Pepe videótanítása: A Biblia személy

7. Amikor nincs jelen Jézus

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
7. rész: Amikor nincs jelen Jézus

Isten Igéjének lenyűgöző világában utazunk, ahol Jézus van a középpontban. Láttuk már az üdvösségtörténet négy szakaszát, amelyben Jézus van jelen, most pedig ennek az ellentétét nézzük meg: Amikor nincs jelen Jézus. Jézus hiányának forgatókönyve.

Szt. Márknál megszoktuk, hogy Jézus mindig tanítványaival van, tanítványai pedig mindig ővele, elválaszthatatlanul. Péter anyósa is Jézusnak és tanítványainak is felszolgál. Jézus és tanítványai Jerikóba mennek, Jézus és tanítványai a Getszemáni kertbe mennek - mindig egy csapatként. De most, Márk evangéliuma 6,12-ben valami ezzel ellentétessel, és valamelyest megmagyarázhatatlannal találkozunk: Jézus kettesével elküldi tanítványait, hogy járják be a városokat és falvakat hármas küldetéssel:
1. Hirdessétek Isten Országát!
2. Gyógyítsátok meg a betegeket!
3. Szabadítsátok meg az ördögtől megszállottakat!
És ők el is mennek. Jézus pedig egyedül marad. Szt. Márk pedig nem tud mit mondani Jézusról, amikor egyedül maradt. Hiszen mindig övéivel szokott lenni, de azok most elmentek evangelizálni...

Mit mond ekkor Márk Jézusról? Semmit! Átkapcsol egy másik csatornára, ahol egy izgalmas film megy, és éppen Heródes palotáját mutatják benne.
Ezt az építő és romboló embert látjuk, akire így emlékezik a történelem: utak, várak, paloták nagy építője, de nagy romboló is, aki elpusztított egy családot, testvére, Fülöp családját, amikor elvette tőle feleségét, Heródiást, hogy vele éljen. Fülöpnek negyedes fejedelemként volt ereje és hatalma, de Heródesnek még több volt, ezért Heródiás engedett befolyásának, és otthagyta miatta férjét. Követte őt lánya is, aki szorosan anyja mellett volt. Kettejük függése olyan volt, mintha két bábu függene egymástól. De lássuk, mi történt!
Elérkezett Heródes születésnapja, amelyet nagy ünneppel ült meg. Hát nem érdekes? Nem neki rendeztek ünnepet, hanem ő adott lakomát. Féltek tőle, ezért ő maga ünnepelteti magát, meghívva a politikai vezetők krémjét, szerintem a vallási vezetőket is, hogy ünnepeljék őt. Galliából hozatott bor, különleges fogások, zene és tánc is! Az est fénypontján pedig minden fény középre irányul, ahol megjelenik egy szépséges fiatal lány, hét fátyolban, táncot lejtve, hogy legeltessék rajta szemüket a kiéhezett férfiak. Tánca pedig olyan csábító hatású, hogy maga Heródes is bohócot csinál magából, és a lakoma cirkusszá változik, ahol ő maga a bohóc, aki nevetségessé válik ellentmondásaival: mert mindenki előtt nekiáll hatalmát fitogtatni, és nagylelkűségével hencegni. Azt mondja: „Kérj, amit csak akarsz! Mindent megadok neked! Akár fele királyságomat is!” Hazudozó pojáca... Mindent megadok neked - de csak a felét... Ilyen egy szerető, egy csábító: mindent megígér, de soha nem ad meg mindent, legfeljebb a felét!
A lány pedig..., mint egy marionett bábu, aki nem szakadt még le a köldökzsinórról anyjától, Heródiástól, és nem képes önállóan dönteni. Nem tudja, mit kezdjen ezzel a biankó csekkel, amit Heródes mindenki előtt nyilvánosan ígért meg neki. Inkább anyucihoz szalad, aki várta már az alkalmas napot, és most végre eljött számára a bosszú pillanata. Most végre elnémíthatja ezt a pusztából kihívóan kiáltó prófétát, aki házasságtörés bűnével vádolja Heródes miatt. „Lányom, kérd Keresztelő János fejét!” És ő, az engedelmes lány, odamegy Heródeshez. Igen, most az ő kezébe került a gyeplő. És ezt mondja: „Kérem most rögtön, de most rögtön!” És ebben a pillanatban Heródes válik a lány bábujává! Hiszen engednie kell, mivel a kapcsolatok és a saját magáról mutatott kép a legfontosabb számára. Ezért azt feleli: „Ne kérj mást! Odaadom neked Keresztelő fejét.” És erre odahív egy szolgát és megparancsolja: „Eridj le a várbörtönbe, fejezd le Keresztelő Jánost és hozd ide nekem ezüsttálcán a fejét!” És a szolga megy és engedelmeskedik. Egy újabb bábu. Nem saját lelkiismerete szerint cselekszik, nem bánja, hogy egy prófétát hallgattat el, hanem engedelmeskedik, mert azt mondja szívében: „Aki engedelmeskedik, az nem hibázik.” Még ha prófétát öl, akkor sem?! Még ha más életét oltja is ki, akkor sem? Lefejezi tehát Keresztelőt, és beviszi a fejét. De nem Heródesnek adja át, aki kérte, hanem a lánynak. A lány pedig nem törődik a fejjel, hanem továbbadja annak, aki tőle kérte, anyjának. Az pedig vigyorogva mondja: „A küldetés teljesítve! Betelt a bosszú. Vége a bűnöm felemlegetésének.”
Heródes palotájából cirkusz lett bábukkal, marionett figurákkal és bohócokkal. És mindegyik a másiktól függ. Akit manipulálnak, az is manipulál. Olyan, mint a pokol: gyilkosság, hűtlenség, házasságtörés, halál, irígység, bosszú, ahol mindenki saját érdekét keresi. Ez hát Heródes palotája! A halál és a szomorúság lakhelye. Ma összefoglaljuk tehát, milyen az, amikor Jézus nincs jelen. A te palotád cirkusszá változik, hazugságok, bábuk, manipuláció és házasságtörés cirkuszává, ahol a bábuk egymást rángatják a dróton. ...amikor nincs jelen Jézus!
Látod már, hová lehet eljutni Jézus nélkül...? A te életed palotája is átalakulhat Heródes palotájává, ahol elvész a személyiség, ahol még Heródiás lánya is, akiről egyébként tudjuk, hogy Szalóme volt a neve, Szt. Márknál név nélkül szerepel, mert a bábuknak nincs neve. A bábuknak nincs önállósága, nem hoznak döntést. A bábuknak nincs neve. Csak azt teszik, amire mások manipulálják őket. De még ők is manipulálnak másokat. Hát ez történik ott, ahol nincs jelen Jézus.
De neked megvan az önállóságod rá, hogy eldöntsed, jelen legyen-e Jézus a palotádban, vagy inkább hiányozzon onnét. Igen, ez egy igen erős példa arra, amikor nem engedjük Jézust bejönni az életünkbe, az otthonunkba, a családunkba, pénzügyi dolgainkba és az ökológiai dimenzióba. Akkor mindenből cirkusz lesz, bohócokkal, bábukkal - amikor nincs jelen Jézus.

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. október
  • obo