1% – 2008 május 20.

Mindenki, aki személyi jövedelemadót (SZJA) fizet, felajánlhatja adója 1%-át egy közhasznú civil szervezetnek, további 1%-át egy egyháznak. Ez az odafigyelésen túl semmibe sem kerül.

A Szent András Evangelizációs Alapítvány még nem tudja fogadni az 1%-ot. Kérjük, adóbevallásakor gondoljon ránk, adja 1%-át valamely egyházmegyei iskolánk alapítványának:

Pannonhalmi Területi Apátság
A kedvezményezett neve: Evangelizáció 2000 Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 18525948-1-08
Pécsi Egyházmegye
A kedvezményezett neve: MOHA a Rászorulókért Közhasznú Alapítvány
A kedvezményezett adószáma: 18321823-1-02
Szeged-Csanádi Egyházmegye
A kedvezményezett neve: Szeretetben és Egységben Katolikus Alapítvány, Szeged
A kedvezményezett adószáma: 18464427-2-06

Kényelmesebbeknek előre kitöltött rendelkező nyilatkozat letölthető innen. A lapon szerepel a Katolikus Egyház és a 3 alapítvány lapocskája. Kérjük, a kívántakat (egy egyház és egy civil szervezet) vágja ki!

Tudnivalók

2008-ban az alábbi időpontok és szabályok érvényesek az SZJA 1%-ok felajánlásánál:

  • Egységesítésre kerül a rendelkező nyilatkozatok benyújtási határideje. A határidő egységesen minden adómegállapítási mód esetén az önadózó adóbevallásának benyújtására – az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott – határidőhöz igazodik. Ez a jelenleg hatályos szabályok szerint május 20.
  • A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) az eddigiektől eltérően ezentúl lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttathatja a meghatározott határidőig (május 20) az adóhatóságnak, ha nem küldte volna el az adóbevallásával együtt.
  • A borítékos rendszer mellett megjelenik egy új nyilatkozási forma is: a személyi jövedelemadó bevallásával együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező „perforált” íven is lehet nyilatkozni (külön-külön nyilatkozat van a két különböző 1%-nak), melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén, az adózónak nem kell letépnie és külön borítékba helyeznie!
  • Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve legkésőbb 10 nappal a határidő (május 20) előtt, tehát május 10-ig eljuttathatja a munkáltatóhoz.

FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Bővebb tudnivalók a nonprofit.hu oldalon.

  • Jóbel