Pepe videótanítása: A Biblia személy

4. Jézus az Örömhír

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
4. rész: Jézus az Örömhír

Folytassuk csodálatos utazásunkat a Biblia lenyűgöző világában, Isten Igéjében!
Egy egész könyvtár van a kezünkben: 72 könyv. De milyen üzenet áll a kinyilatkoztatás középpontjában? Úgy is feltehetjük a kérdést: Mi a Szentírás szíve? Mit akar átadni nekünk Isten Igéje? Akkor most foglaljuk össze öt percben Isten Igéjének lényegét! Isten teljes kinyilatkoztatását össze akarta foglalni a Szentírásban, így létrehozta ezt a 72 könyvből álló könyvtárat. Most pedig megkísérlünk összefoglalót adni erről az általa elkészített összefoglalásról.

Mi Isten Igéjének központi üzenete?
Ehhez lássuk először az evangéliumokat! Hogy miért? Mert ez a csúcsa, a lényege, a leggazdagabb és legérettebb része a kinyilatkoztatásnak. Ezért kezdjük az evangéliumok világos, egyértelmű üzenetével. Erre irányítjuk ma a reflektorfényt, hogy kiemeljük, és hogy mi magunk is a szívünkbe fogadjuk. Kezdjük hát az összefoglalásra tett kísérletünket, lássuk, mit foglalt össze Isten a Szentírásban! „Isten szeretet” (1Jn 4,8). Ez a kiindulási pontja, a veleje, a vére, a DNS-e az egész kinyilatkoztatásnak. Isten szeretet! Szeretetben és irgalomban gazdag, hűséggel és gyöngédséggel teljes! Isten szeretet, és minden, ami belőle, a fény forrásából származik, az szeretet, szeretet, szeretet! Ebbe a keretbe helyezzük bele a teljes üzenetet. Hiszen:
„Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy elküldte egyszülött Fiát, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem éljen!”
Ebben mutatkozik meg Isten szeretete! Nem arról van szó, hogy mennyire szerette Isten a világot, hanem arról, hogy hogyan. Ez nem az ő szeretetének a mennyiségét fejezi ki, hanem azt hogy, milyen módon szeret Isten. Olyan módon szerette Isten a világot, hogy odaadta egyetlen Fiát. Miért? Azért, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne vesszen. Mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy az megtérjen és éljen. És pontosan ezért küldi el a Fiát. János evangélium 3,16. És Fia eljött, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen. János 10,10: „Azért jöttem, hogy életük legyen.” „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” - és mivel nekem életem van, ezért árad belőlem az élet, és azt akarom, hogy ez a tiétek is legyen, méghozzá, hogy bőségben legyen, hogy titeket is elárasszon.

Ezért Jézus szolgálatát három pillérre alapozza: 1. prédikál, 2. gyógyít, 3. szabadít. Ez Jézus szolgálatának négy színárnyalata.
1. Az Isten Országáról szóló örömhírt hirdeti: Elérkezett már Isten uralma, már készülőben van Isten útja, a megváltás isteni terve. Jön, hogy hírül adja ezt.
2. Meggyógyítja a betegeket. Isten szeretete túlárad, ezért nem akarja a szenvedést, ezért megszabadít a szenvedéstől, elsősorban a terméketlenség miatti szenvedéstől. A betegeket mindenféle betegségből meggyógyítja. Időnként úgy, ahogy a túlzásokra hajló Márk írja: minden beteget meggyógyít a városban. Milyen szép képben fejezi ki ezt az evangélista! Jézus együttérző szívvel, jó pásztorként siet beteg juhait meggyógyítani. És a harmadik: Egyes dolgok nem testi bajjal járnak, hanem vannak spirituális betegségek is.
3. Jézus megszabadítja az ördögtől elnyomottakat. És Jézus, aki pontosan e küldetésnek a teljesítéséért jött, odaadta magát, meghalt, de fel is támadt! Ezért ebben az igében foglaljuk össze az evangéliumot Márk 16,6 szerint: „A megfeszített feltámadt!” Aki odaadta az életét, az visszakapta, és most élete van, hogy azt megossza - velünk! Végül azt mondhatjuk tehát, ami az ApCsel 4,12-ben áll: Nincs más név. Ő az egyetlen Megváltó, rajta kívül nincsen más!

Hogyan szerezhetem meg én is ezt a megváltást? Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül! Ezt a két dolgot kell nekem megtennem, hogy enyém legyen az üdvösség, amelyet Krisztus nyert el számomra. Jézus pedig, művének teljessé tétele végett, eltölt engem a Szentlélekkel. „Ne hagyjátok el Jeruzsálemet, hanem várjatok Atyám ígéretére, amit tett nekem.” Néhány nap múlva a Szentlélek erejében fogtok megkeresztelkedni! Így tudtok majd élni és megmaradni ebben az új életetekben! Ezzel az erővel és hatalommal mondhatjuk majd: „Minden lehetséges!” Ha egy halott feltámadt, ha bennünk van a Szentlélek, akkor minden lehetséges! Van reményünk! Nincs olyan probléma, amelyre ne lenne megoldás, még a halálra is van megoldás!

Befejezésül: A Biblia szíve: Jézus. Jézus szíve: az ő húsvétja, halála és feltámadása. Ő maga az Örömhír! Jézus nem csupán hirdeti az evangéliumot, ő maga az evangélium! Jézus Isten örömhíre a világ számára! Ő az Örömhír!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. május
  • obo