Üdvösségtörténet kurzus - Ménfőcsanak

Ég és föld között

Az ég és a föld között zajlik a legizgalmasabb történet, az Üdvösség története!

Ez a történet Rólad szól, a Te életed története!

Ha választ szeretnél kapni életed nagy kérdéseire, ha szeretnéd megtapasztalni Istenünk igazságának, Igéjének gyógyító erejét, miközben feltárul előtted az Ó- és az Újszövetség drámája,

akkor találkozzunk július 28.-án csütörtökön, 17:00-kor Ménfőcsanakon!

Az egyházi hagyomány a IV. eucharisztikus imában nagyon szépen foglalja össze ezt:

 • Magasztalunk Téged, Szentséges Atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad.
 • A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak Neked, a Teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen.
 • Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában.
 • Mindenkinek irgalmasan a segítségére siettél, hogy aki Téged keres, Rád találjon.
 • Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget.
 • Úgy szeretted a világot, Szentséges Atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, Üdvözítőt küldtél nekünk: egyszülött Fiadat.
 • Megtestesült a Szentlélek erejéből, születet Szűz Máriától, és közöttünk élt: mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve.
 • Örömhírt hozott: üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak.
 • Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet.
 • És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte Tőled, Atyánk, a híveknek első ajándékul a Szentlelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen.

Letölthető szórólap: 

Meghívó az éves programon (pdf)

Kurzusigazgató: 

Csiszér László

Koordinátor: 

Beke Tünde Lídia

Team további tagjai: 

Beke Tünde Lídia, Lesták Zoltán

Kezdés: 

2005. július 28., csütörtök 17.00 –

Befejezés: 

2005. augusztus 3., szerda 14.00 –

Helyszín: 

Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

Hozzájárulás: 

15 500 Ft, amely tartalmazza a szállás, étkezési és szervezési költségeket.

Jelentkezés és kapcsolat: 

Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

Jelentkezési határidő: 

2005. július 8., péntek

Jelentkezési lap: 

Hozz magaddal: 

Teljes Szentírást
(lehetőleg a Szent Jeromos Társulat féle Káldi Neovulgáta fordítást)
A hangszered
(persze, ha van)

További információk: 

A kurzus az Szent András Iskola Dabar (Isten Igéjéről szóló) sorozatának a III. része. Ezek közé tartozik az Emmausz kurzus, a Jézus kurzus is.
(Nem feltételei a jelentkezésnek)

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-4
 • charisz

Hozzászólások

időpont

Bocsi, de az én naptáramban a július 28-a az csütörtök ;o)No sebaj, azért megyünk! sm