Bandifi REBOOT 2017

Bandifi REBOOT 2017

Itt az idő újrakezdeni a fiatalok Szent Andrását! Az első sorozat tapasztalatai alapján újraindítjuk a Bandifit. Ehhez toborzunk a Szent András környékéről olyan fiatal felnőtteket (hallgatókat és dolgozókat egyaránt), akikkel már az előző ciklus alatt is megismerkedtünk, akik valamelyest felkészültnek érzik magukat és akiket Isten hív ebbe. Nem árulunk zsákbamacskát, alább igyekszünk világosan megfogalmazni, hogy mi lesz a Bandifi 2017 projekt, miben azonos és miben lesz új a régihez képest és ehhez tartani is fogjunk magunkat. Várunk szeretettel és reménnyel minden érdeklődőt a Bandifi 2017 projektindítóra 2017. szeptember 8-án, pénteken este 6 órára a budapesti Szent András Irodába. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178, C lp., 170-es csengő)

Mi volt a Bandifi?

Az „Ifjúsági Szent András” projektet a Szent András Tanács 2012. januárjában indította el és Sidó Évát hívta meg ennek vezetőjéül. Az elindítása mögötti motiváció fakadt abból a helyzetből, hogy a fiatalságra – a szolgálatukra és az iskolában való részvételükre – nem volt megelőzőleg világos stratégiánk, valamint abból a felhívásból, amit a nemzetközi iskola „San András Jovenes” (Fiatal Szent András) címmel akkoriban indított el. Hamarosan a projekt Bandifi néven lett ismert és kialakította a saját arcát elsősorban a tinédzsereket szolgálva, önálló kurzusokat és lelkigyakorlatokat tartva, némileg sajátos módszertant alkalmazva. Megjelent önállóan és együttműködési projektekben is (Lelkes Tréning, Ifi-sziget). A projekt sok termést hozott, amiért hálásak vagyunk: ezek között vannak tőlünk már függetlenül működő szolgálatok, csoportok, és vannak amelyeket nekünk kell megőriznünk, vagy a helyüket megtalálnunk. A sok termés mellett ugyanakkor az eredeti célkitűzések elhomályosultak benne, ezért indítjuk újra a projektet.

Mi a Bandifi 2017?

A Bandifi 2017 alapgondolata továbbra is a „fiatalok evangelizálnak fiatalokat”. A Bandifi 2017 lényege, hogy a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusait fiataloknak (18. éven felülieknek) fiatalosan fiatalok tartsák, ezekkel evangelizáljanak fiatalokat és segítsék a növekedésben az ilyen korosztályú közösségeket.

A Szent András Ev. Isk. kurzusait fiatalosan • A Bandifi 2017 a Szent András Evangelizációs Iskola része és a kurzusrepertoára az iskoláéval egyezik meg, nem lesz saját kurzusa. Vagyis a Bandifi szolgálata is az Új élet kurzussal kezdődik és az iskola minden kurzusát tarthatja. A „fiatalosan” azt jelenti, hogy a fiatalokhoz kell alakítania a kurzust (ahogy minden esetben a résztvevőkhöz kell igazítani), továbbá a fiatalok életritmusához kell alakítani a kurzus időbeosztását és keretét.

Fiataloknak • A Bandifi 2017 elsősorban a 18. éven felüli fiatalokat szolgálja („fiatal felnőttek”): tanulókat, hallgatókat, dolgozókat, akik még a fiatalság életstílusában élnek. A cél, hogy fiatalokból álló közösségek jöjjenek létre az evangelizáció nyomán és ezek fel legyenek készítve az evangelizációra. A Bandifi szolgálati területei elsősorban tehát az egyetemi városok, egyetemi lelkészségek, meglévő fiatal felnőttek közösségei. A stratégiai partnereit is itt kell keresnie. Tinédzserekkel csak érintőlegesen foglalkozik ezután a Bandifi a nekik való választható kurzusokkal, vagy speciális, rövid lelkigyakorlatokkal.

