Péter árnyéka

Az árnyék gyógyít?
http://www.sxc.hu/photo/422523

Nem értettem azt az igerészt, ahol arról van szó, hogy Péter árnyéka betegeket gyógyított.

A betegeket kivitték az utcákra, hordágyakra és ágyakra rakták őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka érje valamelyiküket, s megszabaduljanak betegségeiktől. Sőt, Jeruzsálem szomszédos városainak néptömege is odaáradt, hozták a betegeket és a tisztátalan lelkektől megszállottakat, s ezek mind meggyógyultak.

(ApCsel 5,15–16)

Az igazság az, hogy ez az elbeszélés nem tetszett, azt kérdetem magamban, miért nem azt mondják el, hogy Simon Péter igehirdetése vagy hite okozott annyi sok gyógyulást. Olyannak tűnt, mintha a mágia vagy a kuruzslás talajára tévedtünk volna, és az árnyékot tartjuk talizmánnak vagy amulettnek, a kafarnaumi halász személyi kultuszát terjesztjük, félreállítva Jézust, aki egyetlen közvetítő Isten és ember között.

De ma reggel, amikor a parkban sétáltam, sütött a reggeli nap és árnyékom elkísért mindenfelé. Akkor kapcsoltam össze ezt a dolgot két igehellyel:

Felkel az igazság napja, ami gyógyulást hoz szárnyain…

(Mal 3,20b)

Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.

(Jn 8,12)

Péter árnyékot vetett, mikor elárasztotta őt fényével az igazság napja, Jézus, aki a világ világossága. Péter csak akkor vetett árnyékot, amikor beragyogta Jézus világossága. Így az őt beragyogó világosság tette árnyékát a gyógyulás csatornájává, de nem forrásává. Nem az ő árnyéka, hanem a világosság, a világ világossága, az igazságosság napja sugarai gyógyították meg a betegeket.

A mi árnyékunk is, mint az a felhő, mely elkísérte a népet a pusztai vándorlás alatt, meggyógyít bármilyen lelki, erkölcsi, pszichés vagy fizikai betegséget, ha beragyog minket az igazságosság napja gyógyító sugaraival. Az Egyház árnyéka gyógyít, amikor az Egyház a világ világosságát sugározza. De ha az emberek más felekezetek és a kuruzslás, babonaság árnyékában keresnek gyógyulást, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon minket magunkat beragyog-e az igazságosság napja, melynek sugarai gyógyulást hoznak. Nem lehet, hogy azért nem gyógyítunk, mert minket nem ragyogott be az igazságosság napja?

Az árnyék önmagában nem gyógyít senkit, hanem az a világosság, mely beragyogja a küldetését teljesítő igehirdetőt.

José H. Prado Flores

Fordította: 

Beke Tünde-Lidia

Eredeti megjelenés: 

2013. november
  • Jóbel