Pepe videótanítása: A Biblia személy

3. A Biblia születése

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
3. rész: A Biblia születése

A Biblia nem úgy pottyant le az égből, ahogyan ma is a kezünkbe vehetjük. Nem expressz küldeményben érkezett, olvasásra kész könyvkötésben. Minden emberi lényhez hasonlóan a Bibliának is megvolt a saját fejlődése. Keleten nem az ember születésnapjától számítják az életkort, hanem a fogantatásától. Az én apukám március 25-én született, de június 25-én ünnepelte a „születésnapját”, azaz 9 hónappal előbb, amikor a fogantatás csodája történt. Isten Igéjének életében is volt egy nap, amikor már úgy nézett ki, mint ma, de ezt megelőzte a fejlődés időszaka.

Milyen fejlődés volt ez? Olyan, ami egy három fokos lépcsőhöz hasonlítható:
1. Az esemény, a valós tapasztalat.
2. Ennek a tapasztalatnak az elbeszélése, amit szájhagyománynak nevezünk.
3. Az írásba foglalás, de ez nem a valós tapasztalat leírása, hanem annak rögzítése, amit mondtak az egykori eseményről!
E három fok mindegyike kell ahhoz, hogy sok mindent megértsünk és értelmezhessünk a Szentírásból. Hogy összeálljon az üzenet.

Vegyük a víz példáját: 3 különböző halmazállapotban találkozhatunk vele:
Légneműként pára, vagy gőz formájában, ami szintén víz, csak éppen porlasztva, benne a levegőben, amit mi belélegzünk. De ez a gőz aztán kicsapódhat, és akkor már folyékony formában találkozunk vele, normális vízként, folyékonyan. Ha pedig 0 fok alá hűtjük, akkor jéggé dermed, amit akár kézbe is vehetek.

Nem volt ez másképp a Szentírással sem. Volt először egy esemény, egy tény, mint például Ábrahám elhívásának esete. Egy nap hallja, bár nem tudjuk, hogyan, Isten szól hozzá, bár nem tudjuk, hogyan, és azt mondja neki: Nézz fel az égen a csillagokra, ilyen számos lesz nemzetséged! Te és a te utódaid áldássá lesztek az egész emberiség számára! Ez volt az esemény. Ezt az eseményt aztán elmesélte egyik nemzedék a másiknak évszázadokon keresztül. Ábrahám kb. Kr.e. 1800 körül élt, a legkorábbi szentírási szövegek pedig Kr.e. 1000 körül íródtak, tehát 800 évvel később! Mi történt hát ezen évszázadok alatt? Az esemény, amely hasonlatunkban a párának felel meg, szájról szájra adódott tovább egyik nemzedékről a másikra szóbeli formában. Épp ezt a parancsot tartalmazza Izrael népének legfontosabb imája:
Semá, azaz halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Isten. És ezt mondd el a te fiaidnak, amikor utazol és amikor visszatérsz, amikor belépnek házadba és amikor távoznak onnét!

Szükséges volt ez a szóbeli továbbadás. Ünnepek alkalmával, különösen húsvétkor mi volt a családapa legfontosabb feladata? Hogy elmesélje, mi történt évszázadokkal ezelőtt. Csak mindezek után került sor arra, hogy elkezdjék írásba foglalni Ábrahám elhívásának történetét, amelyről a legkorábbi feljegyzések a Kr.e. 10. század körül, a legkésőbbiek egészen a Kr.e. 6. század körüli időből maradtak ránk.

Jézus esetében világosabb magyarázat áll rendelkezésünkre. A Jézusról szóló esemény az ő élete és szolgálata, amelynek csúcspontja az ő húsvétja: szenvedése, halála és feltámadása. Ez az első lépcsőfok. Innen épp az ő szavára jön a továbblépés, hiszen azt mondja tanítványainak: Menjetek és hirdessétek az örömhírt minden teremtménynek! Az eseményből tehát elbeszélés lesz, a tény szóbeli hagyománnyá alakul át. Ez lesz az apostolok feladata, hogy így hirdessék Jézust. És nem sokkal ezután, szinte rögtön megszületnek írásos formában is az evangéliumok és Szt. Pál levelei. Nézzük meg ezt pontosabban is időpontokkal együtt! Ha a Jézussal kapcsolatos eseményeket, főként a húsvétot a 36. évre tesszük, akkor 36 és 46, 56, 64 között nem írtak le semmit az evangéliumból. 64-ben azonban az igehirdetésekből, elsősorban pedig Péter igehirdetése alapján Márk megírja az első evangéliumot. Amit Jézus tett, amiről aztán Péter prédikált, azt írja le Márk. Pontosan úgy, ahogyan a vízről mondtam, amely jéggé válva megszilárdul és már kézbe vehető, így vehetem ma a kezembe Márk, Máté és Lukács evangéliumát, amelyek a 80. évig mind megíródtak, és Jánosét, amely kb. 100-ban íródott.

Tehát 3 lépcsőfokról beszéltünk:
1) az esemény,
2) az eseményről szóló elbeszélés,
3) és ennek az írásba foglalása, papírra vetése, könyvbe írása, amelyből aztán megszületik a mi Bibliánk.
Így amikor kézbe vesszük a Bibliát, akkor azt halljuk, amit az apostolok prédikáltak, és azt látjuk, amit Isten a hívők életében cselekedett. Micsoda értéket adott Isten a kezünkbe ez által az áldott és csodálatos könyv által!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. március
  • obo