János kurzus Kiskunfélegyházán

Kép: (CC) Public Domain Lebamaja, forrás: https://pixabay.com/photo-1985519/

A kurzusról
Egyszerű szentírási tény: Jézus a tanítványai közül választotta az apostolokat, az őt körbevevő tömegből sohasem.
Ha ez így van, hogyan lehetek én tanítvány?
A kurzus célja, hogy a Jézus tanítványaivá váljunk: olyanokká, akik mindenben hozzá, a Mesterhez akarnak hasonulni: úgy gondolkodni, mint ő, úgy alkotni ítéletet, mint ő, úgy hinni, mint ő, úgy megbocsátani, mint ő, úgy imádkozni, mint ő, úgy evangelizálni, mint ő, úgy szeretni, mint ő, úgy élni, mint ő, úgy halni, mint ő.
Az a legnagyobb megtiszteltetés, ha Jézus meghív tanítványának, mert ő nem tanokra oktat, hanem élni tanít: vele együtt élünk, hogy olyan bensőséges kapcsolatban legyünk vele, mint a kedvelt tanítványa, János, aki keblére hajthatta fejét.

  A kurzus témáiból
 • Jézus terve a tanítványságról;
 • A Mester és a tanítvány kapcsolata;
 • Egy nap Jézussal;
 • A tanítvány hat kapcsolata;
 • Jézus tanítványformálási módszere;
 • A mi küldetésünk…

Kezdés: 

2017. június 24., szombat 17.00 –

Befejezés: 

2017. július 1., szombat 17.00 –

Jelentkezési határidő: 

2017. június 10., szombat

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-24

Új élet Krisztusban kurzus Zalaegerszegen

Kép: (CC) Angela: Heart; forrás: https://www.flickr.com/photos/lhopfan/7031814557/

Az Új élet Krisztusban kurzus egyszerűen csak Jézusról és az örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a kurzuson megtudni Istenről, csak a legfontosabbat.

Kinek szól? Neked,
ha szeretnél keresztény lenni,
ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi keresztény,
ha még nem tudod, miért öröm Jézusnak élni,
ha már nem tudsz Jézusnak örülni,
ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni,
ha lehúz a bűn,
ha nem érted, miért ujjongunk húsvétkor,
ha hited talán kicsiny,
ha Isten Lelke távoli,
ha magányos (keresztény) vagy,
ha még nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel új életet elkezdeni.

Miből áll? A kurzus előadásokból, imákból, rajzokból, énekekből és sok gyakorlatból áll, hogy valósággá váljon, amit hallunk és látunk.

A kurzus témáiból:
Istennek ajándéka van a számodra
Isten: szeret, nem szeret?
Mindig tapasztalom?
Jézus: a húsvét megoldása
Kell-e hinni? Mi az, hogy megtérni, és minek? Miért nevezzük Jézust Úrnak?
Szentlélek: csak hab a tortán?
Közösség és Egyház: hogy megmaradjunk és növekedjünk

Kezdés: 

2017. március 31., péntek 16.30 –

Befejezés: 

2017. április 2., vasárnap 15.00 –

Jelentkezési határidő: 

2017. március 27., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-10

Ászáf kurzus először Szegeden

Fotó: CC0 https://www.pexels.com/photo/vintage-music-white-sound-1791/

A kurzus célja, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely szüntelenül magasztalni akarja az Urat. A kurzus szól mindazokhoz, akik vágynak az Úr szenvedélyesebb dicséretére, tehát nem csak a dicsőítésvezetőket, illetve a dicsőítésben szolgálóknak készült. Hisszük, hogy az a pár nap, amit Isten magasztalásában és imádásában töltünk el, személyes ébredést hoz. Ez a kezdete annak, hogy a Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét, és hatalommal megújítsa az Ő népét!

A kurzus témáiból:

 • Isten megismerése, jelenléte
 • A dicsőítés formái
 • Szabadság a dicsőítésben
 • Dicséret, imádás
 • Hallani és megcselekedni Isten hangját
 • Elhívásunk a dicsőítés
 • A dicsőítés, mint szellemi harc
 • A dicsőítő élete, mint áldozat
 • A szövetség

Kezdés: 

2017. április 7., péntek 18.00 –

Befejezés: 

2017. április 9., vasárnap 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2017. március 31., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-5

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

2. Jézus Isten Igéje

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
2. rész: Jézus Isten Igéje.

