Pepe videótanítása: A Biblia személy

9. Számok a Szentírásban

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
9. rész: Számok a Szentírásban

Mai témánk sokak számára izgalmas, akik ismerni szeretnék a számok jelentését a Bibliában.

Isten Igéjét Keleten írták le, ahol inkább szimbólumokkal kommunikálnak, mintsem fogalmakkal. Így a számok sem matematikai értékkel bírnak, hanem jelentést hordoznak. Ebbe ássuk most bele magunkat, hogy az Írás egyes helyeit könnyebben megértsük. Kezdjük két példával!
1) Amikor arról van szó, hogy Jézus a harmadik napon támadt föl. A három nap nem 72 órának felel meg, hanem rövid időtartamot jelent. Igen, hiszen Jézus még 36 órát sem feküdt a sírban, mert péntek du. 3-kor halt meg, eszerint hétfő du. támadt volna föl. A három nap tehát nem 72 órát jelent, hanem azt, hogy rövid időn belül.
2) Ha a 40-es szám egy emberöltőt jelent, akkor a Jn 5-ben szereplő ember, aki 38 éve béna, eszerint szinte egész életét betegségben tölti, majdnem egész életében béna. Ezzel a lendülettel össze gyűjtjük a főbb számokat, amelyek jelentéssel bírnak. De figyelem! Kerüljük el a túlzásokat, hogy pontos számtani értéket akarjunk adni ezeknek! Nem, hiszen itt képekről van szó. Ahogyan a bibliai szövegből kiindulva a világ végének idejét, napját, óráját sem lehet megállapítani, lehetetlen! Nem lehet a szöveget arra használni, sem arra kényszeríteni, hogy azt mondja, amit mi akarunk.

Kezdjük az 1-es számmal! Az 1 egységet, oszthatatlanságot jelent. Halld Izrael, a te Istened az egyetlen! Egyetlen, tehát nincs más rajta kívül, és oszthatatlan. A Jn 17,21-ben Jézus ezt mondja: Atyám, legyenek egyek! Őrizzék meg az egységet egymás között, ne legyen köztük megoszlás.

A 2-es szám általában összehasonlítást, vagy szembenállást fejez ki. Például a sziklára épített ház és a homokra épített ház. Vagy az első Ádám és a második Ádám, vagy a test gyümölcsei és a Lélek gyümölcsei, vagy a világosság és a sötétség. Mindig, amikor két dologról van szó, kicsit el kell túlozni a különbségüket, hogy megkaphassák pontos vegyértéküket, jelentésüket.

A 3-as szám olyan, mint a háromláb, amelyből egyik sem hiányozhat. A teljességet fejezi ki, azt, hogy alkotóelemei közül egyik sem hiányozhat. A 3 ugyanakkor valaminek az intenzitását is kifejezi, vagy teljes befejezettségét. Pl. József és Mária 3 napig keresik Jézust - azaz nagyon keresik őt. Vagy amikor azt halljuk: szent, szent, szent, háromszor, ez felsőfokot fejez ki. A héberben ugyanis alig van felsőfok, azt inkább a háromszori ismétléssel fejezi ki. Pál pedig a három fő erényről szólva felsorolja a hitet, reményt, szeretetet, azért, hogy hangsúlyozza, hogy ez a legfontosabb.

A 4-esről pedig azt mondhatjuk, olyan, mint a négy égtáj, amelyek együtt a teljesség jelentését hordozzák. A Paradicsomból 4 folyó áramlik az egész föld megöntözésére. Az idők végén pedig 4 szél felől gyűlik össze mindenki az ítéletre. Lázár 4 napig halott. Mondhatnánk, nagyon meghalt! Nincs már remény. Épp ez az a helyzet, ahol Jézus cselekszik! Péter Joppéban látomást lát, amelyben egy lepedőféle ereszkedik alá a négy csücskénél megkötözve. A törvény, jól megkötözve, jól lekötözve. Ezt jelenti a 4-es szám: átfogó, teljes egész.

Most pedig lássuk az egyik legismertebb számot: a 7-est! Jelentése teljesség, szinte tökéletesség. Amikor a hétszeres megbocsájtásról, vagy a 7 többszöröséről van szó, ebben a tökéletesség jelentése rejlik. Néhány példa: A szombat a hetedik nap, a tökéletes nap. Jerikó falai hét nap után dőlnek le. János Jelenéseiben hét egyházat szólít meg. Hét áldás van Isten népén Pálnál a Róm 9-ben: örökbefogadás, dicsőség, a szövetségek, a törvény, a kultusz, az ősatyák és a próféciák. Ez a hét. És a 7 többszörösei, ahogyan Máté mondja, aki Jézus családfáját 14-es csoportokba osztja, ezzel szintén a teljesség jelentését akarja kifejezésre juttatni. Ennek a csúcsa az, amikor Jézus azt mondja, nem hétszer kell megbocsátani, hanem 70×7-szer! Ahogyan Isten is megbocsát.

Ha a 7 a tökéletesség száma, akkor a 6-os? Az a tökéletlenség, hiszen 1 még hiányzik. Ennek klasszikusa a 666, ahol háromszor van a 6-os, azaz a legtökéletesebb tökéletlenség, ha lehet ezt mondani! A bibliai gemátriában ez a szám Nérót, a nagy keresztényüldözőt jelenti, a kezdeti egyház üldözőjét.

A 10 a teljes összesség. 10 parancs, 10 csapás, 10 leprás... Ha valamiknek az összességéről van szó, ezt a 10 fejezi ki.

A 12 a teljes struktúrát jelenti. Mert 3 (tökéletesség) × 4 (teljes egység) = 12. Ezért van Jákobnak 12 fia, 12 törzs, 12 apostol és 24 vén, akik az Ó- és Újszövetség együttesét jelentik.

Az 1000, ahogyan mi is használjuk: „Ezerszer mondtam már neked!” - mit jelent? Azt, hogy nagyon nagy szám., megszámlálhatatlan. Így a 10 000 az elképzelhető legeslegnagyobb számot jelenti. A példabeszédben az ember adóssága 10 000 talentum volt, azaz semmiképpen sem tudta volna megfizetni.

Ezzel elérkeztünk az utolsó példához, amely talán a legizgalmasabb is: a híres, nevezetes 144 000 megváltott! De már ismerjük is a szükséges eszközöket: ez a szám 12×12×1000-ből áll össze, azaz teljesség × tökéletesség × megszámlálhatatlanul sok! Hányan üdvözülnek akkor? Beférnének az Azteca Stadionba, vagy a Morumbiba São Paolo-ban? Nem. Mert nem 144 000-ről van szó, és nincs tovább, minden jegy elkelt... Ez egy tökéletesen, megszámlálhatatlanul nagy tömeget jelent! A Bárány vére árán megváltottakat!

Tehát a számok a Bibliában nem számtani értéket jelölnek, hanem jelentésük van, amit tudnunk kell értelmezni. És ha ez a kezünkben van, meg tudjuk találni a mélységben rejlő gazdagságot, amelyet a számok jelentenek Isten Igéjében.

Isten áldása legyen rajtatok! Fusson, terjeden Isten Igéje!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. december
  • obo