Fiatalok (és a stratégia) • A Bandifi ereje abban áll, hogy a fiatal felnőttek evangelizálják a fiatal felnőtteket. Ehhez most először új munkatársakat kell toborozzunk fiatal felnőttekből. Ha ilyenből kevés gyűlik össze először, akkor idősebbekkel indítjuk el és az első mérföldkő az lesz, hogy legyen egy főleg 30 év alattiakból álló szolgálatra kész csapat. Az eredeti, indítási stratégia ugyanis ez volt: (mindig) legyen fiatalabb generáció a Szent Andrásban, akik előbb a saját korosztályukat, a fiatalokat evangelizálják, majd ahogy maguk is felnőnek, utána egyre inkább már a felnőtteket, átadván a fiatalokat az új generációnak. Ehhez azonban szükséges, hogy ne legyen távol a Bandifi és a „felnőtt” Szent András, sem szolgálatban, sem szokásokban, sem szervezetileg, hogy ne legyen nehéz továbblépni a fiatal csapatból az idősebb felé, ne kelljen újratanulni a dolgokat. Ezért stratégiailag a fókuszt a 18 év felettiekre helyezzük, akik felé az Iskola meglévő, saját kurzusaival szolgálunk.

Mi lesz a Bandifi saját kurzusaival? Pepe visszavonta az arra vonatkozó kísérletező engedélyt, hogy a Bandifinek önálló kurzusrepertoára legyen, a kísérlet lezárult, újat tehát nem írunk. A meglévő, és az Éva által nekünk is itt hagyott, befejezett (vázlattal bíró) és az iskolába illeszkedő kurzusok bekerülnek a válaszható kurzusok közé. Ilyen csak egy van. A nálunk maradt többi anyagot forrásként lehet majd használni speciális, rövid lelkigyakorlatokhoz. A többiekre nem kaptunk engedélyt Évától. A választható kurzusokat tehát az egész iskola tarthatja ezután, ha valamilyen különleges igény merül fel, de nem ezek lesznek a középpontban. Név szerint:

 • Válaszható kurzussá lesz (az első lépcsőben):
  • Legyél igazi (van vázlat)
 • Forrásanyag:
  • Evangelizáció (fél vázlat van, de a kurzus duplikátum az iskolában)
  • Játékszerepek a párkapcsolatban (fél vázlat van, de nem illeszkedik az iskolába)
  • Kincskeresés (nincs vázlat, de van leírás)
  • Látható Láthatatlan (nincs vázlat, de van leírás)
 • Kikerült az iskolából (nem maradt nálunk a kurzus, vagy annak tartási jog):
  • Alapok
  • Karizmák
  • Szellemi harc
  • Dávid győzelmének titka
  • Vízió
  • Az Egyház kincsei (van vázlat, 2016)
  • On-line Istennel
  • Koktél (van vázlat, 2014)

Iskolai lelkigyakorlatok és rekollekciók • Megértjük a katolikus iskolák azon igényét, hogy tanítási időben szeretnének lelkigyakorlatokat tartani a diákjaiknak, de a Bandifi 2017 erre nem tud válaszolni, mivel a tagjai tanuló, hallgató fiatalok vagy már dolgozók. Tanulókkal, hallgatókkal iskolai időben nem fogunk többé lelkigyakorlatokat tartani, mivel egyszerűen nem helyes. Hétvégi és nyári kurzusokra, lelkigyakorlatokra fogunk koncentrálni. Ha az iskolák létrehoznak az ausztrál üzleti modell szerint egy alapot erre a célra, akkor segíthetünk egy erre specializált szolgálat kialakításában.

Mi lesz az iskolaközösséggel, ki lesz a vezető, hol lesz a helye az Iskolában? A projektnek nincs kijelölt vezetője. A megalakuló csapat fog vezetőt választani magának az Iskola rendje szerint. A régi Bandifi iskolaközösség megszűnik és újjáalakul. Lesz egy speciális „Bandifi iskolaközösség” azok számára, akik vezetik és előmozdítják az egész országban ezt a kezdeményezést, de a Bandifi nem csak ebből áll majd. Hanem minden létező iskolaközösség felszólítást kap arra, hogy keressen új, fiatal tagokat, vegye fel a csapatba, nevelje őket és evangelizáljanak tudatosan fiatalokat is, tartsanak speciálisan fiatalok számára is kurzusokat.

Mi marad 18 év alatt? A középiskolás korosztálynak marad „Az Evangélium 7 fiatalja” és a „Legyél igazi!” kurzusok. Ennél rövidebb intervallumra forrásként felhasználható anyagokból lehet egyedi lelkigyakorlatokat készíteni.

CsatolmányMéret
PDF ikon Bandifi REBOOT 2017 felhívás (PDF)277.19 KB
 • bubu