Egy napon Isten úgy döntött, megtöri a hallgatást, és közli önmagát minden emberrel.
Ezt hozzávetőlegesen 1800 évvel Krisztus előtt tette meg, amikor megszólította Ábrahámot. Ezt követően pedig a próféták által szólt és a pátriárkák által, valamint eseményeken keresztül. Isten valóban közölni akarta magát az emberrel, sőt, nem csupán közölni, hanem közösségre akart lépni az emberrel. Ezt párbeszédben teszi meg, amelyben nem csak Isten szól, hanem az ember is válaszol neki. Isten emberi szavakkal szólt, az ember pedig a saját szavaival válaszol az önmagát feltáró Istennek, aki közösséget akar az emberrel. Összefoglalva: ez a Szentírás!

Emmausz kurzus Kiskunfélegyházán

Forrás: (CC) https://www.pexels.com/photo/stainless-steel-microphone-162044/

Az Istennel való találkozásból és a vele való megismerkedésből fakad a boldog élet.

Istent meg lehet ismerni. Ő nem egy hallgatag valaki, hanem egy beszédes személy, akinek van mondanivalója. Életadó mondanivalója. Hallod, hogy Isten beszél hozzád? Jézus Isten hozzánk intézett szava. Az Emmausz kurzus megismerkedés Isten szavával – Isten Igéjével –, hogy életet adjon számunkra az olvasása, hallgatása, követése, életre váltása által.

A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől Emmauszig vezető utat, hogy nekünk is lángra gyúljon a szívünk Isten Igéjének tüzétől.

Ez a kurzus megváltoztatja a kapcsolatunkat az Igével. Ha még nem olvasod naponta, vagy ha úgy érzed, nem érted, amit olvasol, vagy nem ismered eléggé az Igét, gyere el! Várunk! Isten Igéje ezen a kurzuson a te szívedet is lángra tudja gyújtani, mivel hordozza Istent.

A kurzus témáiból:

 • Az emmauszi út
 • Az Ige hét képe
 • Az Ige hét hatása
 • Szövetségkötés az Igével
 • Izrael zsinagógája
 • Emmauszi Eucharisztia

Kezdés: 

2017. április 28., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2017. április 30., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2017. április 9., vasárnap

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-23

Fotók a szőregi Emmausz kurzusról

Most fejeztük be az első Emmausz kurzust Szeged-Szőregen, Nagy Robi plébános barátunk szolgálati helyén. Az őszi Új élet kurzus után alakult közösség vett rajta részt, néhány vendéggel. Sajnos nem is tudtunk mindenkit fogadni, mert egyszerűen nem fértünk be a terembe. A kurzuson sok megdöbbentő pillanat történt, amikor Isten jelenléte vagy szava megérintett bennünket. Itt valahogy megértettük, hogy minden nap kell vetni, hogy legyen mit aratni; a fényt pedig újra kell gyújtani. Megjött az érzés...

Újra Álomlátó József kurzus!

(CC) Forrás: https://www.pexels.com/photo/silhouette-man-person-stars-12567/

A kurzusról
Ez a kurzus nem csupán kurzus, inkább álom, éveken át álmodott álom. Azokhoz szól, akik vágyakkal, álmokkal telve várják, de szól a kiábrándultakhoz is, akik a csalódástól és újabb rémálmoktól való félelmükben már felhagytak az álmodozással. A kurzuson Jákob fia, József, az álomlátó tárja fel életének titkát: álmai mozgatták, és még a legnagyobb megpróbáltatások sem oszlatták szét álmait. Így Isten általa mentette át ígéretét a jövő nemzedékei számára.
Ezen a kurzuson az élet és a szolgálat okozta sérüléseink gyógyulnak. Nem csupán behegednek, és nem csak fájdalomcsillapítást kapunk, itt ennél többről van szó: a múlt sebeit igazgyöngyökké alakítjuk át. Ehhez Isten nem mások közbenjáró imáját fogja eszközül használni, gyógyulásunk itt saját magunkon múlik: a gyógyszer maga Isten Igéje!
Anélkül, hogy elszakadnánk gyökereinktől és múltunktól, és nyitottan a jövő felé, álmokkal telve, megtanulunk a saját élettörténetünkben megtalált összhangban élni jelenünket.

