Képzés: Kurzusok három szinten

A 4 fő kurzus ki van emelve, és mindhárom szinten további kurzusok találhatók, amelyek a fő célokat elmélyítik, részletezik és továbbfejlesztik:

I. Hogy a megkeresztelt tanú és tanítvány legyen.

 • Új élet Krisztusban kurzus tanúvá válni 20 óra

  Az első igehirdetés (kérügma) egy új módon előadva.

  Isten megmentését megtapasztalni a meghalt és feltámadt Jézussal való személyes találkozásban.

 • János kurzus tanítvánnyá válni 60 óra

  A tanítványság, a meghívás, és a Jézushoz hasonlóvá válás útja.

  Jézus tanítványává válni. Egyetlen és kizárólagos Mesterként követni. Vele élni és élni tanulni tőle.

 • Emmausz kurzus lángolni az Ige hallgatásától 20 óra

  Isten Igéje bemutatkozik a számunkra a maga egyszerűségében és erejében, és hatással lesz ránk. Hallgatva az Igét lángra lobban a szívünk.

 • Jézus kurzus Jézust megismerni 50 óra

  Jézust, a Mestert szeretni, követni akkor lehet, ha megismerjük Őt. Négy jó barátunk visz hozzá el: négy különböző személy, a négy evangélista.

 • Üdvtörténet kurzus Isten üdvtervében járni 50 óra

  Istennek van terve a világról, ahogy a mi egyéni életünkről is. Az Igéből föltárul mindez: nem csak élettörténetünk van, hanem üdvtörténetünk is.

 • Isten Országa kurzus közösségben élni 50 óra

  Isten Országa – vagyis a kisközösségeink – a hegyre épült város, amely olyan vonzó, hogy mások is csatlakozni akarnak hozzá. Ez nem utópia. Jézus ezért jött, és ezt hagyta ránk: a körülötte kialakult közösséget.

II. Hogy a tanítvány evangelizátor legyen.

 • Pál kurzus evangelizátorrá válni 80 óra

  A kérügma – vagyis az üdvösséghozó jó hír – hirdetése ismerőseinknek és idegeneknek, vallásosoknak és nem vallásosoknak, spontán és szervezett szituációkban. Elmélet és gyakorlat.

  Az örömhír a maga egyszerűségében képes átalakítani az életeket: Jézus Krisztus meghalt értem, de harmadnapra feltámadt és él, megnyitva az utat Istenhez! Megtanuljuk magát a kérügmát, majd annak kreatív és hatékony hirdetését a mai világban.

 • (Dániel kurzus) evangelizátorként imádkozni 20 óra

  Az evangelizátor úgy indul misszióba, hogy már győzött.

 • Timóteus kurzus sajáttá tenni az Igét 30 óra

  Az evangelizátor a Bibliáját praktikusan felkészíti a misszióra.

 • Pünkösd kurzus hatalommal evangelizálni 50 óra

  A Szentlélek az evangelizáció főhőse, ő térít meg. Csak Vele párban, az Ő nagy erejével érdemes evangelizálni.

 • Lukács kurzus megszilárdítani a hitet 40 óra

  A katolikus hitünkről válaszokat kell adnunk az evangelizáció során a hamis tanításokkal szemben.

 • Bevezetés a Bibliába kurzus átlátni a Bibliát 40 óra

  Ismerni a Biblia világát.

 • Mózes kurzus keresztény vezetővé válni 50 óra

  Egy vezető útja a szabadság felé, aki egyben egy „népet” is vezet. Egy igaz ember, Isten barátjának élete

 • Mária kurzus az evangelizátor mintaképe 40 óra

  A bibliai evangelizátor mintája.

III. Hogy az evangelizátor apostol legyen.

 • Pál titka kurzus apostollá válni 50 óra

  Pál apostoli pályafutása, annak indulásával, stratégiájával, céljával és titkával. Az evangelizációs iskola egy megragadó kurzusba sűrítve.

  Az apostol az, aki nagyobb dolgokat tesz, mint Jézus (Jn 14,12), hiszen elterjeszti Jézus megváltását térben és időben. Gondoskodik arról, hogy az evangélium terjedjen, hogy ehhez minden előfeltétel és munkatárs adott legyen. Sőt, maga is apostolokat nevel.

 • Biblikus teológia kurzus átfogni az Ige témáit 50 óra

  Az Ó- és Újszövetség hét legfontosabb témája.

 • Apolló kurzus tanítóvá, prédikátorrá válni 40 óra

  Prédikátor iskola, hogy megtanuljon az apostol igazán jól tanítani: felfedezni a témát, felkészülni és előadni.

 • Péter kurzus egyházhűen evangelizálni 40 óra

  Helyes és őszinte egyházképpel lehetséges csak evangelizálni.

 • Maranatha kurzus a remény tanújának lenni 40 óra

  A Jelenések könyve az üdvterv céljára irányítja az apostolt.

 • (Jetró kurzus) ökumenikus látásmódot kapni 40 óra

  Ma evangelizálni csak ökumenikus szemlélettel érdemes.

 • (Melkizedek kurzus) evangelizáció és liturgia 40 óra

  Az üdvösségünk ünneplése.

 • (Nehemiás kurzus) szociális evangelizáció 40 óra

  Az Egyház szociális tanítása.

Kurzusok, amelyek nem a tartoznak az evangelizátor képzéshez

 • Az evangélium 7 fiatalja – tizenévesen már Jézust választani
 • Ászáf – dicsőítővé válni
 • Jézus Uralma (tized) – helyesen kezelni Isten javait

Zárt jellegű laborok az új iskolák létrejöttéért és felneveléséért

 1. Iskolabemutató
 2. András – módszertan
 3. Teamképzés – bevezetés a szolgálatokba
 4. Szolgálati képzések (igazgató, koordinátor, tanító…)
 5. József Barnabás – az iskola pedagógiája
 • Jóbel