Tanuló

Tanuló iskolaközösség az,
a) amely a nyilvántartásban legalább 1 éve szerepel,
b) amely rendszeresen szervez iskolaközösségi alkalmakat,
c) amely legalább 8 taggal rendelkezik, amelyből legalább 2 fő tanítóként szolgál,
d) amelyben a tagok fele részt vett a képzési program minimum 3 rendes kurzusán, valamint 1 munkatársi képzésen,
e) amely a mentor igazgatásával legalább egy kurzust megtartott,
f) amely magánalapítás esetén kapcsolódik valamely meglévő egyházi valósághoz, különösen plébániához, egyházmegyéhez, rendhez, mozgalomhoz, közösséghez,
g) amely rendelkezik állandó székhellyel, és
h) amely teljesítette az iskolaközösség létrejöttéhez szükséges adminisztrációt.

Az 1. bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feltétel alól 3 minősítés alkalmával felmentést adhat az illetékes nemzeti iroda.

A minősítés megszerzésekor a mentor kötelessége 2 évre kinevezi egy vezetőt. Ezzel a mentor megbízatása megszűnik.

A Tanuló iskolaközösség
a) az Iskola részének mondhatja magát „ad experimentum”,
b) engedélyt kap az illetékes nemzeti irodától az Iskola emblémájának használatára a saját iskolaközösség neve nélkül,
c) tagjai megkapják az „evangelizátor keresztje” kitűzőt, mely az Iskola tagjaként azonosítja őket,
d) saját kurzust hirdethet meg, melynek igazgatója közülük is kikerülhet,
e) a mentor által kinevezett vezető mandátumának lejárta után önállóan mutathat be vezetőt.

Az illetékes nemzeti iroda a „Tanuló iskolaközösség” cím elismeréseként külön oklevelet ad át az iskolaközösség számára.

(Alapokmány 59. cikk)

Nemzetközi Logisztika szerint: „1. alapszintű”