Emlékezés Boti atya halálának első évfordulóján

Botond atya Pannonhalmán tanított a bencés gimnáziumban. Hatvan éves korában a Ménfőcsanaki plébániára ment plébánosnak. Itt felújította a plébánia épületét, lelkigyakorlatos házzá alakította, és megújította a község lelki életét.

Botond atya a lelkesedés papja volt. A gyóntatás és lelki vezetés különleges karizmájával volt megáldva. Sok-sok ember gyűlt köréje. Rendszeresek lettek a lelkigyakorlatok és Szentlélek szemináriumok.

A Karizmatikus Megújulással az 1980-as években találkozott. Volt Rómában, Berlinben és Linzben Katolikus Karizmatikus találkozón. A Szentlélek keresztségben 1982 decemberében részesült. A kezdetektől tagja volt a Karizmatikus Országos Tanácsnak, amíg egészsége bírta. Ezután még lelkesebb, az egész világ minden emberét magához ölelő és Jézushoz vivő ember vált belőle. II. János Pál pápa kijelentése Európa és a világ kereszténnyé válásáról egészen magával ragadta, úgy, hogy nem tudott másról beszélni, mint hogy: „Európát és a világot evangelizálni kell!” És hogy mi még egy keresztény Magyarországot is szeretnénk adni Jézusnak. Botond atyában tovább égett az evangelizálás vágya, és megszületett a terv: legyen Csanakon egy evangelizációs centrum!

1994-ben és 95-ben egy-egy magyar-erdélyi csoport részt vett 1-1 hónapig a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusain Rómában. A Centrum felépült, tele lett emberekkel, sokan kiképződtek itt az Evangélium szolgálatára. Jöttek határainkon belülről és kívülről. És Botond atya lelkesen részt vett mindenben. Akkor is, amikor szívinfarktust kapott. Egy kis csoporttal rendszeresen járta evangelizálva a magyarországi és határon túli településeket. Mindenkinek hirdette: Nincs jobb evangelizációs módszer a Szent András Iskoláénál, mindenhova el kell juttatni!

Botond atya haláláig a Szent András Evangelizációs Iskola alapító tagja volt. Gyémántmiséjét tolókocsiban celebrálta. A Pannonhalmi Bazilika tele volt testvérekkel. És ő mindet egyenként megáldotta, a régi fáradhatatlanságával és lelkesedésével. Napok múlva is a találkozások öröméről beszélt.

Az elmúlt évben, 2018 húsvét vasárnap estéjén hívta őt magához az Úr, Akit egész életében hűségesen és nagy szeretettel szolgált. Sokan kísértük el őt utolsó útjára.

ISTEN SZERET TÉGED! Ezt mondta bátorításul mindenkinek ragyogó mosollyal, és ezt üzeni ma egyenként mindannyiunknak.

Győr, 2019. március 12.
Maros Ildikó SSS

  • obo