliakommentár? Melyik a ma elérhető legjobb magyarázat, amely segít megérteni és aztán hirdetni Isten Igéjét? A legjobb könyv a Szentírás megértéséhez és értelmezéséhez: a Biblia. Mert Isten Igéje saját magát magyarázza. Ahogyan már Szt. Jeromos is mondta: Az Írást az Írás magyarázza.

De nézzük csak meg, miről is van itt szó pontosan! Mit kezdjünk azzal a szöveggel, amelyet nem értünk? A kulcs: forduljunk egy másik szöveghez! megértéséhez? Egy erőteljes igerésszel szeretném kezdeni: Amikor Jézus életének utolsó hetében Betániából Jeruzsálem felé tart és eljut az Olajfák hegyére. Azt monjda Isten Igéje, hogy ekkor észrevett egy fügefát, és éppen éhes volt. Érdekes ez, nemde? Hiszen Jézus éppen Betániából jön, ahol Márta bizonyára nagyon is jóllakatta őt. Csakhogy az a fügefa dús lombozatával azt üzente Jézusnak, hogy csodafinom gyümölcsöt rejteget, ínycsiklandó, édes fügecsemegét.Jézus ezért gondolta, megnézi ezt magának! Oda is megy a fához, széthajtja az ágakat, a leveleket, de nem talál ott egy szem gyümölcsöt sem! Úgy látszik, Jézus csöppet elszontyolodik ezen, vagy talán csak épp rossz passzban van, ahogyan egyesek állítják, mindenestre meglehetősen furcsán reagál: Megátkozza a fügefát! Kétségtelen, Szt. Márk evangélista világosan azt mondja nekünk, hogy még nem volt itt a fügeérés ideje. Akkor miért átkozza meg Jézus ezt a fügefát, ha még nincs szüretidő...? Nem igazságtalanság ez?! Ezt az igehelyet egy másiknak a segítségével fogjuk megérteni.

Jézus éppen Jeruzsálembe tartott életének utolsó hetében. Húsvét ideje közelgett. A húsvétot pedig mindig az első tavaszi teliholdkor ünneplik. Azaz ekkor épp tavasz kezdetében járunk. Így beszél: "Vegyetek példát a fügefáról. Amikor hajtása már zsendül, és a levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár" (Mt 24,32). A mediterrán vidéki fügefa jellegzetessége, hogy a levelekkel egyidőben megjelennek rajta a gyümölcsök is. Én két évet éltem Rómában, ahol épp a házunk előtt gyönyörű fügefa állt, amely télen lehullatta levelét. A tavasz beköszöntével továbbra is csupaszok voltak az ágai, de amikor már közeledett a nyár, zsenge zöld leveleket kezdett hajtani, és velük együtt megjelent rajta két szem füge is! Hát erről beszél itt Jézus! Mi is történt tehát azon a tavaszon, amikor Jézus arra járt? Nem azért átkozta meg a fát, mert nem talált rajta gyümölcsöt, hanem mert csak lombozatot hajtott. Csak külsőséget öltött magára. Mert úgy viselkedett, mint aki gyümölcsöt rejt, de valójában nem volt rajta semmi. Na ez az, amit Jézus az evangélium szerint soha nem tűr meg, amit úgy nevezünk: képmutatás.

Tehát az Írás az Írást magyarázza. Jézus húsvétját a zsidó húsvét fényében tudjuk megérteni igazán. Ezt tanítja a II. Vatikáni Zsinat: "Az Újszövetség el van rejtve van az Óban, az Ószövetség feltárul az Újban" (DV 16). Lássuk, mi is ennek az üzenete! Ehhez forduljunk a leprás meggyógyításának történetéhez a Mk 1,40-ben! Ez az ember odamegy Jézushoz: "Mester, ha akarod, megtisztíthatsz!", Jézus pedig válaszol: "Akarom, tisztulj meg!". És ezek után Jézus az, aki nem mehet be a városba amiatt, hogy ez az ember elhíresztelte őt. Ezt az Ószövetség fogja nekünk elmagyarázni a Leviták 13,45-től kezdődő részben. Itt áll az az előírás, hogy a leprásoknak födetlen fővel kellett járniuk, letakart szakállal, megszaggatott ruhában, és kellett kiabálniuk: "Tisztátalan vagyok! Tisztátalan vagyok!". A városba pedig nem mehettek be. És lám, az Újszövetségben pedig Jézus az, aki nem mehet be a városba. Ő fizette meg az árát annak, hogy meggyógyította a leprát. Jézus a kereszten öt sebével nem is embernek látszott már, hanem mondhatni, féregnek, mert úgy nézett ki, mint egy leprás. Miért? Mert a mi lepránkat vette magára.

Látjuk-e már, hogyan alkot egységet az Ó- és az Újszövetség? Tudni kell az Ószövetséget azzal a teljességgel magyarázni, amely az Újban érkezik el, hogy megértsünk bizonyos igéket. Számos esemény, a zsidó ünnepek, Jézus sok csodája, amelyeket majd mindig valamelyik ünnep alkalmával tesz meg, mind az Ószövetség fényében válik érthetővé. Ezért mondom hát nektek, hogy az Írást az Írás magyarázza meg. A legjobb könyv, a legkiválóbb kommentár, a legtalálóbb magyarázat, a legpontosabb szövegértelmezés ahhoz, hogy megértsük a Bibliát: az maga a Biblia. És remélem, hogy kinyitjátok, hogy olvassátok, hogy elmélkedtek róla, hogy imádkoztok vele, de leginkább azt, hogy élitek - hogy aztán hirdessétek is!

Az Írást az Írás magyarázza.

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2016. április
  • obo