II. János Pál pápa üdvözlete

II. János Pál Pápa levele

Vatikán, 2000. január. 31.

Őszentsége II. János Pál Pápa,

szívélyes üdvözletét küldi a „Kérügma, Karizma, Koinónia” nemzetközi szeminárium résztvevőinek, amely Guadalajárában kerül megrendezésre a Szent András Iskola szervezésében, és bíztatja az iskola vezetőit és számos tagját, hogy nyissák meg szívüket a Mennyei Atya szeretete előtt, hogy megmaradjanak a felvállalt úton, és őrizzék meg szentlélek ajándékai általi megvilágosodás állapotát, állhatatos tanújaként Jézus Krisztus megváltó üzenetének, résztvevén az apostolokhoz hasonlóan egy emberibb és emberhez méltóbb világ létrehozásában.

Ugyanakkor a Pápa arra buzdítja önöket, hogy segítsék elő, hogy Jézus születésének 2000. évfordulója igazi tavaszt jelentsen a keresztény életben, egy lendületes döntést adván az új evangelizáció feladata mellett „minden hívőben igazi, heves vágyat ébresztvén a szentségre, erős vágyat a megtérésre és a személyes megújulásra, egy mindig egyre mélyebb imádságos légkörben, és a felebarát iránti szolidaritás és befogadás légkörében, különösen a leginkább szükséget szenvedők esetében” (TMA, 42). Ugyanakkor a Pápa emlékezteti önöket arra, hogy a világiak arra hivatottak, hogy megtestesítsék a mély evangéliumi értékeket, úgy mint a könyörület, a megbocsátás, a becsületesség és a tiszta szív (Ecclesia in America, 44), és hív az az egyházi egység táplálására és fenntartására tanúbizonyságként mások előtt, követvén „magának Jézusnak a tanításait, aki kinyilatkoztatta a tanítványainak Vele és egymás közötti titokzatos egységét” (Christifideles laici, 12).

Ezekkel a buzgó vágyakkal a Szent Atya kéri a Szentlelket a Guadalupei Szűzanya közbenjárásával, hogy úgy mint egy új Pünkösdben, halmozza el bőséges gyümölcsivel ennek a Szemináriumnak a munkáját és a résztvevőket apostoli áldásban részesíti.

Mons. Pedro López Quintana
ülnök

  • Jóbel