Az Ige világosság a reménytelen sötétségben

Kedves Testvérek!

A Szent András Evangelizációs Iskola Üdvösségtörténet kurzusán voltunk. Nagyon mély, ugyanakkor rendkívül intenzív.

Ott volt a húgom és a Betti szülei és a bátyja is a feleségével. Kb. 60-an voltunk. 60 embert nem könnyű terelgetni, de sikerült szépen megoldania a teamnek.

Fontos üzenetei ennek a lelki gyakorlatnak:

ISTEN Igéje mindig él, nem tér vissza úgy, hogy ne cselekedné meg azt, amiért küldték. Azaz ha beengedjük a szívünkbe, akkor ott élet lesz.

Az IGE világosság, azaz nincs olyan sötét helyzet, amelyben ne adna reményt, amelyből ne vezetne ki.

Az üdvösségtörténetnek két fő része van:

  1. ISTEN cselekszik (terve, akarata van),
  2. a te válaszod (mint szabad ember).

Az ember válasza térben és időben bontakozik ki. Pl. amikor visszatekintünk az életünk bizonyos szakaszára akkor már nagyon világosan látjuk, hogy milyen egyszerű lett volna minden, ha az ISTENRE hallgatok és Benne keresem a választ.

Az üdvösségtörténetnek két sajátos eleme van:

  1. az események nem csak véletlenszerűen követik egymást,
  2. csakis a hit által működik. Minden helyzetben van valami több, csak túl kell rajta látni.

Pl. ha van egy rossz, nehéz helyzet az életedben, akkor hajlamos vagy csak azt szemlélni, csak azt látni. De a hit szemével nézve elkezd megvilágosodni az a helyzet és a szíved megkönnyebbül.

ISTEN felhasználja a te üdvösségedhez a neked a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetet is! Olvasd a Szentírást és fel fogod fedezni, hogy a te életed is megtalálható benne. A te nehézségeidet már nagyon sokan átélték. Ott vannak benne a te sóhajaid, vágyaid. Ott vannak benne a te hazugságaid, botrányaid, félelmeid.

Sokszor halljuk sőt talán mi magunk is így gondolkodunk: Ha csak még egyszer újra csinálhatnám... Akkor már tudnám, hogy mit kell tennem... Azonban ISTEN nem eltüntetni akarja a dolgokat az életedből, hanem mint egy lehangolt gitár húrjait be szeretné hangolni. Az Ő tervéhez szeretné hangolni.

Éljünk úgy hogy engedjük meg neki, hogy behangoljon bennünket!!!

Vizsgáljuk meg a teremtést. Keressük és kutassuk, hogyan cselekszik az ISTEN! Kezdetben káosz volt. ISTEN szólt! Azaz akkor jött el a kellő pillanat, hogy megszólaljon. Előtte Ő várt a kellő időre. Először ISTEN mindent a nevén nevez. A névadás ISTEN hatalmát jelenti. Nézzük meg mit tesz a sötétséggel, ami mint tudjuk ott volt a káoszban! Nem szünteti meg, hanem felhasználja! Belehelyezi az éjszakába!!!

Testvérek ugye milyen csodálatos az ISTEN? A te sötétségedet is fel tudja használni!!!

Ezután ISTEN rendet tesz. Elválasztja azokat a dolgokat, amelyek nem tartoznak egybe.

Aztán megteremti az embert. Férfinak és nőnek. Az ember az Isten képmása. Csak az ember az ISTEN képmása!!! Az embert az ISTEN az Édenkertbe helyezi. Itt nem volt tápláléklánc. Zöldségekkel és növényekkel etette az embert. Az ISTEN átadta az embernek a teremtett világot, hogy művelje és őrizze meg. (Ter 2,15) Azaz hogy az ember szeretettel szolgálja a teremtett világot. Hatalmat is adott ISTEN az embernek a teremtett világ felett. Mintegy azt mondva ezzel: Folytasd te a munkát!

Isten látta, hogy amit alkotott az jó! Sőt nagyon jó! Nagyon nagyon jó! ISTEN tökéleteset teremtett! Ő csak tökéleteset tud teremteni.

Vizsgáljuk meg a mi életünket! Mit látunk? Milyen a saját életünk? Milyen a világ körülöttünk? Rend van és harmónia? Sajnos nem. Ez a bűn következménye. Éva bűne nem az, hogy levette az almát, hanem az, hogy nem bízott az ISTEN szavában. ISTEN azt mondta, hogy neked az a jó, ha nem eszel a fáról! Aztán jött a félelem és elbújt Ádám és Éva. Hátat fordítottak ISTENNEK. Felborult a harmónia. Nemde így van ez a te életedben is? Elég kilátástalannak tűnik a helyzet.

Azonban ISTEN kezébe veszi az elhangolódott gitárt (a mi életünket) és elkezdi behangolni. Nem letépi a húrokat, hanem behangol!!! Hogy úgy tudjon szólni a gitár mint kezdetben. ISTEN nem hagyta magára az embert bukása után, hanem keresi!!! „Hol vagy?” (Ter 3,9) Sőt bőrköntöst készített nekik ISTEN, felöltöztette őket. (Ter 3,21)

Látjuk mennyire szeret bennünket az ISTEN? Az elbujkáló, bűnbe esett embert, aki fügefalevelekkel próbálták eltakarni mezítelenségüket, felöltözteti!!! Dicsőség neki érte!!!

Aztán ISTEN megátkozta a kígyót! „Mivel ezt tetted, légy átkozott minden állat és földi vad között; a hasadon járj, és port egyél életed minden napján! Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”

Hű. Bizony nagy hatással vannak rám ezek a szavak!!! Már itt ígéretet kap az ember!!! ISTEN nem mondott le róla!!! ISTEN nem mondott le rólad!!! Mint tudjuk JÉZUS az, aki széttiporja a kígyó fejét!!!

Álljunk meg egy pillanatra! Szerinted a te életed zenéje tisztán cseng az ISTEN előtt? Vagy be kell fognia a fülét? De hidd el: NEM HAGY MAGADRA!!! Sőt Ő készít neked ruhát! Fontos. hogy felismerjük a rosszat az életünkben és, hogy az értelmet nyerjen, hogy ISTEN értelmessé tegye!!!

ISTEN nem szüntette meg a gitárt, hanem megígérte a megváltást!!!

Felmerülhet a kérdés: ISTEN miért nem szüntette meg a bűnt? „"Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a bűn halált hozva uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre a mi URUNK, JÉZUS KRISZTUS által.” (Róm 5,20-21)

Ha nem lett volna oly nagy a bűn, nem lenne oly csodálatos a megváltónk.

ISTEN áldjon meg Benneteket!

Betti és Laci

  • kisslaszlo