Kezdés: 

2017. március 17., péntek 18.00 –

Befejezés: 

2017. március 19., vasárnap 15.00 –

Jelentkezési határidő: 

2017. március 12., vasárnap

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-3

Új élet Krisztusban kurzus Újpesten

Fotó: CC0 https://pixabay.com/photo-1738431/

Az Új élet Krisztusban semmi mást nem lehet megtudni Istenről, csak a legfontosabbat.

Kiknek szól? Neked, ha még vagy már nem tudsz Jézusnak örülni, ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni, ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor, ha hited még gyenge ha Isten Lelke távoli, ha magányos (keresztény) vagy, és szeretnél Istennel új életet elkezdeni.

Miből áll? Előadásokból, imákból, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy valósággá váljon benned, amiről szól a kurzus.

A kurzus témáiból:

 • Istennek ajándéka van számodra Atyánk: Mikor szeret engem?
 • Miért nem mindig tapasztalom?
 • Jézus: a teljes megoldás?
 • Mi a hit és a megtérés? Hol a helye az életemben?
 • Szentlélek: Az erő Lelke?
 • Az Egyház mint közösség: hogy tovább növekedjünk.

Kezdés: 

2017. március 17., péntek 17.30 –

Befejezés: 

2017. március 19., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2017. március 5., vasárnap

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-14

III. EURÓPAI SZENT ANDRÁS SZEMINÁRIUM

Fotó: CC0 http://freelyphotos.com/bible-study-15/

A szemináriumot Magyarországon, Pannonhalmán, a hegytetőn tartjuk 2017. augusztus 9. és 13. között. A programot az Iskola alapítója, a mexikói José H. Prado Flores fogja vezetni, előadótársa Ângela Chineze lesz Brazíliából. A kurzus címe: A Biblia értelmezése. Ez új kurzus a képzési programunk 3. lépcsőjéből – tehát mindannyiunknak meg kell ismernünk, hogy aztán tarthassuk, hogy beteljesíthessük küldetésünket: az evangelizátorképzést!

Vendégeinket várjuk Olaszországból, Lengyelországból, Romániából (Erdélyből), Ukrajnából (Kárpátaljáról is), Németországból, Spanyolországból, Portugáliából, Hollandiából, Dániából, Skóciából, Franciaországból, Belgiumból, Ausztriából, Szlovákiából (Felvidékről is), Csehországból, Bulgáriából, Szerbiából (Vajdaságból), Görögországból. Mintegy 250 vendéget várunk.

A konferencia további információi és a jelentkezés a saintandrew.eu oldalon.

Kezdés: 

2017. augusztus 9., szerda 12.00 –

Befejezés: 

2017. augusztus 13., vasárnap 14.00 –

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-15

Új élet kurzus Hódmezővásárhelyen

Frissítés: 

2017. febr. 21.: Figyelem, a kurzus költsége csökkent: a Szeretetegységben Alapítvány támogatásának köszönhetően egységesen (bejárósan vagy szállással együtt) 6000 Ft. Használjátok ki a lehetőséget!

Fotó: CC0 https://www.pexels.com/photo/no-person-still-life-card-desktop-104966/

Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről és a Te életedről szól, amit az Ő gondviselő szeretetével eltervezett. Nem fogsz ezen a kurzuson semmi mást megtudni Istenről, csak a legfontosabbat. Ha kereszténynek tartod magad, mégsem elégedsz meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel; ha jobban meg akarod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd fedezni, milyen örömöt ad ő az életedbe; ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha gyengének látod a hited; ha szeretnéd megtudni, mit jelent találkozni Isten Lelkével; ha magányos vagy keresztényként is; ha még nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni, ez a kurzus neked szól.

Ezen a hétvégén Istennel együtt járva tapasztalhatod meg előadásokon, imán, énekeken, gyakorlatokon, a közösen megtapasztaltakon keresztül, miről is szól ez a kurzus.

Gyere el, ha szeretnéd megtudni: Milyen ajándékot szánt Isten a számodra? Isten valóban gyermekeként szeret? Miért nem tapasztalod mindig ezt? Jézus a Te Megváltód? Miért fontos a hited? Mi jelent a megtérés? Miért Úr Jézus? Ki az a Szentlélek? Miért lényeges a szerepe az életedben a közösségednek és az Egyháznak?

Kezdés: 

2017. március 10., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2017. március 12., vasárnap 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2017. március 5., vasárnap

Iktatószám/Azonosító: 

HU-17-9

Oldalak